Komposition – jazz

Kompositionsutbildningarna vid Kungliga Musikhögskolan har fokus på kunskap, experimentella undersökningar och konstnärlig fördjupning. Här finns en kreativ miljö och konstnärligt aktiva lärare med hög kompetens. Inom programmets olika projekt har du förmånliga möjligheter att utveckla dina konstnärliga idéer i professionella sammanhang.

Kompositionsstudierna på KMH ger dig möjlighet att utveckla ett personligt konstnärskap och förbereder dig för ett framtida yrkesliv i nationella och internationella sammanhang.

På masterprogrammet i komposition – jazz möter du konstnärligt aktiva lärare som har bred teoretisk och praktisk erfarenhet och ett internationellt nätverk inom flera av jazzmusikens stilar och genrer. Du specialiserar dig inom ditt område och får även möjlighet att genom valbara kurser komplettera med det innehåll du behöver. Masterutbildningen ger konstnärlig fördjupning och behörighet att söka forskarutbildning.

Som student har du stor frihet att utforma dina studier och därmed också ett stort ansvar. Huvudvikten ligger på individuell undervisning och handledning, seminarier och workshops.

Några återkommande projekt vi gör är tillsammans med Bohuslän Big Band, en egen kammarensemble bestående av studenter från KMH samt Blåsarsymfonikerna. Inom projekten har du förmånliga möjligheter att utveckla dina konstnärliga idéer i professionella sammanhang. Vi uppmuntrar till samarbeten mellan inriktningarna och den kompetens du tar med dig till KMH är av stor betydelse. Det finns även goda möjligheter att göra projekt med aktörer utanför KMH.

Masterprogrammet i komposition har ytterligare två inriktningar: komposition – elektroakustisk musik och komposition – konstmusik.

Vi uppmuntrar till samarbeten mellan inriktningarna och den kompetens du tar med dig till KMH är av stor betydelse. KMH driver också ett masterprogram i komposition – filmmusik tillsammans med Stockholms konstnärliga högskola samt ett internationellt program, CoPeCo. Kompositionsutbildningarna på KMH fungerar kompletterande och skapar tillsammans en öppen miljö med stor genrebredd och estetisk mångfald där studenter från olika inriktningar möts och inspirerar varandra.

Behörighet och urval

För att vara behörig till det här programmet behöver du ha

  • Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå
  • Särskild behörighet i form av Konstnärlig kandidatexamen i musik (180 hp) eller motsvarande, samt godkänt antagningsprov.

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser ska ett urval ske. Platserna fördelas utifrån resultat på antagningsprov.

Läs mer om grundläggande behörighet

Läs provbeskrivningen för programmet för information om provets innehåll.

Viktiga datum för din ansökan

1 december 2023

Anmälan öppnar på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 januari 2024

Sista anmälningsdag och deadline för rangordning av dina sökta utbildningar.

16–18 januari 2024

Länk för uppladdning av Prov 1 skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Se provbeskrivningen för instruktioner om vad du ska skicka in.

25 januari 2024

14–20 februari 2024

Resultat för prov 1 skickas via mejl. Kallelse med information och datum för antagningsprov skickas till dig som går vidare.

9–17 mars 2024

Antagningsprov vecka 11.

12 april 2024

Antagningsbesked 1, med svarskrav.

25 april 2024

Sista dag att tacka ja till att behålla din plats (gäller både antagna och reserver). Det gör du på Mina sidor på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

8 maj 2024

Antagningsbesked 2.

26 augusti 2024

Introduktionsvecka och terminsregistrering.

2 september 2024

Terminsstart.

Om utbildningen

Ditt kompositionsarbete är i centrum för programmet och i din enskilda undervisning handleder läraren dig som student med syftet att stärka ditt hantverkskunnande, din konstnärliga röst och förmåga till reflektion. Kursen innehåller även arbete med festivalen LjudOLjud, samt seminarieserien Kompositionsforum där olika ämnen och konstnärskap presenteras och diskuteras med hela kompositionsklassen.

Den konstnärliga undervisningen bedrivs inom ramen för de olika samarbetsprojekt som leder fram till konsert där de komponerade verken framförs. Projektens funktion är att möjliggöra fördjupad utveckling utifrån varje enskild students estetiska inriktning och konstnärliga behov i ett professionellt sammanhang.

Masterprogrammet avslutas med ett examensarbete med tyngdpunkten i en konstnärlig framställning som redovisas och dokumenteras. Detta innebär ofta ett större självständigt kompositionsarbete som kompletteras med en skriftligt reflekterande del. I kursen Examensarbete ingår även en seminarieserie och individuell handledning.

Lärare

I utbildningen får du individuell undervisning och handledning av några av Sveriges ledande tonsättare och forskare som tillsammans utgör lärarkåren inom komposition på KMH. Lärare inom komposition – jazz är bland andra Peter Danemo. Länk till annan webbplats.

Alla lärare vid institutionen för komposition, dirigering och musikteori. Länk till annan webbplats.

Efter studierna

Programmet vidareutvecklar din artistiska och tekniska förmåga, ger specialiserad repertoarkännedom och fördjupad konstnärlig insikt som gör dig väl förberedd för arbete som tonsättare i det nationella och internationella musiklivet. Programmet förbereder för fortsatta studier på konstnärlig forskarnivå. 

Relaterad kontakt