Om webbplatsen

Den här webbplatsen är ny. Den består av dels publika delar, dels ett öppet intranät. KMH.se visas bäst med nyare versioner av moderna webbläsare. Vi följer Vägledning för webbriktlinjer, och eftersträvar att nå kraven för tillgänglighet som definieras i WCAG 2.0, nivå AA.

Ny!

KMH.se lanserades i oktober 2017. Det har inte gjorts någon komplett överföring av innehållet från den gamla webbplatsen, och därför kan det fattas sidor. Vi kompletterar löpande. Hoppas att du får nytta och glädje av nya KMH.se!

Tyck till om nya KMH.se

Standard och tillgänglighet

Webbplatsen har så kallad följsam design (responsiv) och sidorna anpassas efter vilken enhet du använder när du surfar hit. Vissa infogade tjänster, främst bibliotekets, hanteras på andra sätt.

Vi följer riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben. Webbplatsen är byggd utifrån de senaste standarderna för HTML, för närvarande HTML5. Vi strävar efter att uppnå tillgänglighetskraven i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 nivå AA.

Att använda innehåll på kmh.se

Innehållet på KMH:s webbplats omfattas av vanlig upphovsrätt. Det innebär att du får använda text, bild och media från webbplatsen kmh.se för privat bruk, under förutsättning att du:

  • anger i källan Kungl. Musikhögskolan eller KMH,
  • anger författare, fotograf eller illustratör för innehållet i de fall detta angivits på sidan, samt ber dessa om samtycke.

Vid annan användning, i tryck eller digitala medier, måste du ha KMH:s godkännande. E‑posta din förfrågan, inklusive länk till sidan med det aktuella innehållet, till webbredaktionen på Samverkansavdelningen:

samverkan@kmh.se

Länka till kmh.se

Länka gärna till oss, men tänk på att:

  • inte använda KMH:s logotyp för att länka till vår webbplats. Vi vill undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
  • länka alltid så att KMH:s webbplats inte placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats.

Personuppgifter

Ladok och antagning.se

De personuppgifter som används av Ladok lagras och hanteras helt och hållet av Ladok-konsortiet. Uppgifterna används inte på KMH:s webbplats.

De personuppgifter som används av antagning.se lagras och hanteras helt och hållet av UHR. Uppgifterna används inte på KMH:s webbplats.

Kakor

Kakor (cookies) är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen och att spara personliga inställningar

Vi använder kakor bland annat för att samla in statistik och för de delar av webbplatsen som kräver inloggning. Om du inte loggar in behöver du inte ha kakor påslagna i din webbläsare för att webbplatsen ska fungera.

Mer om kakor på kmh.se

Personuppgifter vid prenumerationer, tävlingar med mera

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration på nyhetsbrev sparas i ett prenumerantregister, och används inte i andra syften. Vill du ändra dina adressuppgifter eller ta bort dina personuppgifter, kontakta webbredaktionen på Samverkansavdelningen:

samverkan@kmh.se

Om du har lämnat personuppgifter i samband med en tävling eller undersökning sparas uppgifterna tills resultatet är klart. Uppgifterna används inte i andra syften.

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Kungl. Musikhögskolan. Vill du veta om vi behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. För mer information om dina rättigheter enligt Personuppgiftslagen (PuL), se:

www.datainspektionen.selänk till annan webbplats

Offentlighetsprincipen

Kungl. Musikhögskolan är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Synpunkter?

Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar på webbplatsen. Har du synpunkter på kmh.se, använd vårt formulär för återkoppling eller skicka ett mejl till webbredaktionen på Samverkansavdelningen:

samverkan@kmh.se

Relaterad kontakt