Profiler för fördjupning

I ämneslärarprogrammet i musik med fördjupning musik väljer du mellan fem olika profiler. Du väljer profil redan vid anmälan. Här hittar du beskrivningar av profilerna, samt deras provbeskrivningar.

Instrument/sång och ensemble

För dig som vill bli musiklärare med fokus på musicerande på ett instrument eller sång.

Oavsett om du är sångare eller instrumentalist får du fenomenala förutsättningar att utvecklas till en mångsidig lärare och musiker. Du förädlar såväl din teknik som din konstnärlighet och du kommer att läsa metodik som är specifik för ditt instrument.

Skickliga och välutbildade musiker och pedagoger erbjuder undervisning på mer än 20 olika instrument. I övningsundervisning får du träna på att lära ut musik till andra.

Mångsidig musiker i din genre

Parallellt med dina studier på Institutionen för musik, pedagogik och samhälle, MPS, studerar du vid någon av KMH:s genreinstitutioner:

  • Jazz
  • Folkmusik
  • Klassisk musik

Beroende på genre ligger tyngdpunkten lite olika, men du kommer att ägna dig åt självständigt konstnärligt skapande inom exempelvis interpretation, improvisation, arrangering, komposition och musikproduktion.

Anmälningskod

KMH-72100

Provbeskrivning

Profil instrument/sång och ensemblePDF

Kontaktperson

Björg Ollén, bjorg.ollen@kmh.se

Kör

För dig som vill bli musiklärare med fokus på att leda kör, sjunga och vill vara med och utveckla Sveriges framtida körliv.

Körprofilen ger dig en gedigen grund i att leda och undervisa i kör inom olika genrer. Du får utveckla din konstnärlighet, ditt ledarskap och dina pedagogiska färdigheter. Du får utveckla slagteknik och gestik och studera körmetodik med inriktning mot olika åldrar och nivåer inom körsång. I utbildningen ingår övningsundervisning med kör.

Undervisningen sker både enskilt och i grupp. Dessutom är du med och sjunger i KMH:s Kammarkör. Under utbildningen studerar du även sång, gehör, arrangering och pianospel kopplat till körledarrollen.

Profilen låter dig utveckla och fördjupa din förmåga att leda kör i grund­skola och gymnasium, med särskilt fokus på gymnasiets estetiska program. Andra tänkbara arbetsplatser är folkhögskolor och musik-/kulturskolor eller fristående körer.

Anmälningskod

KMH-72200

Provbeskrivning

Profil körPDF

Kontaktperson

Lena Lidström, lena.lidstrom@kmh.se

Musikteori med fokus på komposition och arrangering

För dig som vill bli musiklärare med fokus på att skriva och arrangera musik.

Du får fördjupa dina kunskaper i gehör, harmonilära, komposition och arrangering inom olika genrer, framförallt rock, pop, jazz och klassiskt. Du kommer också att få en ökad förståelse för musikens innehåll och struktur vilket ger dig en gedigen grund för eget musikskapande.

I övningsundervisning får du utveckla dina färdigheter i att arbeta pedagogiskt med att lära ut musikteori och gehör till andra.

Utbildningen ger dig behörighet och färdigheter för att undervisa i musikteori på gymnasiets estetiska program, framförallt tack vare kurserna Gehörs- och musiklära samt Arrangering och komposition. Andra tänkbara arbetsplatser är folkhögskolor och musik- och kulturskolor.

Anmälningskod

KMH-72300

Provbeskrivning

Profil musikteoriPDF

Kontaktperson

Anders Sjögren, anders.sjogren@kmh.se

Musik- och medieproduktion

För dig som vill bli musiklärare med fokus på processer kring musikskapande och musikproduktion. 

Du får driva och delta i musikproduktionsprojekt där både arrangering och inspelning ingår. Du gör både givna och egenvalda projekt, enskilt och i grupp. Du får arbeta med flera konstformer, till exempel komponera för rörlig bild och olika former av adaptiv musik. Det ger utbildningen en stor bredd i allt från att skriva och producera egen eller andras musik, till att arbeta visuellt och skapa musikvideor eller webbproduktioner.

På KMH får du många möjligheter till delta i olika samarbeten, och även att starta egna samarbeten inom utbildningens olika moment. I övningsundervisning får du träna på att lära ut musikskapande och musikproduktion till andra.

Utbildningen omfattar musikproduktion, ljudteknik, foto, video och webb i en härlig blandning som ger en oslagbar bredd.
Eleonor Gislason Ferrari, lärare i musik- och medieproduktion på KMH

Anmälningskod

KMH-72400

Provbeskrivning

Profil musik- och medieproduktionPDF

Kontaktperson

Simon Eidenskog, simon.eidenskog@kmh.se

Rytmik

För dig som vill bli musiklärare med fokus på att lära ut musik genom rörelse och rörelse genom musik.

Du får en gedigen grund i att undervisa och musicera med rytmik som metod och arbetssätt. Rytmik baseras på en holistisk uppfattning om att musikaliska processer inkluderar hela individen, kropp och sinne. Musik och rörelse är lika betydelsefulla, både som mål och medel. Stor vikt läggs på rytm, gehör och motorik. 

Undervisningen sker i ständigt växelspel mellan utveckling av individen och av samspelet i gruppen. Kreativitet, konstnärlighet och metodik följs tätt åt. I den konstnärliga delen är musikalisk rörelsegestaltning och rörelseimprovisation viktigt.

Rytmikmetoden utvecklar musikalitet, gehör, rytmkänsla och ökad motorik genom kroppsrörelser och genom att använda flera olika sinnen. Metoden passar alla åldrar, kunskapsnivåer och musikstilar.

Det bästa med att jobba som rytmiklärare är att jag har en metod som hjälper elever att förstå musikens uppbyggnad på ett fysiskt plan.
Ingela Jansson, rytmiklärare och alumn från KMH

Anmälningskod

KMH-72500

Provbeskrivning

Profil rytmikPDF

Kontaktperson

Eva Nivbrant Wedin, eva.wedin@kmh.se