Contemporary Performance and Composition, CoPeCo

CoPeCo är ett masterprogram i nutida musik som ges i samarbete mellan fyra europeiska lärosäten. Programmet erbjuder dig en plattform för experimentell musik i europeisk miljö.

 • Typ av utbildning:

  Masterprogram

 • Institution:

  Komposition, dirigering och musikteori

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  120

 • Anmälningsperiod:

  Nästa antagningsperiod öppnar i december 2024.

 • Anmälningskod:

  KMH–99000

Syftet med CoPeCo är att utbilda erfarna musiker och kompositörer i nutida musik inom ny teknik, improvisation och gränsöverskridande samarbete.

All undervisning sker på engelska och antagning är vartannat år.

Fokus på samarbete och utbyte

Samarbetet inkluderar fyra europeiska lärosäten och tar vara på det bästa hos varje lärosäte, något som ger en god grund för och en aktuell inblick i nutida musikstudier samt ett unikt tillfälle för internationellt och interkulturellt utbyte. Alla studenter tillbringar en termin vid varje lärosäte och drar därmed nytta av gruppsamverkan samt den kompetens och utbildningskultur som finns hos respektive partnerhögskola och du får möjlighet att skapa konstnärliga projekt med andra konstformer.

Utbildningen bedrivs i samarbete med följande lärosäten:

 • Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon, Frankrike
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estland
 • Hochschule für Musik und Theater Hamburg, Tyskland
 • Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Sverige

Varje lärosäte bidrar med sina specialistkunskaper för att du ska kunna utvecklas som musiker och kompositör.

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet som innebär godkänt antagningsprov för denna utbildning. Läs mer på programmets webbplats för information om antagningsprov:

copeco.net Länk till annan webbplats.

Du ansöker till ett av lärosätena som blir ditt hemmalärosäte under utbildningen. De andra tre terminerna sker som utbytesstudier vid de samverkande lärosätena.

Om utbildningen

CoPeCo fokuserar på liveelektronik, improvisation, gränsöverskridande interaktion och samarbete.

De centrala kurserna kallas CoPeCo Lab och innehåller föreläsningsserier, kompositionsworkshops, deltagande i liveelektronisk eller akustisk ensemble samt individuell handledning. Under terminen i Stockholm får du också en inblick i svensk folkmusikhistoria och nutida musik.

Du får kunskaper i grundläggande teori och praktik i musikprogrammering inom SuperCollider eller Max/MSP med fokus på användbarhet i en kollaborativ musikalisk process. Workshops i entreprenörskap ger nödvändiga kunskaper för att nå framgång på en snabbt föränderlig konstnärlig scen.

Masterprogrammet är dock centrerat kring ditt individuella konstnärliga projekt, det självständiga examensarbetet, som du får individuell handledning i.

Du får även individuell handledning i det musikaliska hantverket, på sång, instrument eller i komposition.

Terminsöversikt

Som student tillbringar du en termin vid vart och ett av de medverkande lärosätena och flyttar från det ena till det andra tillsammans med de övriga CoPeCo-studenterna enligt följande turordning:

 1. Tallin
 2. Stockholm
 3. Lyon
 4. Hamburg

I terminsöversikten listats programmets kurser, se utbildningsplanen för antal högskolepoäng för varje kurs.

Skriv tabellbeskrivning här

Terminsöversikt CoPeCo

År 1

Termin 1

 

Improvisation 1,
CoPeCo Lab 1,
Analysis of Contemporary Music 1,
Art and Environment,
Arts Management Seminar,
Valbara kurser
Examensarbete

Termin 2

 

CoPeCo Lab 2,
Tillämpad musikprogrammering,
Teori och analys inom elektroakustisk musik,
Orientering inom svensk folkmusik och svensk nutida musik,
Examensarbete

År 2

Termin 3


Improvisation 2,
Initiation to Dance Movement,
Techne/Live Electronics,
Analysis of the 20th and 21st Century,
Fundamental Pedagogy and New Audiences,
Valbara kurser,
Examensarbete

Termin 4


Analysis
Techne/Culture
Valbara kurser
Examensarbete

Efter studierna

Studierna ger dig nödvändiga kunskaper och färdigheter för arbete i dagens konst- och musikliv, som frilansare eller inom någon av de redan etablerade konst- och musikinstitutionerna. Under studierna får du hantera olika kulturella kontexter, vilket förbereder dig väl inför arbete i en världsomfattande musikbransch.

Efter godkända och avslutade studier får du en konstnärlig masterexamen vid ditt hemmalärosäte. Du får också ett intyg underskrivet av rektorerna vid de samverkande lärosätena att du har genomgått och slutfört ett gemensamt masterprogram.

Programmet förbereder för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå.

Relaterad kontakt