Alla kandidatprogram

 1. Dirigering – kör Var med och led en av Sveriges största rörelser – körsång. Det här är Sveriges enda kandidatutbildning i dirigering med inriktning kör. Utbildningen ger dig en gedigen grund att verka i det nationella och internationella musiklivet...

 2. Dirigering – orkester Landets enda kandidatprogram i dirigering med inriktning orkester finns på KMH. Utbildningen erbjuder såväl praktiskt arbete med ensembler och orkestrar samt gedigna kunskaper i satslära, formlära och instrumentation. Därtill...

 3. Komposition – elektroakustisk musik Kandidatprogrammet i komposition vänder sig till dig som vill skapa din egen musik- och ljudvärld. Programmet präglas av ett öppet estetiskt förhållningssätt till ämnet – hos såväl lärare som studenter och alumner...

 4. Komposition – konstmusik Programmet vänder sig till dig som vill bli tonsättare med tyngdpunkt på instrumental- och vokalmusik och som arbetar med notskrift som centralt verktyg i den konstnärliga processen. Här finns en kreativ miljö och...

 5. Musiker, jazz Självständigt konstnärligt skapande inom improvisation, komposition, interpretation och musikproduktion står i fokus i kandidatprogrammet i jazz. Kandidatprogrammet i jazz erbjuder också unika möjligheter till egna projekt,...

 6. Musiker, klassisk musik I kandidatprogrammet i klassisk musik får du stort utrymme att utveckla ditt musikerskap genom individuell undervisning och ensemblespel. Våra lärare hör till de främsta musikerna och pedagogerna inom sina respektive fält....

 7. Musiker, klassisk musik – Edsberg I en inspirerande miljö på Edsberg slott i Sollentuna ges du i denna inriktning inom kandidatprogrammet i klassisk musik stort utrymme att utveckla ditt musikerskap på violin, viola, cello eller piano genom...

 8. Musiker, kyrkomusik KMH är Sveriges äldsta och enda fristående musikhögskola och har utbildat kyrkomusiker i snart 250 år. Stockholm är en orgel-, konsert- och kulturstad av rang. Här finns många tillfällen till inspiration genom ett rikt...

 9. Musiker, svensk folkmusik Kandidatprogrammet i svensk folkmusik ger dig en dynamisk och utvecklande studiemiljö med plats för både fördjupning i traditionen och för experimentlusta. Oavsett om du är sångare eller instrumentalist får du utrymme att...

 10. Musiker, tidig musik I kandidatprogrammet i Tidig Musik får du utrymme att utvecklas till en tekniskt skicklig och mångsidig musiker med fokus på historisk repertoar från medeltid till klassicism. Det treåriga kandidatprogrammet ger dig en gedigen...

 11. Musiker, utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk konstmusik Detta kandidatprogram vänder sig till dig som utövar annan folkmusik än den svenska, eller konstmusik utanför den västerländska traditionen. Oavsett om du är sångare eller instrumentalist...

 12. Musikproduktion Är du musikskapare med intresse för att komponera, arrangera och producera musik på många olika sätt och för olika medieformer och miljöer? Gillar du att samarbeta med andra och jobba projektbaserat? Kandidatutbildningen i...

 13. Musikterapeut Kandidatprogrammet i musikterapi är unikt i Sverige. Utbildningen ger dig djupa kunskaper om förhållandet mellan musik som konstart och människors hälsa och välbefinnande. Som musikterapeut jobbar du inom medicin, vård, omsorg, skola...