Har master eller motsvarande

Då är det dags forskarutbildning. KMH:s forskarutbildningar ges i samarbete med andra lärosäten, och de finns inte med i den här guiden.

För information om dina alternativ och möjligheter, kontakta våra forsknings- och utbildningshandläggare:

ufa@kmh.se