Dirigering – kör

Masterprogrammet i dirigering med inriktning kör vänder sig till dig som vill utveckla din tekniska skicklighet och konstnärliga integritet som kördirigent i en mycket stimulerande studiemiljö.

Masterprogrammet i dirigering ges med två profiler:

  • kör
  • orkester

Du väljer en av dessa men kan komma att läsa några kurser tillsammans med studenter på den andra profilen.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2022
Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats..

16 januari 2023
Sista anmälningsdag.

17-19 januari 2023
Länk och instruktion för uppladdning av prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivning längst ner på sidan.

25 januari 2023

15-24 februari 2023
Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som gått vidare.

11-19 mars 2023
Antagningsprov på campus vecka 11.

13 april 2023
Antagningsbesked urval 1.

26 april 2023
Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats..

11 maj 2023
Antagningsbesked urval 2.

22 augusti 2023
Introduktionsvecka

28 augusti 2023
Terminsstart

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se utbildningsplanen och provbeskrivningen för detaljerad information om antagningsprovet.

Om utbildningen

I utbildningen fördjupar du dig i dirigering och formlära på avancerad nivå. Dessutom får du kunskaper i repetitionsmetodik, instudering och uppförandepraxis. Därtill kommer analyser av tyska och italienska med fokus på språkens uppbyggnad, grammatik och uttal.

För att kunna utföra en utvecklad musikalisk analys och göra väl avvägda interpretatoriska val med hänsyn till kunskaper om musikens uppbyggnad såväl som dess estetiska och historiska kontext innehåller masterprogrammet i dirigering också musikestetik och musikfilosofi.

Masterprogrammet avslutas med ett examensarbete med tyngdpunkten i en konstnärlig-musikalisk framställning som ska redovisas och dokumenteras. I kursen Examensarbete ges även en seminarieserie och individuell handledning som stöd inför skrivande och genomförande av ditt självständiga arbete.

Dirigentforum

En viktig del av utbildningen är en omfattande föreläsningsserie som kallas Dirigentforum. Vid dessa tillfällen deltar samtliga studenter som har dirigering som huvudämne på KMH och de ämnen som tas upp har ett musikaliskt allmänbildande innehåll med fokus på kunskaper som är viktiga att ha som dirigent.

Undervisningen i dirigering sker dels individuellt, dels i form av seminarier där de medverkande dirigenterna själv utgör övningskören och dels med den professionella ensemblen KMH Vokalensemble. Du får möjligheten att genomföra åtta produktioner med KMH Vokalensemble under programmets gång.

Omfattande samarbete med professionella körer

En viktig del av masterutbildningen i kördirigering är KMH:s samarbete med ett flertal av de ledande körerna i Sverige, såsom Radiokören, Eric Ericsons Kammarkör och Operakören.

Det finns en nära koppling mellan dirigentklassen och kompositionsklassen, vilket bl.a. innebär att du får lära dig att bearbeta och dirigera nyskriven musik.

Internationellt samarbete

Workshops, master classes och seminarier med gästlärare och världsartister, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Efter studierna

Programmet förbereder för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Dirigering 1
Praktisk fördjupning i dirigering 1
Formlära A
Språklig orientering för studenter
Examens­arbete

Termin 2:

Dirigering 1
Praktisk fördjupning i dirigering 1
Valbar kurs
Språklig orientering för studenter
Examens­arbete

År 2

Termin 3:

Dirigering 2
Praktisk fördjupning i dirigering 2
Formlära B
Examens­arbete

Termin 4:

Dirigering 2
Praktisk fördjupning i dirigering 2
Formlära B
Examens­arbete

Relaterad kontakt