Antagningsprov ämneslärare

Antagningsproven görs för att pröva särskild behörighet. De utgör grund för urval för antagning för de olika utbildningarna. Till alla ämnes­lärar­utbildningar ska du göra det gemensamma provet, G-provet. Om du söker ämneslärarutbildningen med fördjupningsområde musik ska du även göra ett lokalt prov, L-prov, som varierar beroende på fördjupningsprofil.

Antagningsprov 2022

Antagningsprov till ämneslärarprogrammet HT-2022 kommer att genomföras delvis på distans, och delvis på campus.

Lokala prov, L-prov

På KMH erbjuder vi flera fördjupningsprofiler i musik. Information och beskrivning för hur L-proven är utformade finns under respektive profil på programsidan Ämneslärare i musik med fördjupning musik.

Fördjupningsprofiler i musik och provbeskrivningar

Gemensamma prov, G-prov

Provbeskrivning för det gemensamma provet, G-prov kommer att publiceras inom kort.

Du gör G-provet vid den musikhögskola som du valt som förstahandsval. Resultatet av G-provet 2021 kommer inte att kunna tillgodoräknas för 2022.