Möt våra doktorander

I dagsläget har KMH ett antal doktorander knutna till sig via samarbeten med andra lärosäten. Här presenteras varje doktorands pågående avhandlingsarbete med en kort beskrivning av arbetets syfte, metod och resultat så här långt.

KMH har ingen egen examensrätt för forskning, utan bedriver forskning och utveckling i samarbete med andra lärosäten. Främst samarbetar vi med Karolinska Institutet, KI, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH och Lunds universitet.

Eventuella platser på forskarutbildning finns på sidan Lediga anställningar.

Doktorander i musik

KMH har fem så kallade industridoktorander i musik – Johan Fröst, Torbjörn Gulz, Hans Lindetorp, Olof Misgeld och Mattias Sköld. De går forskarutbildning som kompetensutveckling inom ramen för sina anställningar som lärare på KMH genom formaliseringen av ett sedan länge etablerat samarbete mellan KMH och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Johan Fröst: Med musiken som manus

Torbjörn Gulz: Improvisationsstrategier för jazzmusiker

Hans Lindetorp: Musikproduktion för interaktiva medier

Olof Misgeld: Spelet och dansen

Mattias Sköld: Interaktiv notation av musik som ljud

Doktorander i musikpedagogik

Därutöver bedrivs doktorandstudier i musikpedagogik.

Incca Rasmusson: Swedish Eurhythmics 1906–1978 – emancipating embodied knowledge

Maria Timoshenko: Sight-reading skills in individual and group settings: An eye-tracking study

Sheng-Ying Isabella Weng: Expressivitet i klassiskt violinspel

ROCIT – Research on Collaboration in Teacher Education

Under 2022 startade en ny forskarskola kallad ROCIT – Research on Collaboration in Teacher Education i samarbete med sju andra lärosäten. Inom ramen för samarbetet gör två doktorander sin forskarutbildning vid KMH, Johan Börelius och Mika Pohjola.

Johan Börelius: Kommunikation inom sång- eller instrumentundervisning på gymnasienivå

Mika Pohjola: Musikalisk identitet – Musiklärarstudentens identitetsdimensioner

Doktorander i musik och hälsa

Kaja Korošec: A music-based intervention for adults on the autism spectrum: Effects and underlying mechanisms

Relaterad kontakt