Att skapa ny opera

Masterprogrammet Att skapa ny opera vänder sig till dig som vill vara med att forma operans framtid. I ett möte med studenter från olika discipliner kommer du att arbeta gemensamt och laborativt för att utveckla metoder och visioner för nyskapande opera.

Fokus på samarbete

Att skapa ny opera är ett samarbete mellan Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori) och Stockholms konstnärliga högskola (institutionerna för Scenkonst och Opera)länk till annan webbplats.

Programmet kommer att samla studenter från olika discipliner inom opera, musik och scenkonst och riktar sig till dig som har lust att ta opera in i framtiden. Du kan vara tonsättare, instrumentalist, librettist – dramatiker, operasångare, scenograf, regissör, kostymdesigner, ljusdesigner, mask- och perukdesigner men behöver inte nödvändigtvis ha arbetat med opera tidigare.

Under handledning av professorer och lektorer från de olika institutionerna och med kompetens utifrån kommer du att utveckla samarbetsmetoder och även vässa din egen förmåga att kreativt bidra till skapandet av ny opera.

I programmet kommer du att arbeta både praktiskt och teoretiskt med opera genom laborationer och seminarier. De praktiska momenten kommer att ske i kollaborativa former och präglas av ett icke-hierarkiskt arbetssätt som betonar kunskapsutbytet mellan de olika disciplinerna. Utbildningen strävar efter att vidga begreppet om vad opera och scenkonst skulle kunna vara.

Som ett utbildningsprogram på avancerad nivå är den forskningsförberedande.

Utbildningen ges på engelska.

Vilka tonsättare söker vi?

Som tonsättare är du nyfiken på att undersöka nya former för musikdramatik i samarbete med andra.

Eftersom utbildningen är uppbyggd kring laborationer, bör du kunna få fram musikaliskt material tämligen snabbt genom att till exempel arbeta med skisser, grafiska partitur, blandformer mellan komponerat och improviserat eller annat. Arbetar du med elektroakustisk musik gäller motsvarande; du måste tämligen snabbt kunna få fram skisser och material att utgå från i laborationerna. Att blanda instrumentalt och vokalt med elektroakustiska inslag är också möjligt.

Vilka musiker söker vi?

Som musiker kan du söka på valfritt instrument. Du tycker om att laborera och pröva nya uttryck och former. Du har god notläsningsförmåga och är beredd på att improvisera utifrån givna ramar som t.ex. ett grafiskt partitur eller givna klanger. Kanske är du själv skapande interpret.

Är du sångare så söker du till programmet via Stockholms konstnärliga högskolalänk till annan webbplats.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Operalaboration 1
Operans teori och praktik 1
Metoder inom konstnärlig forskning 1

Termin 2:

Operalaboration 2
Operans teori och praktik 2
Metoder inom konstnärlig forskning 2

År 2

Termin 3:

Operalaboration 3
Operans teori och praktik 3
Metoder inom konstnärlig forskning 3

Termin 4:

Självständigt arbete

Om utbildningen

Programmet som sträcker sig över fyra terminer har både praktiska och teoretiska inslag. Utbildningen kretsar framförallt kring de operalaborationer som du genomför de tre första terminerna, där alla studenter samarbetar kring olika teman inom opera som rummet, tanken och känslan, rösten och kroppen samt berättandet. Laborationerna genomförs kollaborativt och icke-hierarkiskt vilket innebär att ingen disciplin har tolkningsföreträde före den andra. Studenterna ska tillsammans utveckla metoder för skapande av opera, som vidgar begreppen på vad både opera och scenkonst i allmänhet kan vara. Utbildningen fokuserar på ett utbyte och avlyssnande av kunskaper från de olika studenterna och deras discipliner som en metod att utveckla nya, gemensamma kunskaper.

Operalaborationerna stöds av kurserna i operans teori och praktik, där en noggrann genomgång av operans discipliner och berättarmetoder undersöks och diskuteras ur ett vidgat scenkonstperspektiv.

Utbildningen är forskningsförberedande och genom kurserna i Metoder inom konstnärlig forskning, så introduceras du till aktuell forskning, går igenom forskningsmetoder, metoder för dokumentation och presentation av forskningsbaserad konst.

Du söker till programmet bl.a. genom att beskriva ett eget konstnärligt och undersökande arbete som du vill genomföra under utbildningen. Med stöd av handledare och i dialog med de insikter och kunskaper du får under utbildningen utvecklar du din frågeställning. Inför den avslutande terminen ska den vara slutgiltigt formulerad.

Den sista terminen genomför du det Självständiga arbetet. Det presenteras och examineras i tre delar. Den första delen är ditt undersökande arbete presenterat i en konstnärlig, gestaltande form. Den andra delen består av en reflektion över det arbetet. Den tredje delen är ett kollaborativt moment, där studenterna i en gemensamt vald form presenterar resultatet av de genomförda laborationerna under utbildningen.

Utbildningen syftar inte till att skapa ett helt operaverk, utan till att utveckla dina metoder och kunskaper för att i kollaborativ anda och på ett sätt som kan utveckla operakonsten, kunna skapa nya verk efter utbildningen. Tanken är att utbildningen ska ge dig verktyg att rita om operakartan och ta opera in i framtiden.

Behörighet och antagningsprocess

Du behöver ha grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå (dvs en kandidatexamen). Dessutom behöver du uppfylla de särskilda behörighetskraven för programmet:

 • Konstnärlig kandidatexamen
 • Engelska 5
 • Godkänt behörighetsprov inom sökt inriktning

Utförlig information om behörighetsprovet och resten av antagningsprocessen hittar du i provbeskrivningen under Relaterade länkar.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetenslänk till annan webbplats lämnar du in tillsammans med din ansökan på antagning.se.

Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan på antagning.se. Skriv ett brev där du motiverar varför du ansöker om undantag/dispans. Du laddar upp brevet till ditt konto på antagning.se.

Värdefulla förkunskaper

Utöver den grundläggande behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har andra förkunskaper som t.ex. god förmåga till samarbete med andra människor och yrkesgrupper. Du ska känna dig trygg i ditt eget konstnärskap och hålla en hög konstnärlig och teknisk nivå inom din disciplin. Du vill utveckla och bidra med din kreativa förmåga till ett skapande av ny opera. Utbildningen ger ingen färdighetsträning inom den egna disciplinen, vilket betyder att du t.ex. som sångare eller musiker inte kommer att få röstlektioner eller lektioner på ditt instrument.

Tidplan för antagningsprocessen

15 januari: Sista ansökningsdag

24 januari: Sista kompletteringsdag

Vecka 6-7: Besked om vilka som kallas till prov på plats i Stockholm

Vecka 10: Prov på plats i Stockholm

Vecka 16: Besked om antagning och eventuell reservplacering

Programmet ges under förutsättning att det finns tillräckligt många behöriga sökanden.

 • Typ av utbildning:

  Masterprogram

 • Institution:

  Klassisk musik, Komposition, dirigering och musikteori

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  120

 • Anmälningsperiod:

  2 dec – 15 jan

 • Anmälningskod:

  KMH–97000
  Anmäl dig på antagning.selänk till annan webbplats

Relaterad kontakt