Foto: Mira Åkerman

Om KMH

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm utbildar musiker och musiklärare på högsta internationella nivå. KMH verkar med anor från 1771, och flyttade 2016 in i ett modernt campusområde – framtidens musikhögskola. Det musikaliska arvet förvaltas i samklang med en ständig utveckling framåt.

Med anledning av utbrottet av coronavirus bevakar KMH kontinuerligt läget och följer information från UDlänk till annan webbplats och Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats. Myndigheternas råd och rekommendationer uppdateras löpande, studenter och medarbetare uppmanas därför att hålla sig informerade via deras hemsidor. Mer information till studenter och medarbetare hittar ni här.

KMH is continuously monitoring the situation regarding the coronavirus outbreak and following information mainly from the Ministry of Foreign Affairslänk till annan webbplats (UD) and the Swedish Public Health Agencylänk till annan webbplats. Advice and recommendations from these public authorities are being continuously updated online. Students and employees are therefore urged to keep themselves informed via these websites. For more information to students and employees, please click here.