Nätverk för alumner

Vi är mycket stolta över våra före detta studenter – alumnerna. Vi vill gärna hålla kontakten även efter att studierna är avslutade, och vi tror att du har glädje av att hålla kontakten även med andra alumner.

Anmäl dig till nätverket KMH-alumn


ÅÅMMDD-XXXX
Person- och kontaktuppgifter
Person- och kontaktuppgifter
Jag är intresserad av att få:
Jag är intresserad av att få:

Jag är intresserad av att medverka i aktiviteter kring studentrekrytering och marknadsföring.
Jag är intresserad av att medverka i aktiviteter kring studentrekrytering och marknadsföring.

Följande områden intresserar mig särskilt:
Följande områden intresserar mig särskilt:Till exempel 2002-2005
Samtycke

Relaterad kontakt