Nätverk för alumner

Vi är mycket stolta över våra före detta studenter – alumnerna. Vi vill gärna hålla kontakten även efter att studierna är avslutade, och vi tror att du har glädje av att hålla kontakten även med andra alumner.

Som medlem i nätverket KMH-alumn får regelbundet inbjudningar till VIP-konserter och evenemang och spännande seminarier. Du får också möjlighet att föreläsa för studenterna och för andra alumner.

Anmäl dig till nätverket KMH-alumn

Person- och kontaktuppgifter
Person- och kontaktuppgifter
ÅÅMMDD-XXXX


Till exempel 2002-2005
Jag är intresserad av att få:
Jag är intresserad av att få:Följande områden intresserar mig särskilt:
Följande områden intresserar mig särskilt:


Jag är intresserad av att medverka i aktiviteter kring studentrekrytering och marknadsföring.
Jag är intresserad av att medverka i aktiviteter kring studentrekrytering och marknadsföring.Samtycke

Relaterad kontakt