KMH Live Electronic

Externa samarbeten

På KMH finns det gott om möjligheter för studenter att samverka med olika externa företag och organisationer.

Som student här har du möjlighet att samarbeta med studenter från andra institutioner samt delta i olika möten, föreläsningsserier och projekt med aktörer från näringsliv och musikliv. Du kan också göra det självständiga arbetet som exjobb i samarbete med en organisation eller ett företag, och på sätt skaffa dig nya kontakter och få med dig värdefulla erfarenheter ut i arbetslivet.

Projektgruppen MIXS (Musik, Interdiciplinär, X, Samarbete) arrangerar aktiviteter och samarbetsprojekt och ger även stöd och rådgivning till studenter som vill utveckla och driva innovativa och utforskande samarbetsprojekt. Koordinator för MIXS är Emilie Lidgard.

Exempel på aktiviteter för samarbeten:

Möt Musiklivet och Ask Me Anything (AMA)

Möt Musiklivet är KMH:s samtalsserie för studenter som är eller kommer att bli en del av musiklivet. Syftet är att förbereda, inspirera och vägleda till nya sätt att ta sig an musikbranschen samt få möjlighet att knyta nya kontakter.

Ask Me Anything (AMA) är ett tillägg på Möt Musiklivet där alla KMH:s studenter bjuds in att delta under en informell frågestund med framgångsrika musikutövare och experter som sitter i en panel för att svara på frågor.

Mer om Möt Musiklivet

Konstnärliga Exjobb för mastersstudenter

Genom att göra det självständiga arbetet som exjobb i samarbete med en extern part – en organisation eller ett företag – kan du skaffa dig nya kontakter och få med dig värdefulla erfarenheter ut i arbetslivet.

Student in Residence (SIR) är ett sätt att få en inblick in en extern parts verksamhet och på så sätt få idéer till möjliga samarbetsområden. Metoden kan fungera som en förstudie för större projekt, exempelvis ett konstnärligt exjobb. Studenten ”skuggar” ett team eller en person under ett par dagar och får sedan göra en presentation och dela med sig av sina reflektioner och idéer.

Mer om exjobb och aktuella samarbetsparter

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES)

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) erbjuder alla programstudenter på KMH kurser i innovation, idéutveckling och entreprenörskap. Utbildningar som ger dig viktiga verktyg för att kunna leva på din musik.

Mer om kurser i entreprenörskap

Intensivt samskapande

Intensivt samskapande kallar vi aktiviteter och projekt där vi sammanför studenter och/eller externa parter från olika inriktningar i tvärdisciplinära projekt.

Ett projekt kan exempelvis ske i samband med vissa intensivveckor på KMH. Projektet planeras tillsammans med en extern aktör och alla studenter som inte har andra aktiviteter inplanerade på intensivveckan är välkomna att delta.

Studentprojekt med Tekniska museet

Under intensivveckan vecka 46 finns nu möjlighet att delta i samarbetsprojektet med Tekniska museet.

Läs mer om projektet med Tekniska museet och anmäl dig.

Studentprojekt med Beckmans Designhögskola

Nu kan du som student ansöka om att delta i projektet som musikskapare, kompositörer, ljudskapare eller musiker. Du blir ihop matchad med en eller flera studenter från Beckmans Designhögskola.

Läs mer om projektet med Beckmans Designhögskola Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt