Musiker, musikproduktion

Masterprogrammet i musikproduktion ger dig fördjupad kompetens för att arbeta med musikproduktion på hög konstnärlig nivå. Programmet stimulerar utvecklingen av din konstnärliga profil.

Masterprogrammet i musikproduktion vänder sig till dig som vill fortsätta utveckla ditt låtskrivande och musikproducerande.

Interaktiv musikproduktion nära branschen

Särskilt betonas musikproduktion där musiken samverkar med andra medier som tv, film, spel och andra interaktiva medier. Utbildningen ger gedigen kunskap om och förberedelse för självständig verksamhet inom musikproduktion i enlighet med din valda inriktning och intresse.

Mitt i Stockholm med dess omfattande musik- och kulturscen får du stora möjligheter att arbeta med reella projekt och att få dina verk framförda. Med mycket kunniga lärare, inspirerande föreläsare och excellenta studior får du de bästa förutsättningarna att utvecklas som musikproducent, beredd att verka i en föränderlig och spännande musikbransch. 

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Musikproduktion 1
Eget konstnärligt projekt 1
Konstnärligt forsknings­förbered­ande kurs 1

Termin 2:

Musikproduktion 1
Eget konstnärligt projekt 2
Konstnärligt forsknings­förbered­ande kurs 1

År 2

Termin 3:

Musikproduktion 2
Konstnärligt forsknings­förbered­ande kurs 2
Examens­arbete

Termin 4:

Musikproduktion 2
Konstnärligt forsknings­förbered­ande kurs 2
Examensarbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär godkänt antagningsprov för denna utbildning. Se utbildningsplanen och provbeskrivningen för detaljerad information om antagningsprovet.

UtbildningsplanPDF

ProvbeskrivningPDF

Om utbildningen

I kurserna musikproduktion 1 och 2 behandlas framförallt avancerad ljud- och musikproduktion med fokus på komposition, arrangering och orkestrering. För att du ska få hela kedjan från låtskrivande, producerande till marknadsföring innehåller kurserna också:

 • design- och kommunikationsteori
 • musikaliskt ledarskap
 • omvärldsbevakning och samtida kulturella uttryck
 • entreprenörskap
 • musikjuridik/upphovsrätt

Kurserna Eget konstnärligt projekt 1 och 2 förbereder dig på kommande arbetsliv med branschnära projekt, där du ska planera, genomföra och presentera ett konstnärligt arbete inom ditt intresseområde. Kurserna avslutas med din sammanställning av reflektioner och erfarenheter.

Med de konstnärligt forskningsförberedande kurserna ska du vidareutveckla ditt medvetande om, förmåga till reflektion över och kommunikation av musikskapande och musicerande. Detta för att bättre kunna styra ditt musikaliska uttryck, bygga vidare på tidigare erfarenheter, sätta ditt musicerande i ett sammanhang och undersöka nya musikaliska möjligheter.

Konstnärlig utveckling i musikens centrum

På KMH är du nära lärare och andra musiker på mycket hög konstnärlig nivå. Det ger dig som student i musikproduktion fantastiska möjligheter till samarbeten med de främsta inom sitt fält.

Programmets kurser ska uppmärksamma musikens och musicerandets konstnärliga möjligheter, och stimulera din kreativitet och förmåga till att agera självständigt och nydanande. Kurserna förhåller sig alltså nära dig och dina medstudenters individuella musikaliska verksamhet och uttryck.

Som fördjupning i musikens uttrycksformer ges en föreläsningsserie med tillhörande litteraturstudium och diskussioner med två huvudteman: teoretisering av musikaliskt uttryck och förutsättningar för musikalisk kommunikation. Det förra har fokus på musikestetiska förhållningssätt i ett historiskt perspektiv och det senare på musikpsykologiska förutsättningar för musicerande. Denna föreläsningsserie leds främst av olika inbjudna gästföreläsare, med stöd av en huvudhandledare eller huvudlärare.

Ett masterprogram är forskningsförberedande. Delen om konstnärlig forskningsmetodik innebär seminarier där dokumentation, analys och kommunikation av musikskapande och musicerande problematiseras. Seminarierna behandlar också uppbyggnad och kommunikation av musikalisk kunskap i ett kunskapsteoretiskt perspektiv.

Dessutom sker diskussionsseminarier där ditt och dina medstudenters examensarbeten fortlöpande ventileras, både vad gäller konstnärligt innehåll och den reflekterande, teoretiska delen av arbetet.

Efter studierna

I programmet får du utrymme att bygga vidare på dina konstnärliga och tekniska kunskaper som i kombination gör dig väl rustad för dagens musikproduktion.

Masterprogrammet ger dig gedigen kunskap om och förberedelse för självständig verksamhet som musikproducent genom fokus på många ämnesintegrerade produktioner redan under studierna.

Du får kunskap att driva verksamhet i egen eller andras studio och många av programmets tidigare studenter jobbar inom olika produktionsbolag, skivbolag, radio och tv, folkhögskolor och studieförbund.

Programmet skapar förutsättning för fortsatta studier på konstnärlig doktorandnivå.

 • Typ av utbildning:

  Masterprogram

 • Institution:

  Musik- och medieproduktion

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  120

 • Anmälningsperiod:

  2 december – 15 januari

 • Anmälningskod:

  KMH–85000
  Anmäl dig på antagning.selänk till annan webbplats

Relaterad kontakt