Bibliotek

Foto av biblioteket i Stallet under renovering 2016.

KMH:s bibliotek finns fr.om. hösten 2016 i Hus 3 (det f.d. Stallet) på KMH:s nya campus. Här finns noter, böcker, tidskrifter, skivor, videor och uppslagsverk, samt skolans mest kompletta bestånd av uppsatser och examensarbeten skrivna på KMH (men även från övriga musikhögskolor i landet).

   
Förutom ett antal läsplatser har biblioteket åtta platser med möjlighet att lyssna på musik både från lyssningsdatabaser och på CD. Dessutom finns ett fullt utrustat mediarum med flera platser med surroundsystem.

 

Sök och låna om

I bibliotekets databaser kan man söka bland CD, noter, böcker, tidskrifter, uppsatser och examensarbeten. I sångregistret finns sånger och låtar (både klassiskt och populärt) som ingår i olika sångsamlingar. Du kan även söka i våra lyssningsdatabaser. Du kan själv göra omlån av noter, böcker, CD och filmer. Gå in på "Mig och mitt".

TIPS: Använd också SKAP:s arkiv för populärmusik på STIM:s webbplats, där du kan finna noter och texter. Se även folkbiblioteken.

Genom en webbpresentation ger Svenskt visarkiv och Statens musiksamlingar tillgång till hela det omfattande notmaterialet i den svenska Folkmusikkommissionens samlingar, samt Musikmuseets samling av spelmansböcker sedan februari 2009.

Databasen KMH-DiVA. DiVA står för det Digitala Vetenskapliga Arkivet. DiVA innehåller forskningspublikationer och studentuppsatser, en stor mängd i fulltext, från många svenska lärosäten. KMH-DiVA är en del av arkivet och kommer att innehålla alla arbeten som görs på KMH.

Uppdaterad 2016-06-17