Musiker, klassisk musik – orkester

Masterprogrammet i klassisk musik med orkesterinriktning utbildar framstående instrumentalister och erbjuder dig som student omfattande professionell orkesterträning.

Länk till obligatoriska stycken publiceras inom kort efter att anmälan öppnat 1 december

Med undervisning på högsta internationella nivå i över 20 olika instrument erbjuder det två-åriga masterprogrammet en dynamisk studiemiljö med många andra skickliga studenter. Ni kommer ha en gemensam bas i den klassiska musiken men du väljer en av fyra inriktningar:

 • klassisk musik – Kammarmusik/solist
 • klassisk musik – orkester
 • klassisk musik – tidig musik
 • klassisk musik – Edsberg

För denna inriktning utgör ensemble- och orkesterspel jämte kammarmusik i olika konstellationer en väsentlig del. Och inriktningen är öppen att söka för samtliga orkesterinstrument inom klassisk musik.

 • fagott
 • flöjt
 • klarinett
 • kontrabas
 • oboe
 • saxofon
 • slagverk
 • trombon, bastrombon
 • trumpet
 • tuba
 • valthorn
 • viola
 • violin
 • violoncell

Du gör provspelning på ditt instrument vid antagningsprovet. För några av instrumenten finns en pdf-fil som beskriver hur provspelningen går till för just det instrumentet. Läs mer om hur proven går till i de olika provbeskrivningarna.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Huvud­instrument 1
Ensembler och kammarmusik 1
Stödämnes­kurs 1
Examens­arbete

Termin 2:

Huvud­instrument 1
Ensembler och kammarmusik 1
Stödämnes­kurs 1
Examens­arbete

År 2

Termin 3:

Huvud­instrument 2
Ensembler och kammarmusik 2
Stödämnes­kurs 2
Examens­arbete

Termin 4:

Huvud­instrument 2
Ensembler och kammarmusik 2
Stödämnes­kurs 2
Examens­arbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se utbildningsplanen och provbeskrivningen för detaljerad information om antagningsprovet.

Om utbildningen

Fokus i Huvudinstrumentkurserna är solistiskt spel på ditt huvudinstrument, repertoarstudier och uppförandepraxis samt publika framföranden. Därtill kommer muntliga reflektioner och diskussioner rörande konstnärliga och tekniska överväganden.

I kurserna Ensembler och kammarmusik sker instudering och interpretation av kammarmusikverk i skilda besättningar (duo och större) med hänsyn tagen till det enskilda instrumentets speciella repertoarförhållanden. Repertoaren planeras så att den allsidigt speglar olika historiska epoker och förekommande genrer. Dessutom sker fördjupade repertoarstudier tillsammans med gästdirigenter och solister.

En strävan är att så mycket som möjligt av ensembleutbildningens resultat redovisas i konsertform.

I stödämneskurserna ingår seminarier i historisk uppförandepraxis, mental träning och scenisk framställning samt frilanskunskap. Allt för att du ska vara väl förberedd på ett yrkesliv som koncerterande musiker.

Studierna innehåller ett självständigt examensarbete med tyngdpunkten i en konstnärlig- musikalisk framställning som ska redovisas och dokumenteras. Detta innebär ofta en större egen konsert eller annan konstnärlig produktion tillsammans med en skriftlig redovisning av arbetsprocessen som avslut på din utbildning.

Studierna ger dig också möjlighet till samarbetsprojekt med studenter inom komposition och dirigering.

Efter studierna

Utbildningen förbereder dig främst för ett yrkesliv som kammarmusiker, orkestermusiker och solist på hög internationell nivå men arbetet för en musiker kan ändra karaktär ett flertal gånger under ett yrkesliv. Många tidigare studenter växlar mellan frilansuppdrag som solist, konserterande i kammarmusikaliska sammanhang och projektanställningar i världens olika orkestrar.

Programmet förbereder också för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.