Elever som spelar i en replokal.

Profiler för fördjupning

I ämneslärarprogrammet i musik med fördjupning musik väljer du mellan fem olika profiler. Du väljer profil redan vid anmälan. Här hittar du beskrivningar av profilerna, samt deras provbeskrivningar.

Instrument/sång och ensemble

Om du vill bli musiklärare med fokus på musicerande är det här profilen för dig!

Oavsett om du är sångare eller instrumentalist ges du fenomenala förutsättningar att utveckla din egen kompetens i en dynamisk och kreativ studiemiljö.

Alla instrument och genrer är välkomna. Du förädlar såväl din teknik som din konstnärlighet och ges möjligheter att utvecklas till en mångsidig musiker. Du kommer också läsa metodik som är specifik för ditt instrument samt undervisa övningselever. Dina kunskaper fördjupas med hjälp av Sveriges främsta lärare och musiker inom området.

Mångsidig musiker i din genre

Parallellt med dina studier på akademin för musik, pedagogik och samhälle studerar du vid någon/några av KMH:s institutioner. Beroende på genre ligger tyngdpunkten lite olika, men du kommer att ägna dig åt självständigt konstnärligt skapande inom exempelvis interpretation, improvisation, arrangering, komposition och musikproduktion. Några av instutitionerna du kan läsa vid:

Jazz

Vill du utveckla både ditt egna och framtida jazz- och popstjärnors musicerande?

Här kombineras din lärarutbildning med studier vid institutionen för jazz. Ditt huvudinstrument ligger i fokus, och du har individuell undervisning i instrument och sång och självklart även ensemblespel i olika konstellationer. Dessutom får du fördjupa dina kunskaper inom harmonilära, gehör och jazz-arrangering.

KMH:s jazzlärare är några av landets skickligaste musiker, yrkesverksamma i svenskt och internationellt musikliv. De representerar en bred palett av stilar och kompetenser.

Folkmusik

Med denna profil får du djupdyka i folkmusikteori, folkmusikhistoria, folkdans och folksång. Du lär dig samtidigt som du också får utveckla dina pedagogiska egenskaper, och lära andra.

Ditt huvudinstrument står i fokus i olika undervisningsformer, och du träffar lärare i både enskilda lektioner och i gemensamma lektioner tillsammans med andra studenter från musikprogrammen.

Våra engagerade lärare är mycket skickliga musiker med spetsverksamhet i svenskt och internationellt musikliv. Folkmusik är på KMH experimentellt och gränsöverskridande nyskapande, där lokala folkliga traditioner samverkar med uttryck och tekniker från andra kulturer.

Klassisk musik

Vill du utveckla ditt eget och kommande elevers musicerande i sång eller på ett instrument inom klassisk musik? Då väljer du att studera vid den klassiska institutionen!

Här är kammarmusik och ensemblespel viktiga inslag, samtidigt som ditt huvudinstrument står i fokus i olika undervisningsformer. Du träffar KMH:s framstående lärare i både enskilda lektioner och i gemensamma lektioner tillsammans med andra studenter från musikprogrammen.

Anmälningskod

KMH-72100

Anmäl dig på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provbeskrivningar

Provbeskrivning för L-provet, profil Instrument/sång och ensemble, 2023 Pdf, 176.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Provbeskrivning för gemensamma prov, G-proven 2023 Pdf, 194.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Noter obligatoriska stycken för sökande på både trumset och slagverk Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Viktiga datum höstterminen 2023

 • 15 mars-17 april – Antagning öppen. Anmäl dig till programmet via antagning.se
 • ca vecka 18 – Kallelser till gemensamma prov (G-prov) och lokala prov (L-prov), samt obligatoriskt sångstycke för G-prov, skickas ut via mejl.
 • 22-23 maj – L-prov görs på plats på KMH.
 • 24-25 maj – G-prov görs på plats på KMH (om du angett KMH som ditt förstahandsval).
 • 21 juni – Sista dag att styrka din grundläggande behörighet och lämna in kompletterande uppgifter för din antagning. Dokumenten laddar du upp på antagning.se.
 • 12 juli – Antagningsbesked 1
 • 21 juli – Sista dag att tacka ja till din plats via mina sidor på antagning.se
 • 27 juli – Antagningsbesked 2

Kontaktperson

Björg Ollén, bjorg.ollen@kmh.se

Kör

Gillar du att sjunga, leda kör och vill vara med och utveckla Sveriges framtida körliv? Då är körprofilen något för dig!

Körprofilen ger dig en gedigen grund i att leda och undervisa i kör inom olika genrer. Här får du utveckla din konstnärlighet, ditt ledarskap och dina pedagogiska färdigheter. Du får möjlighet att utveckla slagteknik och gestik och har också körmetodik med inriktning mot olika åldrar och nivåer inom körsång. I utbildningen ingår också övningsundervisning i form av kör.

Undervisningen sker både enskilt och i grupp. Under utbildningen studerar du även sång, gehör, arrangering och pianospel kopplat till körledarrollen. Dessutom blir du medlem och får sjunga i KMH:s Kammarkör.

Intresset för körsång och behovet av välutbildade körledare är stort i landet – 600 000 sjunger i kör bara i Sverige. Det är en av våra största folkrörelser. Profilen låter dig utveckla och fördjupa din förmåga att leda kör i grundskola och gymnasium, med särskilt fokus på gymnasiets estetiska program. Andra tänkbara arbetsplatser är folkhögskolor och musik-/kulturskolor eller fristående körer.

Anmälningskod

KMH-72200

Anmäl dig på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provbeskrivningar

Provbeskrivning för L-provet, profil Kör, 2023 Pdf, 240.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Provbeskrivning för gemensamma prov, G-proven 2023 Pdf, 194.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Viktiga datum höstterminen 2023

 • 15 mars-17 april – Antagning öppen. Anmäl dig till programmet via antagning.se
 • ca vecka 18 – Kallelser till gemensamma prov (G-prov) och lokala prov (L-prov), samt obligatoriska stycken, skickas ut via mejl.
 • 22-23 maj – L-prov görs på plats på KMH.
 • 24-25 maj – G-prov görs på plats på KMH (om du angett KMH som ditt förstahandsval).
 • 21 juni – Sista dag att styrka din grundläggande behörighet och lämna in kompletterande uppgifter för din antagning. Dokumenten laddar du upp på antagning.se.
 • 12 juli – Antagningsbesked 1
 • 21 juli – Sista dag att tacka ja till din plats via mina sidor på antagning.se
 • 27 juli – Antagningsbesked 2

Kontaktperson

Gabriella Sjöström, gabriella.sjostrom@kmh.se

Musikteori med fokus på komposition och arrangering

För den som gillar att skriva och arrangera musik är profilen musikteori med fokus på komposition och arrangering något att kolla in.

KMH har sedan länge utbildat de vassaste tonsättarna, verksamma både nationellt och internationellt. Profilen låter dig fördjupa dina kunskaper i gehör, harmonilära, komposition och arrangering inom olika genrer, framförallt rock, pop, jazz och klassiskt. Du kommer också att få en ökad förståelse för musikens innehåll och struktur vilket ger dig en gedigen grund för eget musikskapande.

I övningsundervisning får du utveckla dina färdigheter i att arbeta pedagogiskt med att lära ut musikteori och gehör till andra.

Utbildningen ger dig behörighet och färdigheter att undervisa i grundskola och på gymnasiet, med särskilt fokus på gymnasiets estetiska program och kurserna Gehörs- och musiklära samt Arrangering och komposition. Andra tänkbara arbetsplatser är folkhögskolor och musik-/kulturskolor.

Anmälningskod

KMH-72300

Anmäl dig på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provbeskrivningar

Provbeskrivning för L-provet, profil Musikteori, 2023 Pdf, 240.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Provbeskrivning för gemensamma prov, G-proven 2023 Pdf, 194.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Viktiga datum höstterminen 2023

 • 15 mars-17 april – Antagning öppen. Anmäl dig till programmet via antagning.se
 • kort efter 17 april – Länkar för digitala arbetsprover till lokala prov (L-prov) skickas ut via mejl. Första steget av L-proven görs digitalt.
 • ca vecka 18 – Kallelser till gemensamma prov (G-prov), samt obligatoriskt sångstycke för G-prov, skickas ut via mejl.
 • 8 maj – Sista dag att ladda upp dina arbetsprover via den länk som du fått på mejl.
 • senast i v.20 – Besked om resultat på arbetsproverna. De med godkända arbetsprov kallas till L-prov steg 2.
 • 22-23 maj – L-prov steg 2 görs på plats på KMH.
 • 24-25 maj – G-prov görs på plats på KMH (om du angett KMH som ditt förstahandsval).
 • 21 juni – Sista dag att styrka din grundläggande behörighet och lämna in kompletterande uppgifter för din antagning. Dokumenten laddar du upp på antagning.se.
 • 12 juli – Antagningsbesked 1
 • 21 juli – Sista dag att tacka ja till din plats via Mina sidor på antagning.se
 • 27 juli – Antagningsbesked 2

Kontaktperson

Anders Sjögren, anders.sjogren@kmh.se

Musik- och medieproduktion

Vill du bli musiklärare med fokus på processer kring musikskapande och musikproduktion, samtidigt som du vässar dina multimediala kunskaper? Då har du kommit rätt!

Profilen musik- och medieproduktion ger dig en unik möjlighet att arbeta med flera olika konstformer, till exempel komponera för rörlig bild och både skapa musik för- och delta i audiovisuell liveperformance. Detta ger utbildningen en stor bredd i allt från att skriva och producera egen eller andras musik, till att arbeta visuellt och skapa musikvideor eller webbproduktioner.

Du kommer också delta i och driva musikproduktionsprojekt där både arrangering och inspelning ingår. Projekten genomförs både enskilt och tillsammans med dina studiekamrater. Utöver detta läser du också metodik specifik för musikskapande och musikproduktion samt undervisa övningselever.

Profilen låter dig utveckla och fördjupa din förmåga att undervisa i musik- och medieproduktion i grundskola och gymnasium, med särskilt fokus på gymnasiets estetiska program. Andra tänkbara arbetsplatser är folkhögskolor och musik-/kulturskolor.

Anmälningskod

KMH-72400

Anmäl dig på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provbeskrivningar

Provbeskrivning för L-provet, profil Musik- och medieproduktion, 2023 Pdf, 207.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Provbeskrivning för gemensamma prov, G-proven 2023 Pdf, 194.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Viktiga datum höstterminen 2023

 • 15 mars-17 april – Antagning öppen. Anmäl dig till programmet via antagning.se
 • kort efter 17 april – Länkar för digitala arbetsprover till lokala prov (L-prov) skickas ut via mail. L-prov görs på distans.
 • ca vecka 18 – Kallelser till gemensamma prov (G-prov), samt obligatoriskt sångstycke för G-prov, skickas ut via mejl.
 • 8 maj – Sista dag att ladda upp dina arbetsprover.
 • senast i v.20 – Besked om resultat på arbetsproverna. De med godkända arbetsprov kallas till digitala L-prov steg 2 och 3.
 • 22 maj – L-prov steg 2 görs på distans.
 • 23 maj – L-prov steg 3 görs på plats på KMH.
 • 24-25 maj – G-prov görs även de på plats på KMH (om du angett KMH som ditt förstahandsval).
 • 21 juni – Sista dag att styrka din grundläggande behörighet och lämna in kompletterande uppgifter för din antagning. Dokumenten laddar du upp på antagning.se.
 • 12 juli – Antagningsbesked 1
 • 21 juli – Sista dag att tacka ja till din plats via Mina sidor på antagning.se
 • 27 juli – Antagningsbesked 2

Kontaktperson

Simon Eidenskog, simon.eidenskog@kmh.se

Rytmik

Vill du kunna lära ut musik genom rörelse och rörelse genom musik? Då är rytmik vägen att gå.

Här får du som student en gedigen grund i att undervisa och musicera med rytmik som metod och arbetssätt. Rytmik baseras på en holistisk uppfattning om att musikaliska processer inkluderar hela individen, kropp och sinne. Musik och rörelse är lika betydelsefulla, både som mål och medel.

Undervisningen sker i ständigt växelspel mellan utveckling av individen och av samspelet i gruppen. Kreativitet, konstnärlighet och metodik följs tätt åt. Stor vikt läggs på rytm, gehör och motorik. I den konstnärliga delen är musikalisk rörelsegestaltning och rörelseimprovisation viktigt.

Rytmikmetoden har ingen ålder, kunskapsnivå eller genre. Den utvecklar musikalitet, gehör, rytmkänsla och ökad motorik genom att använda kropp och sinnen.

Det bästa med att jobba som rytmiklärare är att jag har en metod som hjälper elever att förstå musikens uppbyggnad på ett fysiskt plan.
Ingela Jansson, rytmiklärare och alumn från KMH

Anmälningskod

KMH-72500

Anmäl dig på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provbeskrivningar

Provbeskrivning för L-provet, profil Rytmik, 2023 Pdf, 168.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Provbeskrivning för gemensamma prov, G-proven 2023 Pdf, 194.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Viktiga datum höstterminen 2023

 • 15 mars-17 april – Antagning öppen. Anmäl dig till programmet via antagning.se
 • ca vecka 18 – Kallelser till gemensamma prov (G-prov) och lokala prov (L-prov), samt obligatoriskt sångstycke för G-prov, skickas ut via mejl.
 • 22-23 maj – L-prov görs på plats på KMH.
 • 24-25 maj – G-prov görs på plats på KMH (om du angett KMH som ditt förstahandsval).
 • 21 juni – Sista dag att styrka din grundläggande behörighet och lämna in kompletterande uppgifter för din antagning. Dokumenten laddar du upp på antagning.se.
 • 12 juli – Antagningsbesked 1
 • 21 juli – Sista dag att tacka ja till din plats via Mina sidor på antagning.se
 • 27 juli – Antagningsbesked 2

Kontaktperson

Eva Nivbrant Wedin, eva.wedin@kmh.se