Då är det dags forskarutbildning. KMH:s forskarutbildningar ges i samarbete med andra lärosäten, och de finns inte med i den här guiden.

För information om dina alternativ och möjligheter, kontakta vår forskningshandläggare:

Annika Åkerblom
070-191 26 57