Ämneslärarprogrammet alt. 1 – MUSU

Med musik som ämne ett blir du en musikpedagog som med dina kunskaper och färdigheter inspirerar och utvecklar elevers intresse för musik. I ämne ett på KMH ligger fokus på ensemble, instrumentstudier, musikteori och klassrumsdidaktik.

Du som student får kunskaper i att lära ut grundläggande färdigheter i musik, där eleverna känner att de kan delta och utvecklas på sin nivå i undervisningen med syftet att få en positiv upplevelse av musiken.

Ditt andra ämne läser du på Stockholms universitet, SU – se terminsplaneringen av programmets kurser nedan. För dig som läser svenska som ditt andra ämne, se terminsplaneringen i pdf:en längst ner på sidan.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Musik 1
UVK 1

Termin 2:

VFU 2
Musik 2
UVK 2

År 2

Termin 3:

Ditt andra ämne på SU

Termin 4:

Ditt andra ämne på SU

År 3

Termin 5:

Musik 3
UVK 3

Termin 6:

VFU 3
Musik 3
UVK 3

År 4

Termin 7:

Ditt andra ämne på SU, inklusive examensarbete

Termin 8:

Musik 5
Musik 6

År 5

Termin 9:

Musik 7
Musik 8

Termin 10:

UVK 5
VFU 3
UVK 5 forts.

År 6

Termin 11:

Ditt andra ämne på SU, om ditt andra ämne är svenska eftersom det omfattar 120 hp

Kurser inom MUSU

I alla lärarutbildningar ingår utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och ett självständigt examensarbete.

UVK

I UVK-delarna ingår följande kurser:

 1. Skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, samt läroplansteori och didaktik, 15 hp
 2. Utveckling och lärande, 7,5 hp
 3. Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt specialpedagogik, 15hp
 4. Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 7,5 hp
 5. Bedömning och betygsättning samt utvärdering och utvecklingsarbete, 15 hp

VFU

Den verksamhetsförlagda utbildningen ges inom följande tre kurser:

 1. VFU 1, 7,5 hp
 2. VFU 2, 7,5 hp
 3. VFU 3, 15 hp

Musik

Musik som ämne ett betecknas som musik med didaktisk inriktning för gymnasieskolan där du läser följande kurser:

 1. Spel, sång och musikteori, 15 hp
 2. Musikdidaktik, musik- och medieproduktion, 15 hp
 3. Spel, sång och ensemble 1, 15 hp
 4. Musikdidaktik, projektledning och entreprenörskap, 15 hp
 5. Spel, sång och ensemble 2, 15 hp
 6. Ensembleledning och arrangering, 15 hp
 7. Spel, sång och ensemble 3, 15 hp
 8. Självständigt arbete, avancerad nivå inom lärarprogram, 15 hp

 

 • Typ av utbildning:

  Lärarprogram

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  300-330

 • Anmälningsperiod:

  16 mars – 15 april

 • Anmälningskod:

  KMH-73000
  Anmäl dig på antagning.selänk till annan webbplats