Rytmik – Musik – Metodik, steg 1

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i användandet av rytmik som metod i musikundervisning med fokus på motorisk och musikalisk utveckling hos barn och ungdomar.

Kursen vänder sig till dig som lärare inom olika skolformer och syftar till att ge pedagogisk beredskap och repertoar för att arbeta med musikundervisning i grupp. Du får även tillfälle att komma i dialog med lärarkollegor inom liknande och olika verksamheter och att utforska ditt eget skapande och lärande.

Behörighet

Du ska ha grundläggande behörighet för högskole-studier samt dokumenterad erfarenhet av musikundervisning eller andra musikpedagogiska aktiviteter med barn i minst två år.

Arbetslivserfarenheten styrks med arbetsgivarintyg eller liknande. Intygen laddas upp via ditt konto på antagning.se.

Alla dokument måste finnas tillgängliga på ditt konto senast sista kompletteringsdag för antagningsomgången.

Urval sker genom att företräde ges till sökande som har längst dokumenterad yrkesverksamhet inom musikundervisning med barn.

Kursen ges under förutsättning att tillräckligt antal sökande kan antas.

Kursens innehåll

Kursen behandlar grundläggande färdighetsträning inom ämnet rytmik. Du får dels lära dig att förbereda, genomföra och reflektera över rytmikmetodiska inslag i musikundervisning, dels att förbereda passande repertoar. Därtill kommer hur du kan använda rösten som arbetsredskap och hur rytmik och slagverk hänger ihop.

Centrala delar i kursen handlar om metrik och solfège genom rörelse. Metriken behandlar puls, tempo, notvärden, rytmer, taktarter och fraser m.m. Solfège fokuserar på gehörsträning och musiklära. Dessutom får du insikt i improvisation och folklig dans, allt för att du efter avslutad kurs ska kunna förebilda metriska, tonala och harmoniska förlopp med röst, instrument och rörelse.

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs i grupp men uppgifter och redovisningar kan genomföras både individuellt och i grupp. Kursen förutsätter ditt deltagande vid lektioner, seminarier samt praktik. Innehållet examineras genom:

 • fullgjorda uppgifter inom ramen för undervisningen,
 • gestaltande prov utifrån given uppgift
 • skriftlig dokumentation och reflektion.

Kurstider HT-2020

Kurstillfällena planeras till fyra helger med ramtid fredagar 16.00-20.00 och lördagar 10.00-16.00.

Sista tillfället sker den 15-16 januari.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  10

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  KMH-FG112

Relaterad kontakt