Sångmetodik, fördjupning

Kursen ger dig beredskap att undervisa och leda sångelever på hög konstnärlig nivå.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, grundnivå

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  10 hp

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  KMH-FG82F

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå, samt särskild behörighet: Avklarade 120 hp i musik.

Urval baseras på grundval av två tredjedelar betyg och en tredjedel resultat från högskoleprovet.

Kursens innehåll

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i metoder för sångundervisning och innehåller följande delar:

 • rösttekniker,
 • fördjupad repertoarkännedom inom olika genreområden
 • muntlig och skriftlig redovisning av sångpedagogisk litteratur
 • produktion av eget undervisningsmaterial t.ex. arrangemang för särskild besättning
 • ackompanjemang
 • övningsundervisning.

Undervisningsform

Kursen är uppbyggd kring tre huvudsakliga undervisningsformer:

 • gemensamma seminarier
 • övningsundervisning enskilt och i grupp, med handledning
 • eget arbete med seminarieuppgifter
 • examinationsuppgifter

Dessa delar examineras under kursens gång genom skriftligt reflekterande dokumentation av övningsundervisning, genom undervisningsprov och genom konstnärligt gestaltande vokalt prov på repertoar inom genreområdet. Därtill ska du lämna in en skriftlig reflektionsuppgift med utgångspunkt i kurslitteraturen.

Relaterad kontakt