Nätverk för alumner

Vi är mycket stolta över våra före detta studenter – alumnerna. Vi vill gärna hålla kontakten även efter att studierna är avslutade, och vi tror att du har glädje av att hålla kontakten även med andra alumner.

Som medlem i nätverket KMH-alumn får regelbundet inbjudningar till VIP-konserter och evenemang och spännande seminarier. Du får också möjlighet att föreläsa för studenterna och för andra alumner.

Anmäl dig till nätverket KMH-alumn

Person- och kontaktuppgifter
User informationPersonnummer, ÅÅMMDD-XXXX:

Utbildningsperiod, till exempel 2002-2005:
Jag är intresserad av att få:
Multiple selectionFöljande områden intresserar mig särskilt:
Multiple selection


Jag är intresserad av att medverka i aktiviteter kring studentrekrytering och marknadsföring.
Multiple selection


Samtycke *
KMH kommer att använda de personuppgifter du anger i detta formulär för kommunikation med nätverkets medlemmar, för administration och genomförande av aktiviter för nätverkets medlemmar, samt för att följa upp KMH:s alumnverksamhet. Alumnkoordinator lagrar dina kontaktuppgifter tills vidare i ett arbetsdokument (FileMaker) samt i en utskicklista för e-post. För att återkalla ditt samtycke, kontakta alumnkoordinator – se kontaktuppgifter nedan.


Relaterad kontakt