Biblioteksbyggnaden och en del av Hus 4.

Foto: Åke E:son Lundman.

Bibliotek

KMH:s högskolebibliotek är inrymt i det före detta stallet på Campus Valhallavägen. Här finns material och läseplatser för högskolans studenter, personal och forskare. Vi har öppet för allmänheten på eftermiddagarna under terminerna, men vår service vänder sig främst till studenter och personal.

Huset är stallbyggnaden som fanns på den tiden Swartlings ridskola låg här. Vi har noter, böcker, tidskrifter, skivor, videor, uppslagsverk och uppsatser från KMH och andra lärosäten. 

Allmänheten är välkommen

Campus Valhallavägen är en allmän plats och du är självklart också välkommen att besöka KMH:s högskolebibliotek. Vår service mot allmänheten är dock begränsad. Det är till exempel bara personal och studenter som får låna här, och vi erbjuder inte samma tillgång till exempelvis dagstidningar, kopiering och liknande som vanliga bibliotek gör.

Öppettider

OBS! Biblioteket är helt stängt till och med 7 oktober 2019, på grund av golvrenovering.

När terminerna pågår är biblioteket är öppet för allmänheten på eftermiddagarna:

Måndag till torsdag: kl 12.00-16.00
Fredag: 13.00-15.00.

Röda dagar, lov och långhelger kan andra tider gälla, liksom under pågående antagningsprov (främst vecka 11) – se Öppettider.

Register och databaser

Flera av KMH:s register och databaser är tillgängliga även för allmänheten, till exempel det populära Sångregistret.

I KMH:s del av Digitala Vetenskapliga Arkivet, KMH-DiValänk till annan webbplats, hittar du uppsatser och vetenskapliga arbeten publicerade hos KMH.

Relaterad kontakt