Biblioteksbyggnaden och en del av Hus 4.

Foto: Åke E:son Lundman.

Bibliotek

KMH:s högskolebibliotek är inrymt i det före detta stallet på Campus Valhallavägen. Här finns material och läseplatser för högskolans studenter, personal och forskare.

Huset är stallbyggnaden som fanns på den tiden Swartlings ridskola låg här. Vi har noter, böcker, tidskrifter, skivor, videor, uppslagsverk och uppsatser från KMH och andra lärosäten. 

Tills vidare stängt för allmänheten

Med anledning av den pågående pandemin är biblioteket helt stängt för allmänheten.

Register och databaser

Flera av KMH:s register och databaser är tillgängliga även för allmänheten, till exempel det populära Sångregistret.

I KMH:s del av Digitala Vetenskapliga Arkivet, KMH-DiValänk till annan webbplats, hittar du uppsatser och vetenskapliga arbeten publicerade hos KMH.

Relaterad kontakt