Om webbplatsen

Den här webbplatsen består av dels publika delar, dels ett öppet intranät. KMH.se visas bäst med nyare versioner av moderna webbläsare. Innehållet omfattas av upphovsrätt. I vissa fall behandlar vi personuppgifter via kmh.se.

Denna version av KMH.se lanserades i oktober 2017. Det har inte gjorts någon komplett överföring av innehållet från den gamla webbplatsen, och därför kan det fattas sidor.

Tyck till om KMH.se

Standard och tillgänglighet

Webbplatsen har så kallad följsam design (responsiv) och sidorna anpassas efter vilken enhet du använder när du surfar hit. Vissa infogade tjänster, främst bibliotekets, hanteras på andra sätt.

Vi följer riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben. Webbplatsen är byggd utifrån de senaste standarderna för HTML, för närvarande HTML5. Vi strävar efter att uppnå tillgänglighetskraven i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 nivå AA.

Att använda innehåll på kmh.se

Innehållet på KMH:s webbplats omfattas av vanlig upphovsrätt. Det innebär att du får använda text, bild och media från webbplatsen kmh.se för privat bruk, under förutsättning att du:

  • anger i källan Kungl. Musikhögskolan eller KMH,
  • anger författare, fotograf eller illustratör för innehållet i de fall detta angivits på sidan, samt ber dessa om samtycke till användningen.

Vid annan användning, i tryck eller i digitala medier, måste du ha KMH:s godkännande. E‑posta din förfrågan, inklusive länk till sidan med det aktuella innehållet, till webbredaktionen på Samverkansavdelningen:

samverkan@kmh.se

Länka till kmh.se

Länka gärna till oss, men tänk på följande:

  • använd inte KMH:s logotyp för att länka till vår webbplats. Vi vill undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
  • länka inte så att KMH:s webbplats placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats.

Personuppgifter

KMH är personuppgiftsansvarig i de fall vi behandlar dina personuppgifter.

Prenumerationer, intresseanmälningar och liknande

Personuppgifter som du lämnar i samband med prenumeration på nyhetsbrev (konsertinformation) behöver vi för att kunna fullgöra vårt avtal med dig; att skicka dig den information du önskar. Uppgifterna sparas i ett prenumerantregister, som inte används i några andra syften än förmedling av konsertinformation. Vill du ändra dina adressuppgifter eller ta bort dina personuppgifter, använd länken för avanmälan i senaste utskicket, eller kontakta producent@kmh.se.

Personuppgifter som du lämnar i samband med en intresseanmälan (till visningar, övningsundervisning eller liknande) behandlas olika beroende på vad anmälan gäller. Information om behandlingen, och hur du blir borttagen från de eventuella register som genereras, finns i samband med respektive anmälningsformulär.

Om du har lämnat personuppgifter i samband med en tävling eller enkätsvar sparas uppgifterna tills resultatet är klart. Uppgifterna används inte i andra syften.

Ladok och antagning.se

De personuppgifter som används av Ladok lagras och hanteras helt och hållet av Ladok-konsortiet. De personuppgifter som används av antagning.se lagras och hanteras helt och hållet av UHR. Uppgifter lagrade i Ladok och i antagning.se används inte på KMH:s webbplats.

Kakor

Kakor (cookies) är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen och att spara personliga inställningar. Vi använder kakor bland annat för att samla in statistik, men du behöver inte ha kakor påslagna i din webbläsare för att webbplatsen ska fungera att använda.

Mer om kakor på kmh.se

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka. Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen. Skicka en undertecknad begäran till oss, se Kontakta oss.

I vissa fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.

Offentlighetsprincipen

Som myndighet omfattas Kungl. Musikhögskolan av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Synpunkter?

Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar på webbplatsen. Har du synpunkter på kmh.se, använd vårt formulär för återkoppling eller skicka ett mejl till webbredaktionen på Samverkansavdelningen:

samverkan@kmh.se

Relaterad kontakt