Om webbplatsen

Den här webbplatsen består av två delar, dels KMH.se för våra externa målgrupper, dels ett öppet intranät kallat Backstage. Vi eftersträvar hög tillgänglighet vad gäller vårt webbinnehåll. Du får gärna länka till webbplatsen, eller använda innehållet, givet att du följer vissa riktlinjer.

Webbplatsen har så kallad följsam design (responsiv) och sidorna anpassas efter vilken enhet du använder när du surfar hit. Denna version av webbplatsen lanserades i oktober 2017.

Tillgänglighet

Vi strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi eftersträvar att uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA Länk till annan webbplats..

Vi förenklar och förbättrar vårt webbinnehåll löpande, för att det ska vara lätt att läsa och förstå. Vi strävar efter att alla länkar ska se ut och fungera på samma sätt. Du som väljer att använda ditt tangentbord istället för mus, ska kunna tabba dig fram på sidorna.

På sidan Lättläst finns basfakta om KMH på lättläst svenska.

På sidan Teckenspråk finns information om KMH:s verksamhet på teckenspråk.

Lagen om tillgänglighet till offentlig digital service

I huvudsak är webbplatsen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Tillgänglighetsredogörelse

Att använda vårt webbinnehåll

Innehållet på KMH:s webbplats omfattas av vanlig upphovsrätt. Det innebär att du får använda text, bild och media från webbplatsen för privat bruk, under förutsättning att du:

  • anger i källan: Kungl. Musikhögskolan eller KMH,
  • anger författare, fotograf eller illustratör för innehållet i de fall detta angivits på sidan, samt ber dessa om samtycke till användningen.

Vid annan användning, i tryck eller i digitala medier, måste du ha KMH:s godkännande. E‑posta din förfrågan, inklusive länk till sidan med det aktuella innehållet, till webbredaktionen på Samverkansavdelningen:

samverkan@kmh.se

Länka till webbplatsen

Länka gärna till oss, men tänk på följande:

  • använd inte KMH:s logotyp för att länka till vår webbplats. Vi vill undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
  • länka inte så att KMH:s webbplats placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats.

Personuppgifter

KMH kan komma att hantera dina personuppgifter i många olika sammanhang. Via vår webbplats, KMH.se, handlar det främst om när vi använder kakor (cookies), vid prenumerationer, i anmälningsformulär och liknande.

Om personuppgifter på KMH.se

Synpunkter och återkoppling

Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar på webbplatsen, och vill gärna veta vad du tycker om KMH.se. Kontakta webbredaktionen på Samverkansavdelningen:

samverkan@kmh.se

Relaterad kontakt