Antagningsprov ämneslärare

Antagningsproven görs för att pröva särskild behörighet. De utgör grund för urval för antagning för de olika utbildningarna. Till alla ämnes­lärar­utbildningar ska du göra det gemensamma provet, G-provet. Om du söker ämneslärarutbildningen med fördjupningsområde musik ska du även göra ett lokalt prov, L-prov, som varierar beroende på fördjupningsprofil.

2020 års antagningsprov till ämneslärarprogrammet är avslutade. Mer detaljerad info inför 2021 års antagningsomgång kommer under VT-2021.

Lokala prov, L-prov

På KMH erbjuder vi följande fördjupningsprofiler i musik. Här följer beskrivningen hur L-proven är utformade för respektive profil 2020.

Instrument/sång och ensemble PDF

Kör PDF

Musikteori PDF

Musik och medieproduktion PDF

Rytmik PDF

Gemensamma prov, G-prov

KMHs G-prov 2020PDF

Presentation av videofilmer

När du ska göra videofilmer för att ladda upp till antagningsprovet ska du tänka på följande:

  • Gör en stor, tydlig lapp med förnamn, efternamn, personnummer och provkod (G1, LS19.1 eller likande).
  • Ha din legitimation till hands.
  • Påbörja inspelningen, presentera dig och håll först upp lappen cirka 5 sekunder, sedan legitimationen cirka 5 sekunder. Spegelvänt? Kör bara på – vi vänder på det sen.
  • Här kan du göra ett klipp i filmen om du önskar.
  • Ta fram/sätt dig vid ditt instrument. Ansiktet och båda händerna ska synas hela tiden när du framför stycket. Det kan finnas särskilda angivelser i den aktuella provbeskrivningen för vad vi vill att du filmar – så läs det dokumentet noga!

Tomas Norberg visar hur du presenterar dig i film för L-prov och G-prov

Om ämneslärarprogrammen

Ämneslärare musik och annat ämne

Ämneslärare musik med fördjupning musik