Profiler ämneslärarprogrammet alt. 2

När du går ämneslärarprogrammet alt. 2, och har musik som fördjupning, väljer du mellan fem olika profiler. Du väljer profil redan vid anmälan. Här hittar du beskrivningar av profilerna, samt deras provbeskrivningar.

Instrument/sång och ensemble

Om du vill bli musiklärare med fokus på ditt och kommande elevers musicerande på ett huvudinstrument eller sång är det här profilen för dig! Här får du fördjupning i ditt huvudinstrument/sång och ensemble.

Parallellt med dina studier på Institutionen för musik, pedagogik och samhälle, MPS, studerar du vid en av KMH:s genreinstitutioner; jazz, folkmusik eller klassisk musik. Du får fördjupa dig i ditt instrument/sång med hjälp av de främsta pedagogerna inom området. Alla instrument är välkomna! Du kommer också läsa metodik som är specifik för din profil samt undervisa övningselever.

Inom din genre får du utveckla och fördjupa dig till en mångsidig musiker. Du arbetar med såväl din teknik som din konstnärlighet. Skickliga och välutbildade musiker och pedagoger erbjuder undervisning på mer än 20 olika instrument, allt i fantastiska övnings- och konsertlokaler.

Oavsett om du är sångare eller instrumentalist får du utrymme att utveckla din egen profil i en dynamisk och utvecklande studiemiljö med plats för både fördjupning i traditioner och för experimentlusta.

Beroende på genre ligger tyngdpunkten lite olika, men du kommer under studieåren ägna dig åt självständigt konstnärligt skapande inom exempelvis interpretation, improvisation, arrangering, komposition och musikproduktion.

Anmälningskod

KMH-72100

Provbeskrivning

Profil instrument/sång och ensemblePDF

Kontaktperson

Björg Ollén, bjorg.ollen@kmh.se

Kör

Bli musiklärare med körsång och körledning som din profil och var med och led en av Sveriges största folkrörelser som engagerar alla åldrar, finns i alla genrer och är ett fantastiskt sätt att musicera många tillsammans.

Som student med körprofil erbjuds du en gedigen grund i att leda och undervisa i kör. Du ges möjlighet att utveckla slagteknik och gestik och har också körmetodik med inriktning mot olika åldrar och nivåer inom körsång. Du kommer leda kör i form av övningsundervisning under dina studieår.

Undervisning i kördirigering får du både enskilt och i grupp. Dessutom är du och dina studentkollegor med och sjunger i KMH:s Kammarkör. Under utbildningen studerar du även sång, gehör, arrangering och pianospel kopplat till körledarrollen.

Anmälningskod

KMH-72200

Provbeskrivning

Profil körPDF

Kontaktperson

Lena Lidström, lena.lidstrom@kmh.se

Musikteori

Brinner du för att förmedla vilka möjligheter och upptäckter kunskap i musikteori kan skapa? Musikteoriprofilen ger dig fördjupade kunskaper och färdigheter i musikteori och ökad förståelse för musikens innehåll och struktur. Som lärare i musikteori är du med och öppnar dörrar och ger eleven verktyg i att skapa och förstå musik.

Du får ökade kunskaper och färdigheter i att arbeta pedagogiskt med att förmedla verktyg för gestaltning, improvisation, komposition och arrangering. Du får också en gedigen grund för eget musikskapande. I övningsundervisning får du träna på att lära ut musikteori och musikskapande till andra.

Under år 1 fokuserar studierna på inriktningarna jazz, pop och rock inom arrangering/komposition och gehör. Därefter följer fördjupning inom klassisk musik med fokus på satslära och formlära inom wienklassicism samt kontrapunkt och formlära inom barocken. Till sist får du studier i romantikens harmonik och form samt 1900-talskomposition.

Anmälningskod

KMH-72300

Provbeskrivning

Profil musikteoriPDF

Kontaktperson

Anders Sjögren, anders.sjogren@kmh.se

Musik- och medieproduktion

Musik- och medieproduktionsprofilen erbjuder dig goda kunskaper i olika delar och processer av musikskapande.

Du får arbeta med andra konstformer, till exempel komponera för rörlig bild och olika former av adaptiv musik, vilket ger utbildningen en stor bredd i allt från att skriva och producera egen eller andras musik till att arbeta visuellt och exempelvis skapa musikvideos eller webbproduktion.

Musikhögskolan som lärosäte ger också många möjligheter för samarbeten, både som du som student kan ta del av, men också som kan initieras genom moment inom utbildningen. I övningsundervisning får du träna på att lära ut musikskapande och musikproduktion till andra.

Det finns ingen situation jag lär mig så mycket i som när jag ska lära någon annan. Att få fördjupa mig i det bästa jag vet och sen fundera över hur jag ska få någon annan att förstå, det är underbart. Utbildningen omfattar musikproduktion, ljudteknik, foto, video och webb i en härlig blandning som ger en oslagbar bredd.
Eleonor Gislason Ferrari, lärare i musik- och medieproduktion på KMH

Anmälningskod

KMH-72400

Provbeskrivning

Profil musik- och medieproduktionPDF

Kontaktperson

Simon Eidenskog, simon.eidenskog@kmh.se

Rytmik

Om du vill lära ut musik genom rörelse och rörelse genom musik – då är rytmik din profil. Som student på ämnes­lärar­programmet i musik med rytmik­profil får du en gedigen grund i att undervisa och utöva musik med rytmik som metod.

Rytmik är ett arbetssätt för inlärning av musik genom rörelse och av rörelse genom musik och baserar sig på en holistisk uppfattning om att musikaliska processer inkluderar hela individen, kropp och sinne. Musik och rörelse är alltså lika betydelsefulla inom rytmikundervisningen, både som mål och medel. Stor vikt läggs på rytm, gehör och motorik.

Undervisningen sker i grupp i ständigt växelspel mellan utveckling av individen och av samspelet i gruppen. Kreativitet, konstnärlighet och metodik följs tätt åt i all rytmikundervisning och i den konstnärliga delen är musikalisk rörelsegestaltning och rörelseimprovisation en viktig del.

Rytmikmetoden utvecklar musikalitet, gehör, rytmkänsla och ökad motorik genom kroppsrörelser och genom att använda flera olika sinnen. Rytmikmetoden passar för alla åldrar, olika kunskapsnivåer och för olika musikstilar.

Det bästa med att jobba som rytmiklärare är att jag har en metod som hjälper elever att förstå musikens uppbyggnad på ett fysiskt plan. Mina lektioner blir aldrig för teoretiska för vi utforskar all teori i rörelseövningar och jag får med mig de med läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter.
Ingela Jansson, rytmiklärare och alumn från KMH

Anmälningskod

KMH-72500

Provbeskrivning

Profil rytmikPDF

Kontaktperson

Eva Nivbrant Wedin, eva.wedin@kmh.se