Musiker, kyrkomusik – instrumental

Masterprogrammet i kyrkomusik fördjupar dina instrumentala färdigheter och förbereder dig väl på ett varierat yrkesliv som kyrkomusiker.

Masterprogrammet i kyrkomusik ges med två profiler:

  • vokal med kördirigering i fokus
  • instrumental med orgel i fokus

Du väljer en av dessa men kan komma att läsa några kurser tillsammans med studenter på den andra profilen.

Om KMH:s största orgel, placerad i Nathan Milsteinsalen

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Orgel 1
Stödämnes­kurs 1
Examens­arbete

Termin 2:

Orgel 1
Stödämnes­kurs 1
Examens­arbete

År 2

Termin 3:

Orgel 2
Stödämnes­­kurs 2
Examens­arbete

Termin 4:

Orgel 2
Stödämnes­­kurs 2
Examens­arbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se utbildningsplanen och provbeskrivningen för detaljerad information om antagningsprovet.

Om utbildningen

I den instrumentala inriktningen på masterprogrammet i kyrkomusik fördjupar du dig i orgelkunskap, orgelimprovisation och andra klaverinstrument.

Orgelstudierna anpassas utifrån din individuella nivå, erfarenhet och behov men följer två spår: eget instuderingsarbete och repertoarstudier. Repertoarstudierna präglas av stilistisk allsidighet, historisk spridning, kännedom om uppförandepraxis/estetik samt förtrogenhet med både traditionella kompositionsformer och nutida notation, spelsätt och formtänkande.

Som förberedelse inför kyrkomusikeryrket ger dig programmet också kunskaper i musikbranschens villkor, mental träning och scenisk framställning inom ramen för stödämneskurser.

Examensarbetet om 30 hp innebär en möjlighet för dig att genom självständigt arbete fokusera på och dokumentera den konstnärliga processen. Redovisningen kan ske i flera former: genom skriftligt arbete, audiovisuell dokumentation och/eller digitala media. Du kan också välja en forskningsförberedande inriktning.

Förutom KMH:s lektions- och övningsinstrument kommer du att ha tillgång till många av de förnämliga orglarna i Stockholms kyrkor.

Internationellt utbyte

Workshops och seminarier med gästlärare, både nationella och internationella, förekommer regelbundet och du kan bredda dina kunskaper via utbytesstudier vid flera olika musikhögskolor runtom i världen.

Kyrkomusikutbildning har en framstående plats vid de flesta europeiska lärosäten i musik och KMH har via Erasmus-programmet deltagit i många internationella utbyten. Detta har även lett till mottagandet av flera inresande utbytesstudenter med orgel som huvudämne.

Internationella studieresor genomförs också, senast hösten 2017 då studenter och lärare reste i Bachs fotspår.

Efter studierna

Tidigare studenter arbetar alla som kyrkomusiker i landets olika samfund. Svenska kyrkan är en av de största arbetsgivarna för frilansmusiker inom det klassiska området och en av de största konsertarrangörerna i landet. Och ett omväxlande arbetsliv väntar med gott om utrymme för egna musikaliska initiativ.

Programmet förbereder för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.

Relaterad kontakt