Kungliga Musikhögskolan

Master- och magisterprogram

Detta är de utbildningsprogram som leder till en konstnärlig masterexamen i musik. De innebär två års studier på heltid, 30 hp per termin. KMH erbjuder också ett magisterprogram i musikterapi, 60 hp, som ges på halvfart under två år.

De 21 inriktningarna inom master- och magisterprogrammen fördjupar din kunskap och förståelse inom just din konstnärliga inriktning, utvecklar din förmåga att med ett personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer samt kritiskt reflektera över ditt eget och andras konstnärliga förhållningssätt. Du får utveckla din tekniska skicklighet och repertoarkännedom. Ett viktigt mål är att nå sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet.

I samband med anmälan skickar du in examensbevis eller motsvarande som styrker din behörighet. Om du ännu inte avslutat din kandidatutbildning ska du i stället skicka in intyg från din högskola som styrker att utbildningen beräknas vara slutförd vid vårterminens utgång.