Musiker, jazz

Masterprogrammet i jazz ger dig en fördjupad kompetens som musiker, kompositör och ensembleledare för att verka i den mångfald som finns inom området såväl genremässigt som geografiskt.

Innehållet i utbildningen syftar till att utveckla mycket goda färdigheter på det egna instrumentet i kombination med självständigt skapande inom improvisation, komposition och musikproduktion.

Utbildningen inkluderar valbara kurser och studentdrivna konstnärliga projekt och avslutas med ett examensarbete på hög konstnärlig nivå.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Huvud­instrument 1
Konstnärlig forsknings­förbered­ande kurs 1
Valbara kurser
Examensarbete

Termin 2:

Huvud­instrument 1
Konstnärlig forsknings­förbered­ande kurs 1
Valbara kurser
Examensarbete

År 2

Termin 3:

Huvud­instrument 2
Konstnärlig forsknings­förbered­ande kurs 2
Valbar kurs
Examensarbete

Termin 4:

Huvud­instrument 2
Konstnärlig forsknings­förbered­ande kurs 2
Valbar kurs
Examensarbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se utbildningsplanen och provbeskrivningen för detaljerad information om antagningsprovet.

Om utbildningen

Det tvååriga masterprogrammet i jazz består av kurser i ditt huvudinstrument på hög konstnärlig nivå som utgår från din profilering, varför det faktiska innehållet och fördelningen av olika moment i kursen kan se olika ut för varje student.

Fokus på din musikaliska idé

Kurse Huvudinstrument syftar till att stimulera utvecklandet av din individuella särart som instrumentalist och improvisatör. Kopplingen mellan den instrumentala tekniken och det improviserade tonspråket förtydligas. Målsättningen är att du ska kunna fungera i många skiftande musikaliska miljöer med din särart intakt.

Du kommer att framträda både som ensemblemusiker och solist i konserter som dokumenteras och analyseras i seminarier, och som därigenom kommer att utgöra vidare studiematerial.

Tillsammans med forskningsförberedande och valbara kurser skapas så din skräddarsydda utbildning.

Lärarna är fantastiska. Jag har lärt mig så mycket av Joakim Milder, Robert Sundin och Ola Bengtsson. Allt från arrangering till filosofiska samtal om musik.
Mai Agan, tidigare student

Balans mellan skapande och reflektion

Ett masterprogram är forskningsförberedande och ska ge dig kunskaper om forskningsmetodik. Oavsett om du vill gå vidare till forskarstudier eller inte är detta en nödvändig del i att kunna reflektera över sitt eget musicerande och sätta in det i ett sammanhang.

För att kunna genomföra ditt konstnärliga examensarbete ingår en forskningsförberedande kurs som fokuserar på en föreläsnings- och seminarieserie med litteraturstudier och framstående gästlärare. Kursen behandlar musikestetiska förhållningssätt i ett historiskt perspektiv och musikpsykologiska förutsättningar för musicerande.

Konstnärlig forskningsmetodik innebär seminarier där dokumentation, analys och kommunikation av musikskapande och musicerande problematiseras. Seminarierna behandlar också uppbyggnad och kommunikation av musikalisk kunskap i ett kunskapsteoretiskt perspektiv.

Därtill kommer diskussionsseminarier där studenternas examensarbeten fortlöpande ventileras, både vad gäller konstnärligt innehåll och den reflekterande, teoretiska delen av arbetet.

Utbildningens avslutande kurs i examensarbete syftar till att ge dig som student möjlighet att i en konsert- eller musikproduktion manifestera din konstnärliga nivå samt att i ett skrivet, reflekterande arbete formulera dig kring arbetsmetoder och erfarenheter i processen kring examensarbetet.

Internationellt utbyte

Genom Erasmus, ett utbytesprogram mellan högskolor i Europa, kan du ansöka om att studera en termin eller ett läsår på annan högskola i Europa. Därtill kommer KMH:s bilaterala utbytesavtal med olika framstående lärosäten i musik som öppnar upp för utbytesstudier runtom i världen.

Workshops, seminarier och clinics med framstående gästlärare, både nationella och internationella, förekommer också regelbundet.

Efter studierna

Programmet ger en fördjupad yrkesmässig grund för arbete som musiker, kompositör/låtskrivare, konsert- och skivproducent, arrangör, egen företagare, teater- och studiomusiker i olika genrer som jazz, pop/rock, latin, fri improvisation m.m.

Programmet förbereder också för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.

Relaterad kontakt