AIM – konstnärlig interdisciplinär master

AIM (Artistic Interdisciplinary Master) är ett nytt unikt konstnärligt masterprogram i musik för dig som låter det experimentella ta plats i ditt skapande och hittar inspiration på oväntade platser. Du kommer att utvecklas och utmanas genom gränsöverskridande projekt där ny teknik, innovation, etik och sociala aspekter är centrala.

På KMH kommer du vara i en miljö där projekt och idéer utvecklas genom musikens tvärvetenskapliga metoder. Du kommer att studera tillsammans med studenter från olika musikaliska bakgrunder, där det visionära och experimentella förhållningssättet är det gemensamma. Oavsett om du redan skapar på professionell nivå eller om du befinner dig i utbildning, kommer de verktyg och metoder som du lär dig i AIM att utveckla ditt konstnärskap.

Kort om programmet

  • En unik interdisciplinär utbildning i musik med framtidsperspektiv.
  • I slutet av dina studier kommer du att ha en mångfacetterad konstnärlig portfolio och ett brett kontaktnät.
  • Utvecklat i nära samarbete mellan högskolor, kulturscener och näringsliv.

Nya möjligheter genom externa aktörer

Genom AIM kommer du att vara med att utveckla helt nya former för konstnärliga samarbeten. Under dina två år som student genomför du flera projekt tillsammans med aktörer i och utanför musikfältet. Programmets samarbetspartners bidrar med exklusiva miljöer, kompetens och nätverk. Tillsammans kommer ni att hitta innovativa lösningar och ta del av ny forskning.

Aktuella externa parter

Utbildningens upplägg

Det spelar ingen roll vilket musikaliskt område du kommer ifrån. Du kan utgå från till exempel ljudkonst, komposition, framförandepraktik, improvisation eller någon annan genre eller stil. Det som är viktigt är att du har ett experimentellt förhållningssätt till det konstnärliga arbetet och god samarbetsförmåga. Utbildningen bygger på konstnärligt arbete i musik.

Den teoretiska grunden är bred och utgår från konstnärlig forskning i musik. Det unika i utbildningen är mötet med andra vetenskapliga områden. Du har möjlighet att fördjupa dig ytterligare i områden som exempelvis interaktionsdesign, robotik, dataspel och narrativitet. Du kan också välja att göra utbytesstudier under den tredje terminen.

Din ansökan formar dina studier

Som student har du stor frihet att utforma dina studier. När du söker till programmet kommer du att göra ett antal antagningsprov, bland annat bestående av en projektbeskrivning. I projektbeskrivningen ska du visa hur du vill arbeta med musik i framtiden och formulera ett projekt. Genom fyra olika projektkurser som genomförs tillsammans med KMH:s samarbetspartners kommer du kunna utforska denna och andra projektidéer. Målet är att du ska få utforska hur konstnärlig praktik kan utveckla och utvecklas av mötet med ny teknik, interdisciplinär metodik, utvidgade samarbetsformer, etiska perspektiv och sociala aspekter.

Läs mer om antagningsprovet i provbeskrivningen för programmet.

Behörighet och urval

För att vara behörig till det här programmet behöver du ha

  • grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå
  • särskild behörighet i form av Engelska 6 samt godkända antagningsprov.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser, fördelas platserna utifrån resultat på antagningsprov.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen för programmet för information om provets innehåll.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2023

Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 januari 2024

Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar.

16–18 januari 2024

Länk för uppladdning av Prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivningen för instruktioner om vad du ska skicka in.

25 januari 2024

14–20 februari 2024

Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som går vidare.

9–17 mars 2024

Antagningsprov vecka 11.

12 april 2024

Antagningsbesked 1, med svarskrav.

25 april 2024

Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

8 maj 2024

Antagningsbesked 2.

26 augusti 2024

Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september 2024

Terminsstart.

Lokaler

På KMH finns konsertsalar, övningsrum, en klangkupol för immersivt ljud och ett välutrustat studiokomplex. Här kan du arbeta professionellt med elektroakustisk och datorbaserad musik i närhet till Stockholms många musik- och konstscener och festivaler.​ Genom utvalda samarbetspartners kommer du också få tillgång till andra exklusiva miljöer.

Lärare

Du kommer att ha individuell undervisning och handledning av några av Sveriges ledande musiker och tonsättare. Flera av våra lärare bedriver även forskning inom sina områden.

När du antagits kommer du att tilldelas en huvudlärare som följer dig genom hela utbildningen. För att ge dig bäst förutsättningar att utvecklas kommer huvudläraren väljas utifrån ditt instrument eller disciplin.

Alla lärare vid institutionen för komposition, dirigering och musikteori Länk till annan webbplats.

Efter studierna

Studierna ger dig nödvändiga kunskaper och färdigheter för arbete i många olika roller i olika branscher. Under studierna deltar du i flera olika samarbeten som öppnar en bred arbetsmarknad.

De nätverk du kan bygga under programmet och den portfolio du utvecklar ger dig unika möjligheter till att hitta spännande uppdrag eller jobb. Efter genomgånget program har du många möjligheter till hur och var du vill arbeta – musik, konst, teknik eller samhällsutveckling.

Med ett experimentellt förhållningssätt ger programmet dig kunskap från flera discipliner, vilket skapar goda möjligheter att bidra till en hållbar samhällsutveckling på en föränderlig arbetsmarknad.

Programmet förbereder dig för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.

Relaterad kontakt