Antagningsprov ämneslärare

Antagningsproven görs för att pröva särskild behörighet. De utgör grund för urval för antagning för de olika utbildningarna. Till alla ämnes­lärar­utbildningar ska du göra det gemensamma provet, G-provet. Om du söker ämneslärarutbildningen med fördjupningsområde musik ska du även göra ett lokalt prov, L-prov, som varierar beroende på fördjupningsprofil.

Antagningsprov 2021

Antagningsprov till ämneslärarprogrammet HT-2021 kommer att genomföras helt digitalt, via uppladdning av videofilmer och prov i Zoom.

Sista dag för att ladda upp videofilmer är söndag 9 maj kl. 23:59. Kort efter sista anmälningsdag, den 15 april, kommer en länk för uppladdning att skickas till samtliga anmälda. Länken skickas den e-postadress som registrerats på antagning.se.

Lokala prov, L-prov

På KMH erbjuder vi flera fördjupningsprofiler i musik. Information och beskrivning för hur L-proven är utformade finns under respektive profil på progamsidan Ämneslärare i musik med fördjupning musik.

Fördjupningsprofiler i musik och provbeskrivningar

Gemensamma prov, G-prov

Provbeskrivning för det gemensamma provet, G-prov Pdf, 185.9 kB.

Anpassningar av G-provet på grund av covid-19

Under rådande omständigheter är det inte möjligt att göra alla G-prov på ett likvärdigt sätt. Istället kommer varje musikhögskola att utforma G-provet utifrån sina möjligheter. Gemensamt för alla är att det så kallade G3-provet utgår. Det innebär att ensembleledning och samspel inte kommer att testas i G-provet 2021. Ett godkänt G-prov från en annan musikhögskola kommer dock även i år att gälla för övriga skolor. Du gör G-provet vid den musikhögskola som du valt som förstahandsval. Resultatet av G-provet 2021 kommer inte att kunna tillgodoräknas för 2022.