Antagningsprov och arbetsprov

Antagningsproven görs för att pröva särskild behörighet. De utgör grunden för urvalet vid antagning till de olika utbildningarna. Alla som söker musikerutbildningarna och har grundläggande behörighet, kallas till antagningsprov. Till vissa utbildningar begär vi även arbetsprov, repertoarlista och presentation.

Antagningsproven

Lokala prov

De lokala proven är provspelningar och vissa musikteoriprov. De genomförs och bedöms vid den musikhögskola som ansökan avser. För att antas till utbildning här ska de lokala proven alltså genomföras här, på KMH i Stockholm.

Några veckor efter att du har anmält dig till en av KMH:s utbildningar, får du ett brev med kallelse till antagningsproven. I kallelsen beskrivs varje prov som du ska göra och hur de går till.

KMH:s lokala prov äger rum vecka 11. Oftast börjar de redan på söndagen vecka 10, och pågår sedan under 7, ibland 8 dagar. Du gör dock inte prov alla dagar.

Gemensamt musikteoriprov, MT-prov

MT-provet är gemensamt för musikhögskolorna i Sverige. Det görs bara på den skola du prioriterat högst vid anmälan. Godkänt resultat på MT-prov kan du i vissa fall tillgodoräkna dig på andra musikhögskolor i Sverige.

MT-prov görs för följande kandidatprogram på KMH:

  • Musiker, klassisk musik (KMH-40000)
  • Musiker, klassisk musik, Edsberg (KMH-50000)
  • Musiker, klassisk musik, tidig musik (KMH-60000)

Exempel på prov i musikteori

Var gäller MT-provet?PDF

Arbetsprov, presentation och repertoarlista

Till utbildningsprogram i dirigering, komposition och musik- och medieproduktion begär vi att du skickar in arbetsprov, presentation/CV och repertoarlista när du ansöker. Beskrivning av vad arbetsprovet ska omfatta finns på utbildningens sida.

Dirigering och komposition

Skicka handlingarna till:

Kungl. Musikhögskolan
Studiecentrum
Box 27711
115 91 Stockholm

Om du vill använda samma arbetsprov för ansökan till flera utbildningsprogram, måste du skicka in en kopia per sökt program.

Vi returnerar inte arbetsprover, repertoarlista, CV och liknande.

Musik- och medieproduktion

För kandidatprogrammet i musik- och medieproduktion och masterprogrammet i musikproduktion lämnar du in dina arbetsprover digitalt senast den 25 januari. Du laddar upp dem via KMH:s tjänst för antagningsprov och övningsprov, antagningsprov.kmh.selänk till annan webbplats.