Obligatoriska stycken och orkesterutdrag

Obligatoriska stycken och orkesterutdrag för antagning till utbildningsprogram i klassisk musik med start hösten 2022. Observera att du behöver läsa igenom hela provbeskrivningen för respektive program för att få en fullständig bild av hur antagningsproven går till. Provbeskrivningar finns under Alla utbildningar

Kandidatprogram Musiker, klassisk musik

Flöjt

Oboe

Fagott

Klarinett

C.M. von Weber: Concertino op. 26

Saxofon

Valthorn

W.A Mozart: Sats 1 från Hornkonsert 1, 2, 3 eller 4.

Bastrombon

A Lebedev: Konsert i en sats

Trumpet

J Clergue: Sarabande et Rigaudon Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Trombon

A Guilmant: Morceau Symphonique

Eufonium

J Horowitz sats 1

Valfri sats ur Bachs cellosviter

Tuba

Välj ett av följande verk:

 • R Vaughan-Williams: Tubakonsert sats 1 och 2
 • E Gregson: Tubakonsert sats 1

Viola

Violin

G Ph Telemann Fantasie nr 10 för soloviolin Pdf, 350.7 kB, öppnas i nytt fönster.. TWV 40:23, hela verket, tre satser: Presto-Largo-Allegro.

Violoncell

J.S Bach Allemande ur svit nr.4, utan repris

Kontrabas

Ackordeon

Orgel

J.S Bach: Wachet auf Pdf, 110.6 kB. (BWV 645 ur Schüblerkoralerna)

Gitarr

Harpa

Händel Harpkonsert, sats 1 (inga repriser)

Slagverk

Piano

En wienklassisk sonatsats

Sång

Obligatoriskt pianostycke för sångare:
"Eglogue" av Cecile Chaminade. Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster.


Kandidatprogram kyrkomusik

Obligatoriska uppgifter för antagningsprov till KMH-70000, 2022

Sång

Tio psalmer: 19:1-2, 20:1-3, 23:1-2, 24:1-3, 26:1-2, 28:1-2, 34:1-2, 208:1-2, 209:1-2, 210:1-3

Lär dig dessa, så du kan sjunga dem musikaliskt, rytmiskt, med god frasering och intonation. Vid provtillfället väljer juryn en av dem, som du sjunger a cappella med melodipsalmbok.

Kom ihåg att ta med ackompanjemangsnoter till de fyra solosånger du har på listan. De två sånger du valt skall du sjunga utantill. En KMH-lärare ackompanjerar dig.

Liturgisk orgel

En psalm: SvPs 427 vers 1-3.
Två mässpartier: Julseriens Laudamus Pris vare dig, Gud Fader och O Guds Lamm (kyrkohandboken sid 71 och 129).
Obligatoriska stycken Liturgisk orgel. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Psalmen och mässpartierna ska du skall kunna spela fyrstämmigt med pedal. Du skall sjunga till ditt spel.

Gör korta förspel till psalmerna, inte längre än en halv psalmvers; det viktiga i liturgiska orgelprovet är ditt spel till psalm och mässpartier.

15 minuter före provet kommer du att få en ytterligare psalm att förbereda och vid provet tillkommer ett par psalmer a vista, som du inte behöver sjunga till.

Solistisk orgel

Obligatoriskt stycke: Trio
Obligatoriskt stycke Solistisk orgel. Pdf, 70.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Gör en repertoarlista som du tar med till provet. Vid provet kommer även ett stycke avista.

Kördirigering

Otto Olsson: Psalmus CXX Ad Dominum
Obligatoriskt stycke Kördirigering. Pdf, 100.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Detta obligatoriska stycke kan kören. Stycket ska inte repeteras utan framföras som vid en konsert, din dirigering är det viktiga.

Utöver detta väljer juryn ett av de två körstycken du skickat in, som du ska repetera med kören och då är repetitionsarbetet det viktiga.

Se även

För vidare instruktion - se provbeskrivning för Kyrkomusik, kandidat. På programmets sida finns beskrivning av orgeln i Nathan Milstein-salen, samt provbeskrivning.

Masterprogram Musiker, klassisk musik – kammarmusik och solist

Flöjt

W A Mozart: Fritt vald Flöjtkonsert, sats 1 och 2

Oboe

W A Mozart: Oboekonsert, sats 1 och 2, med kadenser

Carl Nielsen: Blåskvintett, sats 1

Klarinett

W. A Mozart: ur Klarinettkonsert i A-dur:

 • sats 1. exposition
 • sats 2. från början till takt 60
 • sats 3. från början till takt 31

Fagott

W.A. Mozart: Fagottkonsert, sats 1 och 2 med kadenser

Kammarmusikutdrag:

 • Carl Nielsen: Blåskvintett, sats 1 och 3
 • Schubert: Oktett, sats 2
 • Stravinskij: Historien om en soldat

Saxofon

Bastrombon

Ernst Sachse: Concertino i F-dur

Valfri sats ur Bachs cellosviter

Charlier etyd nr 20

Trumpet

G Enesco: Legend

Trombon

F. David: Concertino, sats 1 och 2

Valfri sats ur Bachs cellosviter

Charlier etyd nr 20

Tuba

R. Vaughan Williams: Tubakonsert sats 1, 2 och 3

Valthorn

W.A Mozart: Sats 1 ur Hornkonsert nr. 2, 3 eller 4.

Violin

Spela första satsen fram till återtagningen och med kadens ur en av följande konserter:

 • W.A. Mozart: Violinkonsert Nr. 3
 • W.A. Mozart: Violinkonsert Nr. 4
 • W.A. Mozart: Violinkonsert Nr. 5

Viola

Välj ett av följande verk:

 • Hoffmeister: Violakonsert, sats 1, med kadens
 • Stamitz: Violakonsert, sats 1, med kadens

Dessutom en valfri sonat med piano.

Violoncell

J.S Bach: Allemande ur svit nr. 6, utan repris.

Kontrabas

Ackordeon

Orgel

J.S Bach: Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter. Ur Schüblerkoralerna, BWV 650.

Gitarr

Harpa

M. Ravel: Introduktion och Allegro

Piano

En wienklassisk sonatsats

Slagverk

Liten trumma: Delecluse: Etude nr. 1, ur Twelve Etudes for the Snare Drum

Pukor: L. Beethoven: Utdrag ur Symfoni nr. 9

Orkesterutdrag master kammarmusik slagverk Pdf, 470.6 kB.

Sång

R. Schumann: In der Fremde, opus 39, ur Liederkreis (text: Joseph von Eichendorff)

Masterprogram Musiker, klassisk musik – orkester 

Flöjt

W A Mozart: Fritt vald Flöjtkonsert, sats 1 och 2.

Fem valfria orkesterutdrag.

Oboe

W A Mozart: Oboekonsert, sats 1 och 2, med kadenser

Obligatoriska orkesterutdrag oboe Pdf, 254.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Klarinett

W A Mozart: Klarinettkonsert i A-dur:

 • sats 1. exposition
 • sats 2. från början till takt 60
 • sats 3. från början till takt 31

Obligatoriska orkesterutdrag klarinett Pdf, 147.8 kB.

Fagott

W A Mozart: Fagottkonsert, sats 1 och 2 med kadenser

Obligatoriska orkesterutdrag fagott Pdf, 240.3 kB.

Bastrombon

J. Brahms. Vier ernst Gesänge.

Obligatoriska orkesterutdrag bastrombon Pdf, 1.5 MB. - välj 5

Trumpet

J. Haydn: Konsert, sats 1 och 2.

Obligatoriska orkesterutdrag trumpet Pdf, 2.4 MB. – välj 5

Trombon

F. David: Concertino, sats 1 och 2

Obligatoriska orkesterutdrag trombon Pdf, 459.1 kB. - välj 5

Tuba

R. Vaughan Williams: Tubakonsert sats 1, 2 och 3

Obligatoriska orkesterutdrag tuba Pdf, 506.2 kB.

Valthorn

W.A Mozart: Sats 1 ur Hornkonsert nr. 2, 3 eller 4

Obligatoriska orkesterutdrag valthorn Pdf, 541.4 kB.

Harpa

M Ravel: Introduktion och Allegro

Obligatoriska orkesterutdrag harpa Pdf, 5.8 MB.

Slagverk

Liten trumma: Delecluse: Etude nr. 1, ur ”Twelve Etudes for the Snare Drum”

Obligatoriska orkesterutdrag slagverk Pdf, 615.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Liten trumma:

 • G Rossini La Gazza Ladra Overture
 • S Prokofjev: Peter och vargen

Melodiskt:

 • Shostakovich: Bulten
 • W.A. Mozart: Trollflöjten

Pukor:

 • Beethoven: Utdrag ur Symfoni nr. 9,
 • Hindemith: Utdrag ur Symfoniska metamorfoser
 • Sibelius: Utdrag ur Violinkonsert

Tamburin:

 • Tjajkovskij: Utdrag ur Nötknäpparsviten

Violin

Spela sats 1 fram till återtagningen och med kadens ur en av följande konserter:

 • W.A. Mozart: Violinkonsert Nr. 3
 • W.A. Mozart: Violinkonsert Nr. 4
 • W.A. Mozart: Violinkonsert Nr. 5

Obligatoriska orkesterutdrag violin Pdf, 206.6 kB.

Viola

Välj ett av följande verk:

 • Hoffmeister: Violakonsert, sats 1, med kadens
 • Stamitz: Violakonsert, sats 1, med kadens

Obligatoriska orkesterutdrag viola Pdf, 3.9 MB.

Violoncell

J.S Bach: Allemande ur svit nr. 6, utan repris.

Obligatoriska orkesterutdrag cello Pdf, 826.3 kB.

Kontrabas

Obligatoriska orkesterutdrag kontrabas Pdf, 1.8 MB.

Masterprogram Musiker, kyrkomusik – instrumental

Orgel

J.S Bach: Ach bleib uns. Ur Schüblerkoralerna, BWV 649

Kontakta Studieadministrativa avdelningen

Frågor om anmälan och antagning till utbildningsprogram och fristående kurser:

antagning@kmh.se