Alla masterprogram

 1. AIM – konstnärlig interdisciplinär master AIM (Artistic Interdisciplinary Master) är ett nytt unikt konstnärligt masterprogram i musik för dig som låter det experimentella ta plats i ditt skapande och hittar inspiration på oväntade platser. Du kommer...

 2. Contemporary Performance and Composition, CoPeCo CoPeCo är ett masterprogram i nutida musik som ges i samarbete mellan fyra europeiska lärosäten. Programmet erbjuder dig en plattform för experimentell musik i europeisk miljö. Syftet med CoPeCo är att...

 3. Dirigering – kör På Kungl. Musikhögskolan undervisar några av de främsta dirigenterna i Sverige idag. Som dirigentstudent får du möjlighet till regelbundet arbete med olika ensembler, körer och orkestrar. Studierna ger kunskaper i olika aspekter av...

 4. Dirigering – orkester På Kungl. Musikhögskolan undervisar några av de främsta dirigenterna i Sverige idag. Som dirigentstudent ges du möjlighet till regelbundet arbete med olika ensembler, körer och orkestrar. Studierna ger kunskaper i olika aspekter...

 5. Komposition – elektroakustisk musik Kompositionsutbildningarna vid Kungliga Musikhögskolan har fokus på kunskap, experimentella undersökningar och konstnärlig fördjupning. Här finns en kreativ miljö och konstnärligt aktiva lärare med hög kompetens,...

 6. Komposition – jazz Kompositionsutbildningarna vid Kungliga Musikhögskolan har fokus på kunskap, experimentella undersökningar och konstnärlig fördjupning. Här finns en kreativ miljö och konstnärligt aktiva lärare med hög kompetens. Inom programmets...

 7. Komposition – konstmusik Kompositionsutbildningarna vid Kungl. Musikhögskolan har fokus på kunskap, experimentella undersökningar och konstnärlig fördjupning. Här finns en kreativ miljö och konstnärligt aktiva lärare med hög kompetens. Vi arbetar med...

 8. Komposition, filmmusikkomposition Masterprogrammet i filmmusikkomposition vänder sig till dig med ett starkt intresse för filmiskt berättande och stora kunskaper i musik- och ljudteknik. Utbildningen ges i samarbete med Stockholms konstnärliga...

 9. Musiker, folk- och konstmusik från andra kulturer Masterprogrammet i folkmusik från andra kulturer förbereder dig för ett yrkesliv som musiker på hög internationell nivå. Syftet med utbildningen är att den ska stimulera utveckling av din konstnärliga...

 10. Musiker, jazz Masterprogrammet i jazz ger dig en fördjupad kompetens som musiker, kompositör och ensembleledare för att verka i den mångfald som finns inom området såväl genremässigt som geografiskt. Innehållet i utbildningen syftar till att utveckla...

 11. Musiker, klassisk musik – Edsberg I masterprogrammet i klassisk musik med inriktning Edsberg ges du stort utrymme att fördjupa dig i instrumentalstudier, både genom individuell övning och genom kammarorkester. Våra lärare hör till de främsta...

 12. Musiker, klassisk musik – kammarmusik och solist Här får du stora möjligheter att utvecklas till en skicklig musiker i utmärkta övnings- och konsertlokaler på masterprogrammet i klassisk musik med inriktning kammarmusik och solist. Våra lärare hör...

 13. Musiker, klassisk musik – orkester Masterprogrammet i klassisk musik med orkesterinriktning utbildar framstående musiker och erbjuder dig som student omfattande professionell orkesterträning. Även kammarmusik och solospel är en självklar del av...

 14. Musiker, klassisk musik – tidig musik I masterprogrammet i klassisk musik med inriktning Tidig Musik ges du möjlighet att fördjupa dig i historiskt informerad uppförandepraxis, sång och instrumentalstudier från medeltid till tidig romantik. Med...

 15. Musiker, kyrkomusik – instrumental Masterprogrammet i kyrkomusik fördjupar dina instrumentala färdigheter och förbereder dig väl på ett varierat yrkesliv som kyrkomusiker. Masterprogrammet i kyrkomusik ges med två profiler: vokal med kördirigering i...

 16. Musiker, kyrkomusik – vokal Masterprogrammet i kyrkomusik med vokal inriktning fördjupar dina vokala färdigheter och förbereder dig på ett yrkesliv som kyrkomusiker på hög internationell nivå. Masterprogrammet i kyrkomusik ges med två profiler: vokal...

 17. Musiker, musikproduktion Masterprogrammet i musikproduktion ger dig fördjupad kompetens för att arbeta med musikproduktion på hög konstnärlig nivå. Programmet är forskningsförberedande och ger dig goda möjligheter att utveckla din konstnärliga profil...

 18. Musiker, nordisk master i folkmusik – NoFo Masterprogrammet i nordisk folkmusik ger en hög konstnärlig kompetens i ensemblespel utifrån folkmusikens traditioner i Sverige, Finland, Danmark och Norge. KMH erbjuder en gemensam nordisk...

 19. Musiker, nordisk master i jazz – Nomazz Det nordiska masterprogrammet i jazz ger dig en fördjupad konstnärlig kompetens som musiker, kompositör och ensembleledare. Du får en unik möjlighet att studera och ta vara på varje partnerhögskolas speciella...

 20. Musiker, svensk folkmusik Masterprogrammet i svensk folkmusik förbereder dig för ett yrkesliv som musiker på hög konstnärlig nivå. Syftet med utbildningen är att den ska stimulera utveckling av din konstnärliga profil på högsta nivå och ge gedigen...

 21. Musikteori, klassisk musik På KMH finns landets enda konstnärliga masterprogram i musikteori. Programmet riktar sig till dig som har en kandidatexamen eller ämneslärarexamen i musik och ger dig möjlighet att fördjupa ditt konstnärliga och praktiska...