Listor // Lists

Listor över sökande som har gått vidare till fortsatta spelprov publiceras på denna sida. // Lists of applicants called for further tests are published on this page.

Observera: även om du inte är godkänd på första eller andra spelprovet, så kan du skriva MT-provet (Musikteori). Du kan behöva skriva det provet om du också söker andra musikhögskolor.

Please note: if you are not called to further tests, you can still do the MT-test (Music Theory). If you are applying to other music colleges in Sweden you may need to take the MT-test.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
LS 19.3.1 musikteori del 1.pdföppnas i nytt fönster 36.1 kB 2019-05-21 08.33

Kontakt // Contact

antagning@kmh.se