Antagningsprov ämneslärare

Antagningsproven görs för att pröva särskild behörighet. De utgör grund för urval för antagning för de olika utbildningarna. Till alla ämnes­lärar­utbildningar ska du göra det gemensamma provet, G-provet. Om du söker ämneslärarutbildningen med fördjupningsområde musik ska du även göra ett lokalt prov, L-prov, som varierar beroende på fördjupningsprofil.

Antagningsprov 2022

Antagningsprov till ämneslärarprogrammet HT-2022 kommer att genomföras delvis på distans, och delvis på campus.

Gemensamma prov (G-prov)

Alla sökande till ämneslärarprogrammen ska göra G-proven, oavsett vilken profil du söker. G-proven är gemensamma för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Musikhögskolan i Örebro, Musikhögskolan Ingesund och Musikhögskolan i Malmö. Du genomför proven på den skola du sökt som prio 1, och godkända G-prov kommer att tillgodoräknas på dessa fyra lärosäten.

Genomförda G-prov vid Göteborgs universitet kommer inte att gälla för antagning till KMH 2022.

Lokala prov (L-prov)

L-prov är lokala prov specifika för respektive profil på KMH. Varje profil har olika L-prov. Du hittar respektive provbeskrivning vid informationen om profilen.