Mentorskapsprogram för jämlikhet i musiklivet och skolan

Under 2018 startade ett nytt mentorskapspogram för studenter på KMH. Syftet är att adepterna, de studenter som deltar i programmet, ska få bättre förutsättningar till ett framgångsrikt, utvecklande och balanserat yrkesliv.

Programmet omfattar träffar mellan mentor och adept, nätverksträffar med programmets övriga adepter, seminarier och arbetsplatsbesök med fokus på jämlikhet och jämställdhet.

Mentorer

Mentorerna inom programmet är kvinnor och män, alla verksamma inom musiklivet och/eller skolvärlden utanför KMH. De har alla stor erfarenhet och verkar för ett balanserat musikliv/skolvärld.

Mentorn och adepten kommer tillsammans arbeta med adeptens mål, ambitioner och livssituation. Dessa möten ska ge möjlighet till ett erfarenhetsutbyte mellan adept och mentor.

Efter 20 år som relativt ensam navigerande kvinnlig producent, musiker, artist och skivbolagsrepresentant i major-bolagens, boknings och musikförlagens värld tycker jag själv att jag sitter på oerhört mycket information som kan både stärka och hjälpa kvinnorna efter mig ut i arbetslivet.Pernilla Andersson, mentor i programmet

Relaterad kontakt