Campus från Valhallavägen. Foto: Foto: Åke E:son Lindman

Foto: Åke E:son Lindman

På KMH:s campus

Campus Valhallavägen är en musikverkstad skräddarsydd för undervisning i musik, och för att skapa, uppleva och forska i musik. Här bedrivs merparten av undervisningen och verksamheten, och de flesta av våra konserter och evenemang hålls här. På Campus Edsberg, Edsberg slott i Sollentuna, bedrivs några av KMH:s högklassiga utbildningar inom klassisk musik.

Invigdes 2016

Med sin välkomnande glasfasad och inbjudande entré stod KMH:s nya campus färdigt i sommaren 2016. Läget är centralt och campus är lättillgängligt och öppet för både studenter och allmänhet. Med byggnadsminnen som utgångspunkt möter nya byggnader de gamla och berikar varandra.

Biblioteket sett från Valhallavägen. Foto: Ola Fogelström

Högskolans bibliotek är inrymt i det före detta stallet. Foto: Ola Fogelström

Platsen karaktäriseras av stallanläggningens gamla byggnader, som har fått en huvudroll i campus helhet. Stallet och ridhuset är sedan 1993 byggnadsminnesmärkta och har därför bevarats. Stallet rymmer numer högskolans bibliotek. Den före detta stallmästarbostaden har flyttats till ett nytt läge vid stallplanen, och villan har återfått sin ursprungliga rödbruna färg.

Flexibilitet och hög kvalitet

KMH:s lokaler består totalt av cirka 21 600 kvm. Den stora glasade huvudbyggnaden rymmer konsertsalar, övningsrum, lärosalar, studior, restaurang och administration. Det långsmala huset som löper längs Lidingövägen innehåller bland annat huvuddelen av övningsrummen, lärosalar, en körsal och en konsertsal.

Gestaltningen av skolans rum präglas flexibilitet. Teknisk utrustning och akustisk utformning håller hög klass, konsertsalarna är flexibla och kan varieras för olika typer musik och evenemang. Foajén och ljusgårdarna kan möbleras efter olika typer av evenemang. Luften i lokalerna ska hålla en viss fukthalt för att tillgodose instrumentens särskilda behov.

Musikalisk mötesplats

Precis som vid all campusplanering har ett stort fokus legat på att skapa möten och gemenskap mellan studenter, lärare och allmänhet. KMH:s alla aktiviteter utgår därför från ett gemensamt rum som sammanfogar publika lokaler och skolans centrala funktioner. Genom skolans foajé kan besökare strömma på väg mot konsertsalar där gratis konserter ges nästan varje dag.

Förhoppningen är att vårt campus blir en musikalisk mötesplats i Stockholm, som är inbjudande för såväl studenter som allmänhet.

Se film: Kungliga Musikhögskolans nya hem

Arkitektfirman AIX, lärare och studenter berättar om campus.

Relaterad kontakt