Kungliga Musikhögskolan

Erkki Huovinen

Erkki Huovinen är anställd som professor i musikpedagogik på KMH och bedriver forskning inom ett brett och tvärvetenskapligt fält som bland annat kombinerar aspekter av musikalisk kunskapsbildning, kreativitet, musikteori och improvisation.

Om forskaren

Erkki Huovinen är en musikforskare som arbetar inom områden som musikens psykologi, musikfilosofi, musikpedagogik, musikvetenskap och musikteori. Sedan 2016 är Erkki professor i musikpedagogik vid KMH. Tidigare har han arbetat som professor i musikvetenskap vid tre finska universitet och som gästprofessor vid University of Minnesota School of Music 2009–2013.

Han har också publicerat forskning om metodologiska och historiska frågor inom musikteori och musikforskning i allmänhet. Till och från arbetar han även som musiker i friimprovisationssammanhang.

Erkki är ordförande i KMH:s utbildnings- och forskningsnämnd, samt ledamot i forskningsrådet. Han är även huvudhandledare åt ett antal doktorander och undervisar inom KMH:s ämneslärarutbildningar.

Forskningsbeskrivning

Mycket av Erkkis forskning handlar om kreativitet och expertis inom musik och om olika aspekter av musikalitet som improvisation.

Under åren 2014–2018 ledde Erkki Finska Akademiens forskningskonsortium Reading Music: Eye-Movements and the Development of Expertise, som sammanförde perspektiv från utbildningsvetenskap, musikpsykologi och statistik i ett tvärvetenskapligt försök att förstå de visuella processerna i musikläsning. Ett av hans egna huvudsakliga bidrag på detta område handlade om att mäta den "tidiga attraktionen" av musikläsarens ögon på framträdande punkter i partituren, se Journal of Eye-Movement Research, 11[2].

Publikationer

Erkki Huovinens publikationer i DiVA.

Utbildning

Erkki, som ursprungligen studerat musikvetenskap, filosofi och klassiska språk, disputerade i musikvetenskap 2002 vid Åbo universitet i Finland med en avhandling om uppfattningen av tonalitet i melodier.

I sitt postdoktorala arbete koncentrerade han sig både på filosofisk estetik, såsom kreativitetsfilosofi, musikalisk förståelse och metodik inom estetik, samt olika empiriska forskningsprojekt, såsom musiklyssnande, improvisationspedagogik, musikläsning och kvantitativ musikanalys.

Relaterad kontakt