Nätverk för alumner

Vi är mycket stolta över våra före detta studenter – alumnerna. Vi vill gärna hålla kontakten även efter att studierna är avslutade, och vi tror att du har glädje av att hålla kontakten även med andra alumner.

Som medlem i nätverket KMH-alumn får regelbundet inbjudningar till VIP-konserter och evenemang och spännande seminarier. Du får också möjlighet att föreläsa för studenterna och för andra alumner.

Anmäl dig till nätverket KMH-alumn

Person- och kontaktuppgifter
Person- och kontaktuppgifterPersonnummer, ÅÅMMDD-XXXX:

Utbildningsperiod, till exempel 2002-2005:
Jag är intresserad av att få:
Multiple selectionFöljande områden intresserar mig särskilt:
Multiple selection


Jag är intresserad av att medverka i aktiviteter kring studentrekrytering och marknadsföring.
Multiple selectionSamtycke

Relaterad kontakt