Nationell antagningsomgång

Den nationella antagningsomgången under våren omfattar ämneslärarutbildningen, utbildningar i musikpedagogik, musikterapi samt ett antal fristående kurser. Antagningsomgången är gemensam med de flesta högskolor och universitet i Sverige.

Antagningsomgången pågår från början av mars till mitten av juli. Omgången omfattar antagning till:

 • ämneslärarutbildningen.
 • musikpedagogik.
 • de flesta fristående kurser.

För vissa fristående kurser gäller andra antagningsomgångar.

Fristående kurser

Antagningsomgången steg för steg

15 mars-19 april

Anmälan öppen

När du har bestämt dig för vilken utbildning du vill söka till gör du din anmälan. Du gör den helt och hållet via antagning.se Länk till annan webbplats..

Anmälan öppnar i mitten av mars och stängs i mitten av april.

3 maj

Anmälningsavgift (utländska sökande)

Gäller endast de utländska studenter som är skyldiga att betala. Sista inbetalningsdag ligger omkring den 3 maj.

Om anmälnings- och studieavgifter

15 april ‑ 8 juli

Behörighetskontroll, antagningsprov

Det här är den längsta perioden av antagningsomgången. Den pågår från mitten av april till mitten av juli. Den skiljer sig åt mellan utbildningarna.

Ämneslärare och musikterapi

 • KMH kontrollerar grundläggande behörighet och av viss särskild behörighet, till exempel tidigare examen.
 • Vi skickar ut kallelser till antagningsprov, minst 3 veckor innan prov. Kallelsen beskriver vilka prov du ska göra. Proven äger oftast rum vecka 21.
 • Antagningsprov för kontroll av särskild behörighet äger rum. Omfattar gemensamma prov, även kallade G‑prov, samt lokala provspelningar, L‑prov. Dessutom kontroll av andra specifika krav, där de förekommer.
 • Meritering: KMH gör en sammanvägd utvärdering av den sökandes antagningsprover, betyg och andra meriter.

Om antagningsprov ämneslärare

Fristående kurser och musikpedagogik

 • KMH kontrollerar grundläggande behörighet och områdesbehörighet.
 • Vi kontrollerar tidigare examen för vissa utbildningar.
 • Vi kontrollerar av andra specifika krav där de förekommer.
 • Meritering: KMH gör en utvärdering av den sökandes betyg och övriga meriter.

21 juni

Kompletterande handlingar

Med de kompletterande handlingarna styrker du att du uppfyller krav på behörighet. De kan även visa att du är berättigad till undantag från behörighetskraven.

Senast den 21 juni ska du ha lämnat in alla kompletterande handlingar.

Lämnas in via antagning.se

Handlingarna är en del av din anmälan och lämnas in via antagning.se.

Du ska inte skicka kompletterande handlingar till KMH.

9 juli-29 juli

Antagningsbesked med svarskrav

Besked om antagning går ut till alla sökande.

Du får ditt första antagningsbesked via antagning.se den 12 juli.

Senast 22 juli måste du tacka ja till utbildningen.

28 juli får du ditt andra antagningsbesked.

Antagningsbesked och svar (antagning.se) Länk till annan webbplats.