Provbeskrivningar för kammarmusik och solist 2021

Följande huvudinstrument inom masterprogrammet i klassisk musik har detaljerade provbeskrivningar utöver den generella provbeskrivningen. De detaljerade provbeskrivningarna innehåller obligatoriska stycken, övrig repertoar och vilka tidsramar som gäller. Helt enkelt det du behöver förbereda inför ditt antagningsprov. Se provbeskrivningen för just ditt instrument nedan.

Observera att dessa provbeskrivningar gäller för antagning till innevarande läsår 21/22 och kan komma att ändras inför antagning till nästa läsår 22/23.

Relaterad kontakt