Dirigering – kör

Masterprogrammet i dirigering med inriktning kör vänder sig till dig som vill utveckla din tekniska skicklighet och konstnärliga integritet som kördirigent i en mycket stimulerande studiemiljö.

Masterprogrammet i dirigering ges med två profiler:

  • kör
  • orkester

Du väljer en av dessa men kan komma att läsa några kurser tillsammans med studenter på den andra profilen.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Dirigering 1
Praktisk fördjupning i dirigering 1
Formlära A
Språklig orientering för studenter
Examens­arbete

Termin 2:

Dirigering 1
Praktisk fördjupning i dirigering 1
Valbar kurs
Språklig orientering för studenter
Examens­arbete

År 2

Termin 3:

Dirigering 2
Praktisk fördjupning i dirigering 2
Formlära B
Examens­arbete

Termin 4:

Dirigering 2
Praktisk fördjupning i dirigering 2
Formlära B
Examens­arbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se utbildningsplanen och provbeskrivningen för detaljerad information om antagningsprovet.

Om utbildningen

I utbildningen fördjupar du dig i dirigering och formlära på avancerad nivå. Dessutom får du kunskaper i repetitionsmetodik, instudering och uppförandepraxis. Därtill kommer analyser av tyska och italienska med fokus på språkens uppbyggnad, grammatik och uttal.

För att kunna utföra en utvecklad musikalisk analys och göra väl avvägda interpretatoriska val med hänsyn till kunskaper om musikens uppbyggnad såväl som dess estetiska och historiska kontext innehåller masterprogrammet i dirigering också musikestetik och musikfilosofi.

Masterprogrammet avslutas med ett examensarbete med tyngdpunkten i en konstnärlig-musikalisk framställning som ska redovisas och dokumenteras. I kursen Examensarbete ges även en seminarieserie och individuell handledning som stöd inför skrivande och genomförande av ditt självständiga arbete.

Dirigentforum

En viktig del av utbildningen är en omfattande föreläsningsserie som kallas Dirigentforum. Vid dessa tillfällen deltar samtliga studenter som har dirigering som huvudämne på KMH och de ämnen som tas upp har ett musikaliskt allmänbildande innehåll med fokus på kunskaper som är viktiga att ha som dirigent.

Undervisningen i dirigering sker dels individuellt, dels i form av seminarier där de medverkande dirigenterna själv utgör övningskören och dels med den professionella ensemblen KMH Vokalensemble. Du får möjligheten att genomföra åtta produktioner med KMH Vokalensemble under programmets gång.

Omfattande samarbete med professionella körer

En viktig del av masterutbildningen i kördirigering är KMH:s samarbete med ett flertal av de ledande körerna i Sverige, såsom Radiokören, Eric Ericsons Kammarkör och Operakören.

Det finns en nära koppling mellan dirigentklassen och kompositionsklassen, vilket bl.a. innebär att du får lära dig att bearbeta och dirigera nyskriven musik.

Internationellt samarbete

Workshops, master classes och seminarier med gästlärare och världsartister, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Efter studierna

Programmet förbereder för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.

Relaterad kontakt