Möt våra forskare

Våra forskare bidrar genom sitt arbete till att KMH kan erbjuda en utbildnings- och forskningsmiljö präglad av pedagogisk, konstnärlig och vetenskaplig excellens.

KMH erbjuder en utbildnings- och forskningsmiljö präglad av pedagogisk, konstnärlig och vetenskaplig excellens. Våra forskare bidrar alla med sin expertis till att stärka denna miljö och därmed även till musikens position i samhället.

Professorer

Professor är den högsta akademiska karriärnivån vid svenska lärosäten och innebär att personen förväntas ta ett övergripande ansvar inom sitt ämnesområde. Här presenteras några av våra professorer med en beskrivning av deras forskning och bakgrund. Fler presentationer kommer inom kort.

Erkki Huovinen

Eva Bojner-Horwitz

George Kentros

Henrik Frisk

Jan-Olof Gullö

Susanne Rosenberg

Lektorer och forskande adjunkter

Vid KMH är också ett antal lektorer och adjunkter verksamma inom såväl musik som musikpedagogik. De bedriver forskning inom ramen för sin anställning. Information om deras forskning publiceras här inom kort.

Relaterad kontakt