Dirigering – orkester

Masterprogrammet i dirigering med inriktning orkester vänder sig till dig som vill utveckla din tekniska skicklighet och konstnärliga integritet som orkesterdirigent i en mycket stimulerande studiemiljö.

Masterprogrammet i dirigering ges med två profiler:

  • kör
  • orkester

Du väljer en av dessa men kan komma att läsa några kurser tillsammans med studenter på den andra profilen.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Dirigering 1
Praktisk fördjupning i dirigering 1
Formlära A
Språklig orientering för studenter
Examens­arbete

Termin 2:

Dirigering 1
Praktisk fördjupning i dirigering 1
Valbar kurs
Språklig orientering för studenter
Examens­arbete

År 2

Termin 3:

Dirigering 2
Praktisk fördjupning i dirigering 2
Formlära B
Examens­arbete

Termin 4:

Dirigering 2
Praktisk fördjupning i dirigering 2
Formlära B
Examens­arbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se utbildningsplanen och provbeskrivningen för detaljerad information om antagningsprovet.

Om utbildningen

I utbildningen fördjupar du dig i dirigering och formlära på avancerad nivå. Dessutom får du kunskaper i repetitionsmetodik, instudering och uppförandepraxis.

För att kunna utföra en utvecklad musikalisk analys och göra väl avvägda interpretatoriska val med hänsyn till kunskaper om musikens uppbyggnad såväl som dess estetiska och historiska kontext innehåller masterprogrammet i dirigering också musikestetik och musikfilosofi.

Masterprogrammet avslutas med ett examensarbete med tyngdpunkten i en konstnärlig- musikalisk framställning som ska redovisas och dokumenteras. I kursen Examensarbete ges även en seminarieserie och individuell handledning som stöd inför skrivande och genomförande av ditt självständiga arbete.

Dirigentforum

En viktig del av utbildningen är en omfattande föreläsningsserie som kallas Dirigentforum. Vid dessa tillfällen deltar samtliga studenter som har dirigering som huvudämne på KMH och de ämnen som tas upp har ett musikaliskt allmänbildande innehåll med fokus på kunskaper som är viktiga att ha som dirigent.

Därtill kommer dirigeringsseminarier med två pianister, där alla masterstudenter i orkesterdirigering närvarar, men också enskilda lektioner samt handledning av lärare när du arbetar med professionella orkestrar.

Tätt samarbete med professionella orkestrar

En viktig del av masterutbildningen i orkesterdirigering är samarbeten med flera professionella orkestrar runt om i landet, däribland Gävle Symfoniorkester, Norrlandsoperans orkester, Norrköpings Symfoniorkester, Dalasinfoniettan, samt Västerås Sinfonietta. Detta sker genom att dirigentstudenterna och deras lärare åker till den ort där orkestern är verksam och antingen har workshops eller gör en konsertproduktion.

Du kommer också att få arbeta med KMH Sinfonietta, som består av professionella musiker och drivna studenter på KMH. Det finns också ett etablerat samarbete med KMH Symfoniorkester, där dirigentstudenter får dirigera nyskrivna verk av studenter i kompositionsklassen på konserter som i övrigt dirigeras av gästande dirigenter.

Sedan många år har masterstudenterna i orkesterdirigering olika former av samarbeten med Operahögskolan, både vad gäller traditionell opera och nyskriven musikdramatik.

Dirigera nyskriven musik

Det finns en nära koppling mellan dirigentklassen och kompositionsklassen, vilket innebär att dirigenterna arbetar med tonsättarnas nyskrivna musik. Varje vår anordnas en studentdriven festival, ljudOljud, som innebär en fördjupning av detta samarbete. Som en del i arbetet med tonsättarna får dirigentklassen regelbundet arbeta med två av Sveriges främsta ensembler för ny musik, KammarensembleN i Stockholm och Norrbotten NEO i Piteå.

Internationellt samarbete

Workshops, master classes och seminarier med gästlärare och världsartister, både nationella och internationella, förekommer regelbundet.

Efter studierna

Programmet förbereder för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.

Relaterad kontakt