Sångmetodik, fördjupning

Kursen ger dig beredskap att undervisa och leda sångelever på hög konstnärlig nivå.

Behörighet

Kursen vänder sig till dig som har högskolestudier om minst 120 hp inom ämnesområdet musik innefattande ämnesstudier i sång.

Kurstider HT 2022

Tisdagar och onsdagar, dagtid.

Kursens innehåll

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i metoder för sångundervisning och innehåller följande delar:

  • rösttekniker,
  • fördjupad repertoarkännedom inom olika genreområden
  • muntlig och skriftlig redovisning av sångpedagogisk litteratur
  • produktion av eget undervisningsmaterial t.ex. arrangemang för särskild besättning
  • ackompanjemang
  • övningsundervisning.

Undervisningsform

Kursen är uppbyggd kring tre huvudsakliga undervisningsformer:

  • gemensamma seminarier
  • övningsundervisning enskilt och i grupp, med handledning
  • eget arbete med seminarieuppgifter
  • examinationsuppgifter

Dessa delar examineras under kursens gång genom skriftligt reflekterande dokumentation av övningsundervisning, genom undervisningsprov och genom konstnärligt gestaltande vokalt prov på repertoar inom genreområdet. Därtill ska du lämna in en skriftlig reflektionsuppgift med utgångspunkt i kurslitteraturen.

Relaterad kontakt