Sångmetodik 1

Kursen ger dig beredskap att undervisa och leda sångelever på grundläggande nivå.

Behörighet

Kursen vänder sig till dig som har högskolestudier om minst 120 hp inom ämnesområdet musik innefattande ämnesstudier i sång och som vill ta steget att själv undervisa elever i sång.

Behörighetsgrupp 1: Antagen till utbildningsprogram vid KMH.

Behörighetsgrupp 2: För andra sökande krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet som innebär högskolestudier om minst 120 hp inom ämnesområdet musik innefattande ämnesstudier i sång.

I första hand antas sökande ur behörighetsgrupp 1, därefter i mån av plats ur behörighetsgrupp 2.

Kurstider HT 2022

Tisdagar och onsdagar, dagtid.

Kursens innehåll

Kursen innehåller seminarier i sångmetodik, teoretisk sångmetodik och röstens anatomi samt tillämpad sångmetodik och handledd övningsundervisning.

Du får lära dig att kunna välja för varje elev passande undervisningsmetod och undervisningsmaterial när det gäller genreblandad undervisning av nybörjare. Du får också didaktiska verktyg som ger dig beredskap att hantera eventuella utmaningar i undervisningssituationen.

Undervisningsform

Kursen är uppbyggd kring tre huvudsakliga undervisningsformer:

  • gemensamma seminarier
  • övningsundervisning enskilt och i grupp, med handledning
  • eget arbete med seminarieuppgifter
  • examinationsuppgifter

Dessa delar examineras under kursens gång genom skriftlig dokumentation och analys av planerad och genomförd övningsundervisning samt genom dokumentation av undervisningsmaterialet i övningsundervisningen, såväl befintligt som egenproducerat. Därtill ska du genomföra ett undervisningsprov.

Relaterad kontakt