Listor

Här lägger vi upp listor över sökande som blivit godkända i antagningsproven till lärarutbildningen.

Observera: även om du inte är godkänd på L-provet, så kan du skriva G-provet. Det provresultatet kan du behöva när du söker till andra musikhögskolor.

Listorna utgör inte antagningsbesked, enbart provresultat. Antagningsbesked lämnas via antagning.se.