Exempel på musikteoriprov

Här kan du titta på och lyssna till exempel på prov i musikteori för några av KMH:s olika kandidatprogram för musiker. Vilka prov du ska göra anges i kallelsen till antagningsproven.

MT-provet kandidatprogram musiker, klassisk musik/Edsberg/tidig musik

Exempelprov i musikteoriPDF

Kandidatprogram för musiker, folkmusik

SatsläraprovPDF

GehörsprovPDF

Lyssningsexempel 1, gehörsprov

Lyssningsexempel 2 och 3, gehörsprov

Kandidatprogram för musiker, folk-/konstmusik från andra kulturer

SatsläraprovPDF

GehörsprovPDF

Lyssningsexempel 1, gehörsprov

Lyssningsexempel 2, gehörsprov

Lyssningsexempel 3, gehörsprov

Kandidatprogram för musiker, jazz

Beskrivning av prov i musikteoriPDF

Kandidatprogram för musiker, musik- och medieproduktion

SatsläraprovPDF

GehörsprovPDF

Lyssningsexempel gehörsprov