Komposition – jazz

Kandidatprogrammet i komposition med inriktning mot jazz vänder sig till dig som vill skapa din egen musik och ljudvärld. Du får också många möjligheter att få din musik framförd av etablerade aktörer och ensembler.

Inom kandidatutbildningen väljer du mellan tre olika inriktningar:

 • västerländsk konstmusik,
 • jazz och
 • elektroakustisk musik.

I skärningspunkten mellan dessa sker oväntade saker: nya klanger, ljud och idiom för skapande uppstår.

De bästa förutsättningarna för komposition

KMH:s nya lokaler har det senaste inom ljudteknik. Här får du möjlighet att experimentera med ljud och rumslighet och skapa musik i okonventionella former. Vi har konsertsalar för högtalarverk och performancekonst, vi har en högtalardom för 3D- ljud samt ett välutrustat studiokomplex. Därtill kommer flera toppmoderna konsertsalar. Och inte minst finns närheten till Stockholms många musik- och konstscener.

KMH har sedan länge utbildat de vassaste tonsättarna, verksamma både nationellt och internationellt, och vi är landets största centrum för kompositionsstudier. Här möter du kunniga lärare och massor av musikstudenter. Och du får möjligheten att skriva för allt från små ensembler till storband och symfoniorkester.

Regelbundna konserter med både vokal- och instrumentalmusik samt elektroakustisk musik ger dig också många tillfällen att få din musik framförd. Det sker genom samarbeten med etablerade ensembler, körer, orkestrar och storband.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Komposition 1
Musikhistoria
Sonologi och studioteknik
Notation och instrument­kännedom

Termin 2:

Komposition 1
Elektro­akustisk musik
A
Musikens ljudlära A
Jazzharmonik A

År 2

Termin 3:

Komposition 2
Elektroakustisk musik B
Jazzharmonik B
Storbands­arrangering

Termin 4:

Komposition 2
Jazzkomposition
Musik­programmering A
Musikalisk sats A

År 3

Termin 5:

Komposition 3
Instrumentation A
Teori och analys A
Valbar kurs
Examensarbete

Termin 6:

Komposition 3
Musikalisk form A
Orkestral Jazz
Valbar kurs
Examensarbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet som innebär godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se utbildningsplanen och provbeskrivningen för detaljerad information om antagningsprovet.

Om utbildningen

Profilen jazz kombinerar klassiska kompositionsämnen med specifika ämnen för området. I studierna ingår bl.a. storbandsorkestrering, arrangering i jazz och angränsande idiom för symfoniska besättningar, samt regelbundna projekt.

Små klasser, tät handledning och spännande projekt

I komposition handleds du individuellt inom den profil du valt. Här får du hjälp att genomföra och utveckla dina musikaliska idéer. Genom hela kandidatutbildningen har du också undervisning i det musikaliska hantverket, såsom gehör, instrumentation, satslära, harmonik, akustik och studioteknik. Detta sker i små grupper. Våra tre inriktningar har gemensam musikteori i början, för att sedan specialiseras allt mer under utbildningens gång. Du får på så sätt en bred kunskapsbas med stora möjligheter och resurser att utvecklas konstnärligt i den riktning du själv väljer.

Forum, workshops och Voice Lab

Kompositionsforum är en seminarieserie där alla kompositionsstudenter samlas för att höra föreläsningar, presentera sin musik för varandra och diskutera konstnärliga frågeställningar. Här möter du gästlärare, varav flera internationellt verksamma, samt olika lärare från KMH.

Voice Lab är ett heldagsseminarium där kompositionsstudenterna tillsammans med kördirigenterna experimenterar runt rösten och dess olika uttrycksformer.

Vi har också ofta workshops med verksamma musiker, där du har möjlighet att pröva idéer och skisser.

Nationella och internationella samarbeten

Genom Erasmus, ett utbytesprogram mellan högskolor i Europa, kan du ansöka om att studera en termin eller ett läsår på annan högskola.

Gemensamt för inriktningarna västerländsk konstmusik, jazz och elektroakustisk musik är att vi arbetar i projekt där du får komponera för musiker och ensembler, både studenter och professionella. Vilka ensemblerna är varierar från år till år, men återkommande samarbeten har vi med:

Professionella ensembler:

 • Radiokören
 • Musica Vitae
 • Norrbotten Neo
 • Dirty Electronics Kammarenseblen
 • Bohuslän Big Band
 • Norrbotten Big Band
 • KMH Vokalensemble
 • Norrköpings Symfoniorkester
 • Stockholm Läns Blåsarsymfoniker

KMH ensembler:

 • KMH Kammarkör
 • KMH Symfoniorkester
 • Nutida musikensemblen
 • Live-elektronikensemblen

Efter studierna

Med dirigentstudenterna i kör och orkester har vi ett unikt samarbete. Till ensemblerna de dirigerar skapar våra kompositionsstudenter musik. Detta, samt våra många projekt med både studenter och professionella musiker, ger dig ett bra kontaktnät inför kommande yrkesliv. Utbildningen förbereder också för studier på avancerad nivå.

Många av landets mest framstående tonsättare har studerat på KMH.

Utbildningen förbereder för konstnärlig utbildning på avancerad nivå.

 • Typ av utbildning:

  Kandidatprogram

 • Institution:

  Komposition, dirigering och musikteori

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  180

 • Anmälningsperiod:

  Ingen antagning till ht 2022

 • Anmälningskod:

Relaterad kontakt