Rytmik

Om du vill lära ut musik genom rörelse och rörelse genom musik – då är rytmik din profil! Som student på Ämneslärarprogrammet i musik med rytmikprofil får du en gedigen grund i att undervisa och utöva musik med rytmik som metod.

Rytmik är ett arbetssätt för inlärning av musik genom rörelse och av rörelse genom musik och baserar sig på en holistisk uppfattning om att musikaliska processer inkluderar hela individen, kropp och sinne. Musik och rörelse är alltså lika betydelsefulla inom rytmikundervisningen, både som mål och medel. Stor vikt läggs på rytm, gehör och motorik.

Undervisningen sker i grupp i ständigt växelspel mellan utveckling av individen och av samspelet i gruppen. Kreativitet, konstnärlighet och metodik följs tätt åt i all rytmikundervisning och i den konstnärliga delen är musikalisk rörelsegestaltning och rörelseimprovisation en viktig del.

Rytmikmetoden utvecklar musikalitet, gehör, rytmkänsla och ökad motorik genom kroppsrörelser och genom att använda flera olika sinnen. Rytmikmetoden passar för alla åldrar, olika kunskapsnivåer och för olika musikstilar.

Det bästa med att jobba som rytmiklärare är att jag har en metod som hjälper elever att förstå musikens uppbyggnad på ett fysiskt plan. Mina lektioner blir aldrig för teoretiska för vi utforskar all teori i rörelseövningar och jag får med mig de med läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter.
Ingela Jansson, rytmiklärare och alumn från KMH

 • Typ av utbildning:

  Lärarprogram

 • Institution:

  Musik, pedagogik och samhälle

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  300

 • Anmälningsperiod:

  15 mars – 15 april

 • Anmälningskod:

  KMH–72500
  Anmäl dig på antagning.selänk till annan webbplats

Relaterad kontakt