Sångmetodik 1

Kursen ger dig beredskap att undervisa och leda sångelever på grundläggande nivå.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  10 hp

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  KMH-FG13F

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå, samt särskild behörighet: Avklarade 120 hp i musik.

Urval baseras på grundval av två tredjedelar betyg och en tredjedel resultat från högskoleprovet.

Kursens innehåll

Kursen innehåller seminarier i sångmetodik, teoretisk sångmetodik och röstens anatomi samt tillämpad sångmetodik och handledd övningsundervisning.

Du får lära dig att kunna välja för varje elev passande undervisningsmetod och undervisningsmaterial när det gäller genreblandad undervisning av nybörjare. Du får också didaktiska verktyg som ger dig beredskap att hantera eventuella utmaningar i undervisningssituationen.

Undervisningsform

Kursen är uppbyggd kring tre huvudsakliga undervisningsformer:

 • gemensamma seminarier
 • övningsundervisning enskilt och i grupp, med handledning
 • eget arbete med seminarieuppgifter
 • examinationsuppgifter

Dessa delar examineras under kursens gång genom skriftlig dokumentation och analys av planerad och genomförd övningsundervisning samt genom dokumentation av undervisningsmaterialet i övningsundervisningen, såväl befintligt som egenproducerat. Därtill ska du genomföra ett undervisningsprov.

Relaterad kontakt