Rytmik – Musik – Metodik, steg 2

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i användandet av rytmik som metod i musikundervisning med fokus på motorisk och musikalisk utveckling hos barn och ungdomar.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -

Kursen vänder sig till dig som lärare inom olika skolformer och syftar till att ge pedagogisk beredskap och repertoar för att arbeta med musikundervisning i grupp. Du får även tillfälle att komma i dialog med lärarkollegor inom liknande och olika verksamheter och att fortsätta utforska ditt eget skapande och lärande.

Behörighet

Du ska ha grundläggande behörighet för högskolestudier samt dokumenterad erfarenhet av musikundervisning eller andra musikpedagogiska aktiviteter med barn i minst två år. Du ska även ha genomfört kursen Rytmik – musik – metodik, steg 1 för att vara behörig till denna kurs.

Arbetslivserfarenheten styrks med arbetsgivarintyg eller liknande. Intygen laddas upp via ditt konto på antagning.se. Urval sker genom att företräde ges till sökande som har längst dokumenterad yrkesverksamhet inom musikundervisning med barn.

Kursen ges under förutsättning att tillräckligt antal sökande kan antas.

Kursens innehåll

Kursen behandlar färdighetsträning inom ämnet rytmik på fortsättningsnivå. Du får dels lära dig att förbereda, genomföra och reflektera över rytmikmetodiska inslag i musikundervisning, dels att förbereda passande repertoar. Därtill kommer hur du kan använda rösten som arbetsredskap och hur rytmik och slagverk hänger ihop.

Centrala delar i kursen handlar om metrik och solfège genom rörelse. Metriken behandlar puls, tempo, notvärden, rytmer, taktarter och fraser m.m. Solfège fokuserar på gehörsträning och musiklära. Dessutom får du fördjupad insikt i improvisation och folklig dans, allt för att du efter avslutad kurs ska kunna förebilda metriska, tonala och harmoniska förlopp med röst, instrument och rörelse.

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs i grupp, men uppgifter och redovisningar kan genomföras både individuellt och i grupp. Kursen förutsätter ditt deltagande vid lektioner, seminarier samt praktik. Innehållet examineras genom:

 • fullgjorda uppgifter inom ramen för undervisningen,
 • gestaltande prov utifrån given uppgift,
 • skriftlig dokumentation och reflektion.

Relaterad kontakt