Provbeskrivning för sång

När du söker till masterprogram i musik, klassisk musik – kammarmusik/solist behöver du göra ett antagningsprov. Här finns allt du behöver veta för att genomföra provet.

Anmälningskod: KMH-18000

Digitalt prov

Spela in videofilmer med ett program på ca 20 min som du sjunger utantill. Till programmet väljer du stycken ur den klassiska repertoaren (lied eller annan romans, opera, operett eller kyrkomusik). Du ska dessutom spela in det obligatoriska verket Brahms Meerfahrt. Musiken ska framföras tillsammans med en ackompanjatör som den sökande själv ombesörjer.

I masterutbildningen ingår ett självständigt konstnärligt arbete. Du ska spela in en kort videofilm (cirka 3 minuter) med en projektidé för det självständiga arbetet.

Efter att du har skickat in din anmälan på www.antagning.se och sista anmälningsdag har passerat, kommer du få mer information via mejl om hur du skickar in ditt prov till KMH.

Instruktioner för videoinspelning

  • Legitimera dig – filma legitimation och ditt ansikte. Uppge provkoden och berätta vilket stycke du kommer att framföra.
  • Framför ditt stycke. Ditt ansikte och dina händer måste synas genom hela filmen. Det ska vara enkelt att se dig och ditt instrument i bild.
  • Varje film ska genomföras i en enda obruten tagning. Inga klipp eller andra editeringar är tillåtna.
  • Det går bra att spela in ditt prov med en mobiltelefon, men se till att det inte är någon distorsion eller brus eller för mycket rumsakustik. Filmerna ska ha god bildkvalitet med bra skärpa och ljus.
  • Tillåtna format är MP4 eller MOV. Försök hålla filstorleken runt 500 MB om möjligt.

Om instruktionerna inte följs och filmen på något sätt upplevs ha modifierats kan ditt prov komma att bedömas som ogiltigt.

Provkod: LS 21.1 Huvudämne klassisk musik

Provtid: Cirka 20–30 minuter

Bedömning: 0–50 p, varav 25 p krävs för godkänt. Provet är behörighets- och urvalsgrundande.