Kungliga Musikhögskolan, AIX Arkitekter. Får ej användas som pressbild.

Samverkan med KMH

Musik fyller en viktig funktion i kommunikationen mellan oss människor. KMH stöder och utvecklar musikens roll i samhället genom samverkan med vår omgivning. Den tar bland annat formen av olika forskningssamarbeten, konserter, evenemang och visningar av KMH:s toppmoderna lokaler.

KMH är landets enda fristående musikhögskola och ett nav i Sveriges musikliv. Som framstående centrum för utbildning, forskning och utövande i musik är vi en självklar part att samarbeta med i frågor som rör musik.

Musik är att samverka

En stark drivkraft för en musiker eller musikstudent är att samverka med sin publik. Musik ter sig tämligen meningslös om det inte finns någon form av interaktion mellan musiker och musiklyssnare. Denna samverkan är en av hörnpelarna i att utvecklas till att bli en musiker, i synnerhet för unga musikintresserade som valt att gå den akademiska utbildningsvägen. Att utbilda en musiker är också att utbilda i att samverka med det omgivande samhället.

KMH är en av landets största konsertarrangörer, vilket är ett tydligt exempel på hur central samverkansuppgiften är inom högskolan. Konserterna har blivit en viktig del av Stockholms kulturutbud, och de omfattar ofta samarbete med utomstående musiker och organisationer.

Samverkan ger mervärde till alla våra styrkeområden, det skapar intresse, förståelse och engagemang för musikens roll i samhället. Alla aktiviteter inom vår samverkan ska stärka såväl vårt eget som våra samverkansparters renommé.

Internationellt utgörs vår samverkan främst av masterprogram med utbyte av studenter från ett stort antal länder, och av medverkan i ett flertal internationella organisationer och dess konferenser.

Relaterad kontakt