Hitta till och på campus

Campus Valhallavägen nås enkelt med kollektivtrafik. Parkeringsplatser finns i Valhallavägens mittstråk. Campus består av flera byggnader, alla finns i hörnet Valhallavägen/Lidingövägen.

Hitta hit

Besöksadress: Valhallavägen 105, 115 51 Stockholm
Leveransadress: Melodislingan 17, 115 51 Stockholm

Kollektivtrafik

Tunnelbana linje 14, station Stadion.

Buss 4, hållplats Musikhögskolan.

SL:s reseplanerare Länk till annan webbplats. 

Hitta när du är här – översiktskarta

Campusområdet består av fem byggnader. KMH disponerar alla utom Hus 2, det före detta ridhuset.

Orienteringskarta campus Valhallvägen.

Konsertsalarna

Skriv tabellbeskrivning här
Salens namnPlats
KungasalenHus 1, lamell A, entréplan.
Nathan MilsteinsalenHus 1, lamell B, nedre plan.
Lilla salenHus 1, lamell C, nedre plan.
Svarta lådan – Kreativiteum

Hus 4, nedre plan. Nås via huvudentrén.

Körsalen

Hus 4, plan 4. Nås via huvudentrén.

Om konsertsalarna

Hus 1, glashuset

I den stora glasbyggnaden finns den stora foajén, entrén till biblioteket och fem mindre hus: lamell A, B, C, D och E. I lamellerna finns tre av konsertsalarna, övningsrum och lärosalar, studiokomplexet samt kollegierum, personalrum och arbetsrum för förvaltningen.

Restaurang Oktav nås direkt från foajén. Här finns också supportdisken där externa besökare kan få information, och internservice för studenter och personal.

Länken är en gång mellan husen som löper under gårdsplanen. Den nås från plan 1, nedre plan, mellan lamell B och C.

Kungasalen ligger i lamell A och nås från plan 2, entréplan.

Nathan Milsteinsalen ligger i lamell B och nås från plan 1, nedre plan.

Lilla salen ligger i lamell C, mittemot Nathan Milsteinsalen och nås även den från plan 1, nedre plan.

Hus 2, ridhuset

Det här är det före detta ridhuset. KMH har tagit över verksamheten i huset och omvandlar byggnaden till en spännande multifunktionssal Länk till annan webbplats.. Huset väntas stå klart våren 2022.

Hus 3, stallet

Här, i det för detta stallet, ligger högskolans bibliotek. Ingången finns i foajén i hus 1.

Biblioteket

Hus 4, det vita huset

I denna nybyggda flygel som löper längs med Lidingövägen finns de flesta övningsrummen och lärosalarna. På plan 1, nedre plan, finns studentpentryt, kårexpeditionen och Not&Bok, kårens bokhandel.

Svarta lådan – Kreativiteum finns på nedre plan, i slutet av Länken.

Hus 5, villan

I den före detta stallmästarbostaden finns bland annat arbetsplatser för forskare. Huset var tidigare gult och kallades då för Gula villan.

Relaterad kontakt