Listor // Lists

Listor över sökande som har gått vidare till fortsatta spelprov publiceras på denna sida. // Lists of applicants called for further tests are published on this page.

Observera: även om du inte är godkänd på första eller andra spelprovet, så kan du skriva MT-provet (Musikteori). Du kan behöva skriva det provet om du också söker andra musikhögskolor.

Please note: if you are not called to further tests, you can still do the MT-test (Music Theory). If you are applying to other music colleges in Sweden you may need to take the MT-test.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KMH-13000_Går_vidare.pdf Pdf, 28.2 kB, öppnas i nytt fönster. 28.2 kB 2021-03-18 20.40
Går_Vidare_till_LS13_2_Sökande_Folkmusik_Kandidat.pdf Pdf, 37.3 kB, öppnas i nytt fönster. 37.3 kB 2021-03-17 16.49
KMH-45000_Går_vidare.pdf Pdf, 54.9 kB, öppnas i nytt fönster. 54.9 kB 2021-03-15 11.30

Kontakt // Contact

antagning@kmh.se