Musiker, klassisk musik – tidig musik

I masterprogrammet i klassisk musik med inriktning tidig musik får du fördjupa dig i instrumentalstudier och musik från främst medeltiden till tidig romantik.

Med undervisning på högsta internationella nivå i över 20 olika instrument erbjuder det tvååriga masterprogrammet en dynamisk studiemiljö med många andra skickliga studenter. Ni kommer ha en gemensam bas i den klassiska musiken men du väljer en av fyra inriktningar:

 • klassisk musik – kammarmusik/solist
 • klassisk musik – orkester
 • klassisk musik – tidig musik
 • klassisk musik – Edsberg

För denna inriktning står instrumental- och repertoarstudier i tidig musik i fokus. På KMH kan du välja bland ett flertal instrument inom tidig musik:

 • barockcello
 • barockfagott
 • barockgitarr
 • barockluta
 • barockoboe
 • barockviola
 • barockviolin
 • blockflöjt
 • cembalo
 • renässansluta
 • sång, samtliga rösttyper inklusive countertenor
 • teorb
 • traversflöjt
 • viola da gamba
 • violone

Du gör provspelning på ditt instrument vid antagningsprovet. Läs mer om hur proven går till i den generella provbeskrivningen nedan.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Huvud­instrument 1
Ensembler och kammarmusik 1
Stödämnes­kurs 1
Examens­arbete

Termin 2:

Huvud­instrument 1
Ensembler och kammarmusik 1
Stödämnes­kurs 1
Examens­arbete

År 2

Termin 3:

Huvud­instrument 2
Ensembler och kammarmusik 2
Stödämnes­kurs 2
Examens­arbete

Termin 4:

Huvud­instrument 2
Ensembler och kammarmusik 2
Stödämnes­kurs 2
Examens­arbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se utbildningsplanen och provbeskrivningen för detaljerad information om antagningsprovet.

Om utbildningen

Huvudinstrumentkurserna inom tidig musik behandlar den klassiska repertoaren från medeltid till tidig romantik, där utgångspunkten är relationen till historisk uppförandepraxis och gestaltning av musiken med historiska instrument och spel-/sångtekniker. Det konstnärliga och speltekniska arbetet inom ramen för huvudinstrumentundervisningen fördjupas och profileras mot kandidatprogrammet. Individuella kritiska källstudier får ökat utrymme, så även huvudinstrumentets närbesläktade biinstrument, t ex viola d’amore, klavikord, hammarklaver och olika luttyper.

Du får också många tillfällen till att framföra din musik. Därtill kommer muntliga reflektioner och diskussioner rörande konstnärliga och tekniska överväganden i ditt musicerande.

I kurserna Ensembler och kammarmusik sker instudering och interpretation av kammarmusikverk i skilda besättningar (duo och större) med hänsyn tagen till det enskilda instrumentets speciella repertoarförhållanden. Repertoaren planeras så att den allsidigt speglar olika historiska epoker och förekommande genrer. Dessutom sker fördjupade repertoarstudier tillsammans med gästdirigenter och solister.

Studierna i uppförandepraxis behandlar allmängiltigt källmaterial, estetikproblem rörande framförande av tidig musik i nutid och paralleller med andra konstarter. Även anknytningar till den gängse klassiska musikteorin utvecklas. Instuderingen i samspel med andra instrument utökas. I kammarmusiken läggs ökad vikt vid arbetet med varje grupps förmåga att utan särskild ledare själv bedriva ett kreativt och effektivt repetitionsarbete.

Tidig musik och nutida musik har många estetiska beröringspunkter, främst problematiken för musikern att gestalta en interpretation utan att ha en tradition att falla tillbaka på. Modern repertoar kan väljas som individuell specialisering.

I stödämneskurserna ingår seminarier i historisk uppförandepraxis, mental träning och scenisk framställning samt frilanskunskap. Allt för att du ska vara väl förberedd på ett yrkesliv som koncerterande musiker.

Studierna innehåller ett självständigt examensarbete med tyngdpunkten i en konstnärlig-musikalisk framställning som ska redovisas och dokumenteras. Detta innebär ofta en större egen konsert eller annan konstnärlig produktion tillsammans med en skriftlig redovisning av arbetsprocessen som avslut på din utbildning.

Studierna ger dig också möjlighet till samarbetsprojekt med studenter inom komposition och dirigering.

Efter studierna

Utbildningen förbereder dig främst för ett yrkesliv som kammarmusiker, orkestermusiker och solist på hög internationell nivå men arbetet för en musiker kan ändra karaktär ett flertal gånger under ett yrkesliv. Många tidigare studenter växlar mellan frilansuppdrag som solist, konserterande i kammarmusikaliska sammanhang och projektanställningar i världens olika orkestrar.

Programmet förbereder också för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.