Antagningsprov ämneslärare

Antagningsproven görs för att pröva särskild behörighet. De utgör grund för urval för antagning för de olika utbildningarna. Till ämnes­lärar­utbildningen gör du ett prov som har tre delar, G-prov, samt provspelningar, L-prov.

Några veckor efter att du har anmält dig till en av KMH:s utbildningar för ämneslärare, får du ett e-postmeddelande med kallelse till antagningsprov. I meddelandet finns också praktisk information om antagningsproven.

Lokala prov, L-prov

L-proven är provspelningar. De är lokala, och för att komma in på KMH ska de göras på KMH.

Gemensamma prov, G-prov

Musikhögskolorna har enats om gemensamma bedömningskriterier för antagningsproverna till ämneslärarutbildningen. Varje musikhögskola avgör hur man vill mäta de sökandes förmåga i förhållande till kriterierna.

Du bestämmer dig i förväg för på vilken skola du vill göra ditt G-prov, och du kan bara göra ett prov vid en skola. Du kan räkna med dig ett godkänt resultat på G-provet även vid en annan skola än den som du genomförde provet på.

G-provet består av tre delar, och du måsta ha godkänt på alla tre för att vara behörig.

Bedömningskriterier för G-provetPDF

Delprov G1: Sång och spel

För godkänt prov ska den sökande

  • kunna sjunga en valfri sång till eget ackompanjemang på piano eller gitarr.
  • visa grundläggande vokala färdigheter avseende intonation, flöde och musikaliskt uttryck.
  • i ackompanjemanget visa grundläggande färdigheter i spelteknik, flöde och musikaliskt uttryck.

Delprov G2: Musikteori

För godkänt prov ska den sökande

  • visa grundläggande kunskaper i musiklära.
  • visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel.
  • visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys, stämföring och utformning av motstämma.

Exempel på prov G2: Musikteori

G3: Samspel, praktiskt gehör och musikaliskt ledarskap

För godkänt prov ska den sökande

  • visa grundläggande färdighet i att återge rytm och melodi på gehör
  • visa grundläggande färdighet i att omsätta instruktioner och samverka med andra i ensemblespel
  • visa grundläggande färdighet i ensembleledning där momenten instruktion, kommunikation och kunskap om det valda materialet
  • visa grundläggande färdighet i att förebilda med röst alternativt instrument.