Samverkan med KMH

Musik fyller en viktig funktion för oss människor – som upplevelse eller profession. Vi tillgodoser denna funktion i samverkan med vår omgivning i form av olika samarbeten, konserter och visningar av våra toppmoderna lokaler. KMH är landets enda fristående musikhögskola och ett nav i Sveriges musikliv. Som framstående centrum för utbildning, forskning och utövande i musik är vi en självklar part att samarbeta med i frågor som rör musik.

Musik är att samverka. En av de kanske starkaste drivkrafterna för en musiker eller musikstudent är att samverka med sin publik. Musik ter sig tämligen meningslös såvida det inte finns någon form av interaktion mellan musikern och musiklyssnare det är en av hörnpelarna i att utvecklas till att bli en musiker. I synnerhet gäller detta unga musikintresserade som valt att gå den akademiska utbildningsvägen. Att utbilda en musiker är således också att utbilda i att samverka med det omgivande samhället.

KMH är en av landets största konsertarrangörer vilket är ett tydligt exempel på hur central samverkansuppgiften är inom högskolan. Konserterna har blivit en viktig del av Stockholms kulturutbud, och de omfattar ofta samarbete med utomstående musiker och organisationer. Det ger mervärde till alla våra styrkeområden. Samverkan skapar intresse, förståelse och engagemang för musikens roll i samhället. Alla aktiviteter inom vår samverkan ska stärka såväl vårt eget som våra samverkansparters renommé.

Internationellt utgörs vår samverkan främst av masterprogram med utbyte av studenter från ett stort antal länder, samt medverkan i ett flertal internationella organisationer och dess konferenser.

Relaterad kontakt