Biblioteksbyggnaden och en del av Hus 4.

Foto: Åke E:son Lundman.

Bibliotek

KMH:s högskolebibliotek är inrymt i det före detta stallet på Campus Valhallavägen. Här finns material och läseplatser för högskolans studenter, personal och forskare.

Huset är stallbyggnaden som fanns på den tiden Swartlings ridskola låg här. Vi har noter, böcker, tidskrifter, skivor, videor, uppslagsverk och uppsatser från KMH och andra lärosäten. 

Öppettider för allmänheten

måndag - torsdag 12:30 - 16:00

fredag 13:00 - 15:00

För personal och studenter

Personal och studenter har tillgång till biblioteket även när det är stängt för allmänheten.

Öppettider för personal och studenter

Register och databaser

Flera av KMH:s register och databaser är tillgängliga även för allmänheten, till exempel det populära Sångregistret.

I KMH:s del av Digitala Vetenskapliga Arkivet, KMH-DiVa Länk till annan webbplats., hittar du uppsatser och vetenskapliga arbeten publicerade hos KMH.