Ämneslärare i musik med fördjupning i musik

Programmet gör dig förberedd att undervisa på gymnasieskolans estetiska program, i kulturskolan och andra musikutbildningar. Du blir behörig att undervisa i grundskolan och gymnasieskolan.

Du kommer att få lära känna både utövande professionella musiker, konstnärliga professorer och disputerade lärare som alla har djupa kunskaper om dagens musikliv och musikutbildning. De månar om att du ska stå väl rustad som musiklärare alldeles oavsett var du tänker dig att arbeta.

Som student får du massor av inspiration och lär dig också att inspirera andra att använda musik.

För att kunna utveckla dina färdigheter inom musik har du tillgång till en kreativ och flexibel studiemiljö som ger dig de bästa förutsättningarna för att bli lärare i musik. Högskolan har toppmoderna övningsrum som du har tillgång till nästan dygnet runt, och konsertsalar och studior som är 'state of the art'.

Profiler – musik som fördjupning

Du väljer en av fem profiler redan vid anmälan:

 • Instrument/sång och ensemble (KMH-72100)
 • Kör (KMH-72200)
 • Musikteori (KMH-72300)
 • Musik- och medieproduktion (KMH-72400)
 • Rytmik (KMH-72500)

Om de fem profilerna, provbeskrivningar

Terminsöversikt

År 1

Termin 1

Musik 1:
Spel, sång, ensemble och digitalt skapande
Musik­teori och musik­historia

Musik som fördjupning 1:
Profilämne

UVK 1:
Lärande och pedagogik

Termin 2

VFU 1, praktik

Musik 2:
Spel, sång, ensemble och digitalt skapande

Musik som fördjupning 2:
Profilämne
Ämnes­didaktik för undervisning p­å ny­börjar­nivå

UVK 2:
Yrkes­identitet och expertis

År 2

Termin 3

Musik 3:
Spel, sång och ensemble 2

Musik som fördjupning 3:
Profilämne
Ämnes­didaktik för under­visning på fort­sättnings­nivå

UVK 3:
Skol­väsendets historia, läro­plans­teori och skolans värdegrund
Utvecklings­psykologi och special­pedagogik

Termin 4

Musik 4:
Spel, sång och ensemble 2

Musik som fördjupning 4:
Profilämne
Ämnes­didaktik för undervisning på hög nivå

UVK 4:
Utvecklings­psykologi och special­pedagogik
Sociala relationer och hälsa

År 3

Termin 5

VFU 2

Musik 5:
Rytmik och didaktik

Musik som fördjupning 5:
Profilämne
Ämnes­didaktik för undervisning på hög nivå, fördjupning
Forsknings­förberedande kurs

UVK 5:
Introduktion till forsknings­metoder

Termin 6

Musik som fördjupning 6:
Profilämne
Ämnes­didaktik för undervisning på hög nivå, fördjupning
Musikteori och musik­historia, specialisering
Självständigt arbete på grundnivå

År 4

Termin 7

Musik 6:
Musicerande med utgångs­punkt i historiska och kulturella perspektiv
Konsert­projekt
Musik­historiens och musik­teorins didaktik
Rytmik och skapande

UVK 6:
Vetenskaps­teori och kultur
Vetenskap­liga perspektiv på upplevelse och lärande

Termin 8

VFU 3

Musik 7:
Musicerande med utgångs­punkt i historiska och kulturella perspektiv
Konsert­projekt

UVK 7:
Veten­skapliga perspektiv på människans sociala och kulturella värld
Forsknings­strategier och forsknings­planering

År 5

Termin 9

Musik 8:
Musicerande och musikaliskt ledarskap
Digitalt skapande och didaktik
Självständigt arbete på avancerad nivå
Examens­konsert

Termin 10

VFU 4

Musik 9:
Musicerande och musikaliskt ledarskap
Kritisk musik­didaktik
Examens­konsert

UVK 8:
Ledarskap och konflikt­hantering
Bedömning, betygs­sättning, utvärdering och utvecklings­arbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet som innebär områdesbehörighet 6c eller A 6c samt godkänt antagningsprov för denna utbildning.

Se utbildningsplanen Pdf, 241.4 kB, öppnas i nytt fönster. och provbeskrivningarna för respektive profil detaljerad information om antagningsprovet.

UVK, VFU och musik – utbildningens olika delar

Utbildningen består av fyra delar.

Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK, 60 hp

Här lär du dig yrkesprofessionen och får kunskap i teorier inom många områden: lärande, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik, ledarskap, muntlig framställning med mera.

Verksamhetshetsförlagd utbildning, VFU, 30 hp

Fyra praktikperioder i grundskola, gymnasieskola och kulturskola. Du placeras hos KMH:s handledarutbildade musiklärare och får hjälp och stöd i att utvecklas i lärarrollen.

Musik som ämne, 120 hp

Ämnesdidaktik i musik med studier i sång, piano, gitarr, ensembleinstrument, ensemblespel, ensembleledning, rytmik, musikhistoria och musikteori. Här får du också klassrumsdidaktik, träning i att leda undervisning i klass, ensemblespel och körsång. Du blir ämneslärare i musik.

Ett självständigt arbete på avancerad nivå ingår om 15 hp.

Fördjupning i musik – profilstudier, 90 hp

Det här är din fördjupning i musik mot gymnasieskolans estetiska program. Du har dina profilstudier parallellt med programmets övriga fyra delar. I studierna ingår profilspecifik metodik samt övningsundervisning. Här blir du ämneslärare i musik med fördjupade kunskaper i den profil du väljer. Du får en god utbildning för att verka även som lärare i kulturskolan.

I fördjupningsämnet musik ett självständigt arbete på grundnivå ingår om 15 hp.

Internationellt utbyte

KMH har över 70 utbytesavtal med olika lärosäten runtom i världen. Lärarutbildningen har ett särskilt välutvecklat samarbete med ett lärosäte i Sydafrika, North-West University (NWU), där många av våra studenter har valt att genomföra delar av sina studier.

Efter studierna

KMH:s ämneslärarutbildningar ger dig kompetens och trygghet inför ett yrkesliv som lärare.

Stora pensionsavgångar väntar för många yrkesverksamma lärare vilket innebär att behovet av välutbildade ämneslärare med lärarlegitimation är stort i hela landet.

Ger behörighet för lärarlegitimation

Programmet leder till gymnasielärarexamen, som är ett krav när du ansöker om lärarlegitimation.

Med lärarexamen från KMH blir du behörig att undervisa i grund- och gymnasieskolan. Du får också mycket goda utsikter att arbeta i musik- och kulturskolor – de ser gärna ser att lärarkåren har både lärarexamen och lärarlegitimation.

 • Typ av utbildning:

  Lärarprogram

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  300

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april

 • Anmälningskod:

  KMH-72100, KMH-72200, KMH-72300, KMH-72400, KMH-72500

Relaterad kontakt