Studera med funktionsnedsättning

Alla som studerar på KMH ska ha samma möjligheter att uppnå goda studieresultat. Ju tidigare vi får kunskap om dina särskilda behov, desto bättre blir möjligheterna för oss att tillsammans med dig utforma ett adekvat stöd.

Så tidigt som möjligt, gärna redan i samband med att du gör din ansökan, tar du kontakt med samordnaren för stöd till studenter med funktionsnedsättning – se kontaktuppgifter nedan.

Dokumentation och intyg

Du behöver kunna visa någon form av dokumentation eller läkarintyg för samordnaren, som beskriver och styrker funktionsnedsättningen. Därefter utfärdar KMH:s samordnare ett intyg om att du är berättigad till särskilt pedagogiskt stöd, och initierar kontakten med rätt person på den institution som ansvarar för din utbildning, oftast studierektor eller mentor. Tillsammans kommer ni sedan överens om vilka stödåtgärder som ska vidtas.

Viktigt att vara ute i god tid

Det är viktigt att diskussionerna kring stöd och anpassningar kommer igång så snart du blivit antagen. Vi vill kunna fatta beslut om åtgärdernas omfattning i god tid innan utbildningen startar.

Relaterad kontakt