Utbytesstudent

Du kan bli utbytesstudent på KMH i upp till ett läsår via utbytesprogram inom Erasmus+ och Nordplus. Ansökan görs via den internationella koordinatorn vid det egna lärosätet i hemlandet.

Ansökan

Platserna utlyses en gång per år. Det är ännu inte beslutat när nästa utlysning, för läsåret 2019/2020, kommer att göras.

Ansökan om utbyte görs i webbtjänsten EASY, European Online Application Systemlänk till annan webbplats. Den internationella koordinatorn vid musikhögskolan i ditt hemland kan bistå med mer information och hjälp kring nomineringen.

Kurser för inresande utbytesstudenter

Vi har ett hundratal kurser som utybytesstudenter kan välja mellan. Den internationella koordinator på ditt lärosäte hjälper dig att reda vilka som passar just dig.

Se alla kurser för inresande utbytesstudenter (engelsk sida)

Språk

På KMH finns ett fåtal kurser på avancerad nivå med engelska som undervisningsspråk. Vi kräver inga resultat från språktester som TOEFL or IELTS, men du förväntas ha goda kunskaper i engelska. Rekommenderad nivå enligt den europeiska språkskalan är B2. 

Poäng och betygssystem

I Sverigen kallas de akademiska poängen för högskolepoäng, hp. En termins studier ger 30 hp. Svenska högskolepoäng motsvarar ECTS credits.

KMH använder inte någon betygsskala. När en kurs är genomförd blir du antingen godkänd eller underkänd.

Bli ordinarie student

Om du vill bli ordinarie student på KMH och läsa hela din utbildning här, så ansöker du på samma sätt som svenska studenter. Observera att kunskaper i svenska är ett grundläggande behörighetskrav för utbildningar på grundnivå vid högskolor och universitet i Sverige, alltså även för KMH.