Antagningsprov ämneslärare

Antagningsproven görs för att pröva särskild behörighet. De utgör grund för urval för antagning för de olika utbildningarna. Till alla ämnes­lärar­utbildningar ska du göra det gemensamma provet, G-provet. Om du söker ämneslärarutbildningen med fördjupningsområde musik ska du även göra ett lokalt prov, L-prov, som varierar beroende på fördjupningsprofil.

Kallelsen till prov kommer du att få via mejl senast den 27 april. Med kallelsen kommer även information om hur du laddar upp filmer, ljudfiler m.m, vilket kommer att kunna ske under perioden 4-11 maj. Du kommer att få obligatoriskt materiel skickat till dig i samma mejl, detta kan variera beroende på vilken fördjupningsprofil du söker.

Läs informationen noga om hur årets antagningsprov kommer att gå till.

Se till att du kan genomföra proven på distans. KMH använder sig av verktyget Zoom som sökande kommer du att få länk tillsänd. Se även till att du har tillgång till de musikinstrument och datautrustning som du kommer behöva för att genomföra dina prov.

Lokala prov, L-prov

På KMH erbjuder vi följande fördjupningsprofiler i musik. Här följer beskrivningen hur L-proven är utformade för respektive profil 2020. Du kan läsa mer om varje fördjupningsprofil här:

  1. Instrument/sång och ensemble PDF
  2. Kör PDF
  3. Musikteori PDF
  4. Musik och medieproduktion PDF
  5. Rytmik PDF

Gemensamma prov, G-prov

Läs mer om KMHs G-prov 2020 här:PDF

Instruktionsfilm för presentation av videofilmer

Gäller både de L-prov och G-prov som ska laddas upp

Läs mer om ämneslärarprogrammet:

Ämneslärarprogrammet alt. 1 - MUSUlänk till annan webbplats

Ämneslärarprogrammet alt. 2 - MUMUlänk till annan webbplats