Abstract illustration

Illustration: Garik Barseghyan

Forskarveckan på KMH

Upplev bredden och mångfalden i forskningen som bedrivs på KMH. En mötesplats för att främja kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyten och samarbetsmöjligheter.

Datum: 18–20 november 2024

Plats: Kungl. Musikhögskolan

Forskarveckan på KMH arrangeras i november varje år. Vi bjuder in till ett program där pågående forskning inom musik presenteras i många olika format och utvecklingsstadier. En viktig del är möjligheten att skapa nya kontakter och inspirera till nya samarbetsmöjligheter och projektidéer för vidare utveckling av såväl konstnärlig som vetenskaplig forskning.

Veckan innehåller också en programpunkt med fokus på samarbetsmöjligheter, KMH X-day, då KMH bjuder in organisationer, företag och kulturinstitutioner att möta mastersstudenter, doktorander och forskare på KMH.

KMH X-day

Programmet släpps i oktober 2024.

Varmt välkommen!

Här hittar du programmet för Forskarveckan på KMH 2023:

Onsdag 15 november 2023

Plats: Nathan Milsteinsalen, KMH

Moderator: Johannes Landgren, tf. rektor

Ladda ner program för onsdag Pdf, 78.6 kB, öppnas i nytt fönster.

13.30 Invigning

Anna Maria Koziomtzis, akademichef, Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori
Bo Westman, akademichef, Akademin för folkmusik, jazz och musik och medieproduktion
Per-Henrik Holgersson, akademichef, Akademin för musik, pedagogik och samhälle

Inledning med dagens tanke

Johannes Landgren, tf. rektor

14.00 Forskningspresentationer

Salong: Det skapande rummet

Kristina Hammarström, mezzo
Fil.dr Anna Paradiso Laurin, klavér
Dan Laurin, professor

Ett besök i de svenska salongerna på 1800-talet. Är det i denna sfär som den musikaliska utvecklingen i Sverige äger rum? Skickliga musiker, oftast kvinnor, skapade här en konstnärlig värld som få är bekanta med idag. Möt Caroline Ridderstolpe!

"Feminin repertoar” och hemmamusicerande i Sverige 1780–1860

Kreutzer variations

George Kentros, forskare, KMH

VR-projektet Tillbaka till framtiden! handlar om att applicera nutida tankesätt på historisk musik. Här diskuteras resultatet när två musiker transkriberar och framför ljuden som uppstår ur uppspelningen av en sönderslagen LP med Kreutzersonaten.

Tillbaka till framtiden!

Strategier inom jazzimprovisation

Torbjörn Gulz, lektor, KMH

Inom Torbjörn Gulz doktorandprojekt presenteras en metod som kan användas för att utforska jazzimprovisationsstrategier. Metoden är baserad på tidigare studier där inspelningar med jazzmusiker transkriberas och används som en grund för intervjuer (via stimulated recall). En fortsättningsstudie med svenska professionella jazzmusiker pågår och här demonstreras även delresultat från hösten 2023.

14.45 Paus

15.00 Forskningspresentationer

ULF – praktiknära forskningssamarbete mellan KMH och musiklärare

Anna Backman Bister, lektor i arbetsplatsförlagt lärande, KMH
Mikael Persson, PhD musikpedagogik, lektor i pedagogik, KMH
Susanna Lejonhuvud, lektor i musikpedagogik
Karl Asp, lektor i musikpedagogik
Johan Nyberg, fil.dr musikpedagogik
Annika Falthin, lektor i musikpedagogik

Sedan 2018 är KMH med i projektet ULF – Utbildning, Lärande, Forskning – som är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen. Projektet syftar till att pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. I denna presentation berättar vi mer om vårt samarbete med Eskilstuna kommun, Fryshusets gymnasium, Kulturama Gymnasium, grundskolor i Stockholm, om utmaningar och möjligheter, vad vi lärt oss under 5 år, och om hur du kan bli delaktig i projektet om du vill!

ULF – utbildning, lärande, forskning

Kulturskola för alla – Libravoice Research om musik och integration

Mikael Persson, PhD musikpedagogik, lektor i pedagogik

Hur skapar vi en kulturskola som når ut till alla? Vilka problem med att bredda rekryteringen till kulturskolans musikverksamhet identifierar pedagoger och ledare i verksamheten? Vilka lösningar öppnar dessa olika problemformuleringar?

Om Libravoice Research

Elektroakustiska sounds i samspel med traditionella folkmusikaliska kvaliteter

Hadrian Prett, masterstudent folkmusik

Med data från analys av mitt eget spelande som traditionell fiolspelman, till exempel timing och tonalitet, skapar jag sounds i en elektroakustisk analog kontext.

Tvärdisciplinär forskning inom musik och hälsa

Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa
Pia Bygdéus, fil.dr, musikpedagog, pianist och dirigent

När olika forskningsdiscipliner "krockas" skapas förutsättning för resiliens.
Forskning inom området musik och hälsa ger exempel på hur dessa "krockar" bidragit till konkreta samhällsprojekt. Forskning inom området musik och hälsa ger exempel på hur tvärdisciplinära forskningssamarbeten kan växa fram.

16.15 Paus

16.30 Omdömesfält och övningsprocesser

Sven Åberg, lektor, KMH

Vad är den praktiska skicklighetens kunskapsteori? Och vilka implikationer har den för forskning och utveckling på KMH?

Det finns en rik filosofisk tradition kring kunskapsutveckling inom en praxis, alltifrån Aristoteles över Diderot, Wittgenstein och Bergson till nutida tänkare som t ex Donald Schön och Kjell S Johannesen. Ett återkommande tema har varit hur den kunskap och förmåga man övar sig till skiljer sig från de former av kunskap som låter sig uttryckas i avgränsade utsagor. Hur språket används i överförandet och utövandet av en praktik, till exempel konstnärlig, är en central frågeställning.

Vilken betydelse kan denna filosofiska tradition ha för framtida strategier för FoU på KMH? Sven Åberg presenterar en kunskapsteori kring utvecklingen av omdöme inom till exempel konstnärliga fält, som underlag för diskussion.

17.30–18.30 Mingel och posterutställning i entrén

Music students' listening preferences for violin intonation

Sheng-Ying Isabella Weng, Doktorand i musikpedagogik, KMH
Erkki Huovinen, Professor i musikpedagogik, KMH

In Western classical music, "good" intonation is often a highly desired quality in performance. Empirical studies on performance intonation and musicians' own statements suggest that classical string instrumentalists often deviate in their intonation from equal temperament for expressive purposes. However, it is not clear to what extent corresponding perceptual preferences for intonational deviations might rely on listeners' instrumental expertise or contextual aspects such as the metrical placement of tones.
We compared perceptual preferences for leading-tone intonation in unaccompanied classical violin performances between two groups, one consisting of violin major students and one with music education students. The poster describes our methods more in detail, as well as presenting some of the most interesting findings.

Information Retrieval in Embedded Systems for Audio-visual Artistic Processes

Austin Franklin, Post Doc, MdH
Rikard Lindell, Docent, MdH
Henrik Frisk, Professor, KMH

Well-designed information retrieval that is integrated with the creative flow is essential for the artistic process. We explore what design that enables artists to use and reuse artistic material from vast repositories; and what design support reflection on artistic decisions taken in action during rehearsal, improvisation, or performance and how this process can be reinforced by artificial intelligence. The artistic process, which includes all stages from preparation to the performance itself is essential data for this project. The documentation and what was learnt through the process will have significant impact on the research process. This process may consist of ensemble improvisation, where players are distributed in space, connected through novel applications of network technology. Explorations of information retrieval design that support the in-flow use and reuse of vast repositories of artistic materials is an important part of the research

Kulturskola för alla – Libravoice Research om musik och integration

Mikael Persson, PhD musikpedagogik, lektor i pedagogik

Hur skapar vi en kulturskola som når ut till alla? Vilka problem med att bredda rekryteringen till kulturskolans musikverksamhet identifierar pedagoger och ledare i verksamheten? Vilka lösningar öppnar dessa olika problemformuleringar?

Music students’ accounts of their pleasant musical imagery: Aspects of voluntariness and narrative meaning-making

Erkki Huovinen, KMH
Kai Tuuri, Jyväskylä universitet

Everyday musical imagery may often be experienced as pleasant. Through 50 interviews with music students, this study addressed the kinds of personal meaning-making involved in musical imagery. The results suggest similar psychological functions as have been identified for musical listening.

Accessible sonification of movement: A case in Swedish folk dance

Misgeld, Lindetorp & Holzapfel, 2023

Denna studie presenterar SonifyFOLK: ett webbaserat verktyg för att utforska hur folkdans kan låta, genom att tillgängliggöra sonifiering av MoCap-inspelade dansrörelser. Applikationen är designad i ett samarbete mellan forskare och musiker vid KMH och KTH och utprovad med dansare och musiker vid KMH och Stockholms Konstnärliga Högskola (SKH).

Accessible sonification of movement: A case in Swedish folk dance Länk till annan webbplats.

Torsdag 16 november 2023

Plats: Nathan Milsteinsalen, KMH

Moderator: Anna Wikenius, adjunkt entreprenörskap, studierektor på inst. för folkmusik, KMH

10.00 KMH X-day

Korta presentationer om samarbetsmöjligheter.

Konstnärliga exjobb och interdisciplinära samarbeten på KMH

Karin Hjertzell, adjunkt musik, studierektor på inst. för klassisk musik, KMH
Emilie Lidgard, samverkansledare, KMH

Konstnärliga exjobb är en metod för samarbeten mellan externa parter och masterstudenter på KMH Vi berättar om möjligheter och konkreta verktyg för dig som vill samarbeta inom ramen för ditt självständiga arbete på masternivå och om andra samarbetsmetoder med externa parter för studenter, forskare och doktorander på KMH.

Externa samarbeten på KMH

Tekniska Museet – Att skapa upplevelser med ljud och musik

Lisa Hellmark, programansvarig
Jesper Wallerborg, tech lead
Emilie Sabel, intendent
Magdalenas Tafvelin Heldner, intendent

Om Tekniska som en plats att utforska hur utställningar och innehåll kan förmedlas, förstärkas och förvandlas när ljud och musik blir en del av upplevelsen. Vi söker samarbeten inom områden som rör sig i skärningen konst, kultur och teknik, vetenskap. Just nu särskilt kopplat till Wisdome Stockholm som öppnar i år, utställningen Skogen och The Cell som är en ny Life Science scen i Hagastan. Utställningen Skogen och The Cell öppnar våren 2024.

Alumnpresentation – Ljudskapande inom samhällsbyggnad

Maria Lindström, ljuddesigner/beteendevetare, Tyréns

Maria Lindström är tidigare masterstudent i Elektroakustisk komposition vid KMH. Här ges en kort presentation om hennes konstnärliga arbete på akustikavdelningen på Tyréns och pågående projekt och visioner.

Musik för alla – lyssna till mitt öga!

Anna Backman Bister, lektor, KMH

Det är viktigt och roligt att spela musik och enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla rätt till kultur! I arvsfondsprojektet ”Lyssna till mitt öga” lärs ut hur du kan musicera med ögonstyrningsdator. Projektet drivs av Studieförbunden Vuxenskolan Regionförbund Västra Götaland och startade i maj 2023 med medel från Arvsfonden och beforskas av Anna Backman Bister, KMH. I presentationen får du veta mer!

ShareMusic & Performing Arts – Tvärkonstnärlig samverkan för inkludering

Moa Johansson, projektledare på ShareMusic & Performing Arts

Samverkansmöjligheter med ShareMusic & Performing Arts innefattar bland annat metodutveckling av musikteknologi som verktyg för inkludering, tvärkonstnärliga processer där musikteknologi ingår, undersökande processer kring vår Remote Performance Platform samt undersökning av kommunikation och samskapande mellan traditionella och icke traditionella musikutövare.

Thinking beyond music: skills you need to succeed on your creative journey

Ellina Miron, Marketing Manager, Stockhom School of Entrepreneurship

Having musical talent, being a music producer, or an audio expert is crucial for your career. But is it sufficient to get visibility for you as an artist? How can developing certain entrepreneurial skills help you break into the music scene, build relevant connections and showcase your talent to the world?

Nobel Week Lights

Kristine Botros, Janis Sipkevics, masterstudenter i musikproduktion, KMH
Ivan Wahren, designer och ljuskonstnär

Fusing light, music and technology at the Nobel Week Lights Festival. An interdisciplinary project combining light and sound, igniting the urban scene with a captivating blend of creativity and innovation.

Tvärvetenskaplig förståelse, kreativitet och framtida möjligheter

Thomas Arctaedius, adjungerad professor i entreprenörskap, KMH

Musiker med en tvärvetenskaplig förståelse kan hantera såväl sociala som tekniska utmaningar, både i den bredare musikteknologisektorn och på ett innovativt sätt i samhället i stort. KMH har under två år utvecklat det nya masterprogrammet Artistic Interdisciplinary Master’s Programme in Music (AIM) i nära samarbete med externa partners. Programmet öppnar för sökande 1 december.

Programsida AIM

12.00 Lunchpaus

13.30 Inledning med dagens tanke

Moderator hälsar välommmen

Anna Wikenius, adjunkt entreprenörskap, studierektor på inst. för folkmusik, KMH

Dagens tanke

Erkki Huovinen, professor i musikpedagogik, representant forskningsrådet, KMH

13.45 Forskningspresentationer

Eric Ericson – musikalisk kunskapsutveckling

Cecilia Rydinger, professor i orkesterdirigering, KMH
Pia Bygdéus, universitetslektor i musikpedagogik, Linnéuniversitetet
Per-Henrik Holgersson, akademichef, lektor i musikpedagogik, KMH

Projektet undersöker kördirigenten professor Eric Ericsons konstnärliga och pedagogiska gärning; hur hans yrkesutövning fortsatt har inverkan på dagens musikliv och utbildning, samt vilka hans kunskapsbidrag för framtiden är. Projektet finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Projektperiod: 2022–2024

Eric Ericson – musikalisk kunskapsutveckling

Empowering choir leadership – fostering identity and growth through active participation

Anna Backman Bister, lektor, KMH
Pia Bygdéus, universitetslektor i musikpedagogik, Linnéuniversitetet
Cecilia Jeppson, lektor, Högskolan i Halmstad

I detta projekt har 352 körledare i Sverige svarat på en enkät om sina erfarenheter från att delta i kör under uppväxten och hur deras praktik som körledare ser ut idag. Vi har undersökt relationen mellan de verktyg för körledning som använts i uppväxten och de verktyg för körledning som används i deras praktik idag. Vilka verktyg är de som används mest frekvent, och vilka har ökat mest i användning? Kom och lyssna så får du veta!

Artistic-collective practices in the Anthropocene

Klas Nevrin, lektor, KMH

What is the role of art in these deeply troubling times of ecological devastation, colonial exploitation, and political polarization? How can art become “activist” without losing touch with the genuinely “artistic”? How can I – as artist-researcher and teacher – work in a way that invites contact zones between art and activism oriented towards systemic transformation? As a preliminary answer to these questions, I present the concept of "artistic-collective practices" that is part of my ongoing artistic research.

Melodic intonation perceived and performed by concertmasters

Sheng-Ying Isabella Weng, doktorand i musikpedagogik, KMH
Erkki Huovinen, professor i musikpedagogik, KMH
Sven Ahlbäck, professor i folkmusik, KMH

During solo performances, classical soloists generally pay close attention to the produced sound, continuously assessing and adjusting it to enhance the musical experiences. For violinists, intonation is generally considered a central expressive means. However, relationships between perceived and performed intonation in Western classical music have shown to be less straightforward than one might expect. In this oral presentation, I will share my latest results on six concertmasters’ intonation preferences in listening and in their own practices. Pedagogical implications and possible future research will be discussed.

14.45 Paus

15.00 Forskningspresentationer

Live Coding the Global Hyperorgan: The Paragraph Environment in the Indeterminate Place

Mattias Petersson, lektor i elektroakustisk komposition, KMH, och doktorand i musikalisk gestaltning, LTU

This article presents several scenarios in which a live coding environment called Paragraph was utilised to telematically play networked and geographically distributed hyperorgans. Situated within the framework of the Global Hyperorgan project, the TCP/Indeterminate Place Quartet have explored the affordances of the organ network through the concept of Tele-Copresence. By outsourcing certain dimensions of the parameter space of the Paragraph language to other members of the quartet, a shared instrumentality is enabled, where the organs are collaboratively controlled by means of this system. Rooted in a personal composer-performer practice and studied from the perspective of the live coder, the Paragraph system, adapted to the TCP/Indeterminate Place environment, can be understood as a modular system of human and non-human agents, into which the other musicians are patched. The distributed parameter space utilised, thus resembles a shared cantus firmus, a foundational, but dynamically changing, ecology for the live coder to play within.

Spel i rörelse, rörelse i spel

Olof Misgeld, lektor, KMH

En presentation ur Olof Misgeld doktorandprojekt där dansens och spelets gemensamma språk är i fokus. Hur kan traditionella samspelsformer i folkmusik utforskas, utmanas och utvidgas genom ljudande och visuell mediering av dansrörelse?

The extended piano(s), the extended body(ies)

Hara Alonso, pianist and composer, teacher of music programming and improvisation, KMH

This research explores new timbral and performative possibilities in the piano by the use of technology and somatics. How can we rethink the piano beyond its history and technology? How can we expand it by incorporating embodied composition methods?

Workflow, LCR-mixning, agila metoder och kreativitet

Juhani Hemmilä, adjunkt, KMH
Dr Jason Woolley, BA(hons), MA, PhD, SFHEA

I detta forskningssamarbete undersöker Hemmilä och Woolley olika metoder för att skapa bättre workflow i musikproduktionsundervisning. Projektet består av flera delar, och det första papret, "LCR: A valuable multichannel proposition for modern music production?" presenterade de på konferensen InMusic23 i Edinburgh i slutet av juni. Teamet arbetar med en utveckling och fördjupning av detta arbete, som inkluderar andra delstudier. Resultatet av detta kommer att presenteras i flera artiklar och konferenspresentationer.

16.00 Paus

16.15 Forskningspresentationer

Lecture recital – Play into your eye

Johan Fröst, lektor, (Dr.)

"MAS – Music As Script'' is a project that aims to develop a method to augment and deepen spectators musical experience as well as increase their accessibility to the music. This is achieved by leveraging on inter-modality between hearing and seeing to illuminate musical narrative, events, architecture and form. The method is based on visual representations of the music being performed. Further developments have included a collaboration between Claudio Panariello and Johan Fröst that has used one of the visualization as material to generate a sonification through a Yamaha disc clavier. The sonification has then served as material when Panariello has composed the piece ”Dans mon rêve, j'étais deux chats et je jouais l'un avec l’autre” for piano and video. This piece is presented and performed in this presentation.

Musik: Play into your eye

Johan Fröst, lektor, (Dr.)

Pianisters snabba igenkänning av musikalisk stil från notation

Erkki Huovinen, professor i musikpedagogik, KMH
Jenni Rinne, doktorand, Jyväskylä universitet

Studien undersökte hur professionella pianister hämtar stilistisk information från en snabb (500 ms) exponering för en notbild. Stilperioden eller tonsättaren kändes igen i nästan hälften av fallen. Deltagares verbala protokoll tyder på intuitiv, holistisk integration av information.

17.00 Avslutande reflektioner och intro till morgondagen

Fredag 17 november 2023

Plats: Nathan Milsteinsalen, KMH

Moderator: Thomas Arctaedius, adjungerad professor i Entreprenörskap, KMH

Ladda ner program för fredag Pdf, 72.7 kB, öppnas i nytt fönster.

10.00 Inledning med dagens tanke

Moderator hälsar välommmen

Thomas Arctaedius, adjungerad professor i Entreprenörskap, KMH

Dagens tanke

J-O Gullö, professor i musikproduktion, representant forskningsrådet, KMH

10.15 Forskningspresentationer

Searching for Sophia [Wisdom] in Music Production

David Thyrén, PhD, lektor i musikvetenskap, KMH
Jan-Olof Gullö, PhD, professor i musikproduktion, KMH

Vilken betydelse kan kreativt ledarskap ha för att nå framgång i musikbranschen?

Rhetorics and Positioning in the Music Digital Storefront

Karl Asp, lektor musikpedagogik
Mikael Persson, PhD musikpedagogik, lektor i pedagogik

Hur presenteras gymnasieutbildningar i musik på webbplatser? Hur används retoriska resurser för att rekrytera elever till, marknadsföra och informera om gymnasieutbildningar i musik?

”A Tight-rope walk” En presentation av metoder för interaktiv improvisation i projektet Folk Song Lab

Susanne Rosenberg, professor, KMH

Hur förmedlas bäst en konstnärlig metod för musikaliskt skapande? Visuellt? Genom ett objekt? Som ett narrativ, en berättelse? Med ord? Genom sång? I projektet Folk Song Lab (VR 2019–2022) har, genom kollektiv improvisation, olika metoder mejslats fram och testats. Med grunden från folksångens stilistiska och musikaliska strukturer och i ett ramverk vad gäller plast, tid, cirkelform, interaktion, har konstnärligt skapande skett i skarpt läge. Vad har olika metoder för fördelar vad gäller improvisation, närvaro och flow? Här presenteras erfarenheter och resultat från projektet.

Folk Song Lab

Nya tekniska lösningar för mänsklig musik i interaktiva medier

Hans Lindetorp, adjunkt, Musik- och medieproduktion, KMH

Musik i interaktiva medier som spel, virtual reality och webbsidor behöver levereras i småbitar för att dynamiskt kunna följa händelser och förutsättningar i mediet den samverkar med. Det leder ofta till lösningar med korta loopar som kan kombineras på olika sätt. En av följderna av detta är att mycket av det flöde, variation och uttryck som kännetecknar mänskligt framförd musik riskerar att försvinna. Denna studie, som ingår i mitt doktorandprojekt och som sker i samarbete med DoReMir syftar till att, med hjälp av den senaste Ai-tekniken, möjliggöra lösningar som istället premierar det oregelbundna, dynamiska och mänskliga uttrycket i en inspelning.

11.15 Paus

11.30 Forskningspresentationer

Building Musical Systems: An Approach Using Real-Time Music Information Retrieval Tools

Austin Franklin, Post Doc, MdU

This research presents an approach to computer automation, termed Reflexive Automation, through the implementation of novel real-time music information retrieval algorithms developed for this project. It introduces the development of the PnP.Maxtools library, a ‘plug and play’ set of filters, subjective timbral descriptors, audio effects, and other objects developed in Cycling ’74 Max that is designed as a framework for building musical systems for music using live electronics without the use of external controllers or hardware. The library is designed to take incoming audio from a microphone, analyze it, and use the analysis to control an audio effect on the incoming signal in real-time. This approach to automation and library together represents the first defined method for performance and composition practice using music information retrieval algorithms.

Automatisk notation av asymmetrisk takt i polska – kartan och verkligheten

Sven Ahlbäck, fil.dr i musikvetenskap, professor i folkmusik, KMH

Här kommer ett pågående forskningsarbete kring automatisk notation av asymmetri i polska att presenteras. I flera skandinaviska traditioner av spelmansmusik är det vanligt med systematisk variation av taktslagens längd, vilket varit en fråga vid notation av låtar sedan 1800-talet. Här presenteras ett pågående arbete kring automatisk notation direkt från ljudinspelning där tolkning av ljudande fotstamp analyseras tillsammans med melodi.

50 år med låten Smoke on the Water – lärdomar från en skivproduktion som aldrig skulle ha hänt

Jan-Olof Gullö, professor i musikproduktion, KMH

I studien utforskas förklaringar till låtens framgång, inklusive komposition, text, musikproduktion och andra faktorer. De förklaringar som ges kan vara värdefull kunskap för blivande artister, musiker och musikproducenter som vill nå en bredare publik.

Samverkan som möjliggörare för forskningsmiljön på KMH

Thomas Arctaedius, adjungerad professor i entreprenörskap, KMH

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av ett lärosätes uppdrag och stärker kvalitet i både forskning och utbildning. En intressant aspekt är att möjligheterna till extern finansiering ökar, vilket skapar fler förutsättningar för att vidareutveckla och bygga upp KMH:s forskningsmiljö. God samverkan kännetecknas av ömsesidighet, ömsesidig nytta, kunskapsutbyten och gemensam utveckling av nya kunskapsområden – men hur får man till det?

12.30 Avslutning

Relaterad kontakt